Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22
23 de Julio de 2021
Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Reclamacións ou renuncias O prazo de dez días hábiles (ata o 6 de agosto de 2021, incluído) contados a partir do día seguinte desta publicación no portal educativo Tanto as reclamacións como as renuncias deberán enviarse á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, e presentaran seobrigatoriamente por medios...
DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI: RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS
23 de Julio de 2021
RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DAS DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI Relación de puntuacións definitivas de persoas seleccionadas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos...
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente
21 de Julio de 2021
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente O prazo establecido para reclamacións e renuncias será desde o día o 22 de xullo ata o 26 de xullo, ambos incluídos. RESOLUCIÓN PROVISIONAL...
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI
21 de Julio de 2021
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Con relación ao desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocado mediante a Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG n.º122, 22 de xuño), cómpre comunicar, a efectos informativos, que o 1 de setembro de 2021 está...
Comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión
20 de Julio de 2021
Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN EXCLUÍDOS E ADMITIDOS PRIMARIA...
COMISIÓNS DE SERVIZO: CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR E LABORAL. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
20 de Julio de 2021
Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN ADMITIDOS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS...
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS
Permutas Provisionais
20 de Julio de 2021
Intercambios Provisionais de prazas Prazo de presentación de solicitudes 1. Cando a publicación da resolución de adxudicación definitiva de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación,http://www.edu.xunta.gal para o curso académico correspondente sexa con anterioridade ao día 15 de agosto, as persoas obrigadas a participar no devandito concurso poderán optar por un dos seguintes prazos: a) Dez (10) días hábiles desde o...
CSIF ENSINO INFORMA. INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS DE OPOSICIÓN
19 de Julio de 2021
OPOSICIÓNS 2020/21 INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS NA OPOSICIÓN
CXT. RETIRADA DE PUBLICACIÓNS: NOVO PRAZO
19 de Julio de 2021
Apertura dun novo prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados convocados para o persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación (cursos 2019/...
CSIF ENSINO INFORMA: RESTRINXIR ZONA PARA SUBSTITUCIÓNS
Prazo aberto para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos

19 de Julio de 2021
Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Os artigos 33 e 34 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais establece que o persoal docente ao que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou...
Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22
23 de Julio de 2021
Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Reclamacións ou renuncias O prazo de dez días hábiles (ata o 6 de agosto de 2021, incluído) contados a partir do día seguinte desta publicación no portal educativo Tanto as reclamacións como as renuncias deberán enviarse á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, e presentaran seobrigatoriamente por medios...
DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI: RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS
23 de Julio de 2021
RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DAS DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI Relación de puntuacións definitivas de persoas seleccionadas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos...
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente
21 de Julio de 2021
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente O prazo establecido para reclamacións e renuncias será desde o día o 22 de xullo ata o 26 de xullo, ambos incluídos. RESOLUCIÓN PROVISIONAL...
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI
21 de Julio de 2021
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Con relación ao desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocado mediante a Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG n.º122, 22 de xuño), cómpre comunicar, a efectos informativos, que o 1 de setembro de 2021 está...
Comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión
20 de Julio de 2021
Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN EXCLUÍDOS E ADMITIDOS PRIMARIA...
COMISIÓNS DE SERVIZO: CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR E LABORAL. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
20 de Julio de 2021
Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN ADMITIDOS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS...
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS
Permutas Provisionais
20 de Julio de 2021
Intercambios Provisionais de prazas Prazo de presentación de solicitudes 1. Cando a publicación da resolución de adxudicación definitiva de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación,http://www.edu.xunta.gal para o curso académico correspondente sexa con anterioridade ao día 15 de agosto, as persoas obrigadas a participar no devandito concurso poderán optar por un dos seguintes prazos: a) Dez (10) días hábiles desde o...
CSIF ENSINO INFORMA. INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS DE OPOSICIÓN
19 de Julio de 2021
OPOSICIÓNS 2020/21 INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS NA OPOSICIÓN
CXT. RETIRADA DE PUBLICACIÓNS: NOVO PRAZO
19 de Julio de 2021
Apertura dun novo prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados convocados para o persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación (cursos 2019/...
CSIF ENSINO INFORMA: RESTRINXIR ZONA PARA SUBSTITUCIÓNS
Prazo aberto para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos

19 de Julio de 2021
Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Os artigos 33 e 34 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais establece que o persoal docente ao que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou...
PROTOCOLO COVID-19 PARA O CURSO 2021-22
14 de Julio de 2021
Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 aprobado no Comité Clínico do 06 de xullo de 2021 para dar resposta ás medidas e particularidades establecidas na Orde Comunicada da ministra de sanidade, de 4 de xuño de 2021, mediante a que se aproba, en coordinación coa conferencia sectorial de...
CADP 2021. RELACIÓN DO PERSOAL OBRIGADO A PARTICIPAR E DO PERSOAL INTERINO E SUBSTITUTO EXCLUÍDO DAS LISTAS DE OBRIGADOS NA ADXUDICACIÓN DO CADP
07 de Julio de 2021
Relacións provisionais de persoal docente obrigado a participar e de persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2021-22 Resolución do 7 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais ,e pola que se resolven as solicitudes de non...
CADP 2021 . CORRECCIÓN DE ERROS
07 de Julio de 2021
CADP CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas,...
Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22
06 de Julio de 2021
Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 Relación de centros autorizados e de continuidade para participar no Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2021/22. Ábrese un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación neste portal, para efectuar reclamacións ou renuncias....
Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2021/2022
06 de Julio de 2021
Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2021/2022 Resolución provisiónal da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/2022, segundo Orde de 19 de abril de 2021 (DOG DO 04/05/2021). Selecciónanse os 25 centros de nova incorporación previstos na convocatoria, con detalle das contías asignadas inicialmente. No caso de producírense...
Instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional
05 de Julio de 2021
RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. RESOLUCIÓN
COMISIÓN DE SERVIZO POR SAÚDE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL
02 de Julio de 2021
COMISIÓN DE SERVIZO POR SAÚDE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2021/2022. PRAZO DE RECLAMACIÓN: O prazo de reclamacións comeza o día 5 de xullo de 2021 e remata o día 9 de xullo de 2021, ambos inclusive. As reclamacións á resolución provisional...
Comisión de servizo por CONCILIACIÓN. Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral
02 de Julio de 2021
COMISIÓN DE SERVIZO CONCILIA. Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso académico 2021/22 PRAZO DE RECLAMACIÓN: O prazo de reclamacións comeza o día 5 de xullo de 2020 e remata o día 9 de xullo de 2021, ambos incluídos. As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á...
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI de Galicia no curso 2021/22.
02 de Julio de 2021
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI de Galicia no curso 2021/22. RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22. Prazo de preinscrición. As preinscricións realizaranse desde o 1 ao 14 de setembro. Todas as preinscricións deberán formalizarse...
Plans de formación permanente do profesorado.Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021
01 de Julio de 2021
Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos no curso 2021/22 RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN
Curso de formación para o desenvolvemento da función directiva,
01 de Julio de 2021
Curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas...
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22
30 de Junio de 2021
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22 RESOLUCIÓN
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22
30 de Junio de 2021
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 RESOLUCIÓN
Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música
30 de Junio de 2021
Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música INSTRUCIÓNS
FAI A TÚA SOLICITUDE DO CADP: TITORIAL
CSIF ENSINO axúdache a facer a túa solicitude do CADP 2021/22
30 de Junio de 2021
CADP 2021/22 Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais para o curso 21/22 TITORIAL ELABORADO POR CSIF ENSINO. PARA VER O TITORIAL DESCARGA O PDF EN ANEXO OU PREME AQUÍ: TITORIAL Tamén podes consultar o nosso CSIF INFORMA CADP ou baixar o ANEXO
Martes 29 de Junio a las 17.30h: "Webinar Cuaderno Digital del Docente"
- Judit Prat de Additio nos contará todas las posibilidades de este nuevo servicio que CSIF ofrece a sus afiliados/as.
- Se realizará un Webinar en abierto a través de nuestro canal de Youtube
29 de Junio de 2021
Canal de Youtube CSIF Educación
CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE DIRECCIÓN E ASESORÍA DO CAFI E CEFORE
29 de Junio de 2021
CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE DIRECCIÓN E ASESORÍA DO CAFI E CEFORE RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles ( do 30 ao 13 de xullo) a...
Mapa e buscadores da oferta de FP curso 2021/2022
28 de Junio de 2021
Mapa e buscadores da oferta de FP curso 2021/2022 Están dispoñibles os mapas da oferta para o curso 2021/2022 por familia profesional e por provincia e concello. Mapas de oferta Están habilitados os buscadores de ciclos e centros con oferta para curso 2021/2022: Buscador de ciclos...
CADP 2021. Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais 2021/22
28 de Junio de 2021
CADP 2021 Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais 2021/22 RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos...
Concurso de méritos para prazas sometidas a Convenio ou Programas Específicos da Consellería
25 de Junio de 2021
Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Resolución do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal docente en prazas...
Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22
23 de Julio de 2021
Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 destinadas ao funcionariado docente non universitario Reclamacións ou renuncias O prazo de dez días hábiles (ata o 6 de agosto de 2021, incluído) contados a partir do día seguinte desta publicación no portal educativo Tanto as reclamacións como as renuncias deberán enviarse á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, e presentaran seobrigatoriamente por medios...
DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI: RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS
23 de Julio de 2021
RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DAS DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI Relación de puntuacións definitivas de persoas seleccionadas a prazas de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos...
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente
21 de Julio de 2021
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente O prazo establecido para reclamacións e renuncias será desde o día o 22 de xullo ata o 26 de xullo, ambos incluídos. RESOLUCIÓN PROVISIONAL...
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI
21 de Julio de 2021
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Con relación ao desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocado mediante a Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG n.º122, 22 de xuño), cómpre comunicar, a efectos informativos, que o 1 de setembro de 2021 está...
Comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión
20 de Julio de 2021
Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN EXCLUÍDOS E ADMITIDOS PRIMARIA...
COMISIÓNS DE SERVIZO: CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR E LABORAL. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
20 de Julio de 2021
Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso 2021/22 RESOLUCIÓN ADMITIDOS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS...
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS
Permutas Provisionais
20 de Julio de 2021
Intercambios Provisionais de prazas Prazo de presentación de solicitudes 1. Cando a publicación da resolución de adxudicación definitiva de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación,http://www.edu.xunta.gal para o curso académico correspondente sexa con anterioridade ao día 15 de agosto, as persoas obrigadas a participar no devandito concurso poderán optar por un dos seguintes prazos: a) Dez (10) días hábiles desde o...
CSIF ENSINO INFORMA. INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS DE OPOSICIÓN
19 de Julio de 2021
OPOSICIÓNS 2020/21 INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS NA OPOSICIÓN
CXT. RETIRADA DE PUBLICACIÓNS: NOVO PRAZO
19 de Julio de 2021
Apertura dun novo prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados convocados para o persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación (cursos 2019/...
CSIF ENSINO INFORMA: RESTRINXIR ZONA PARA SUBSTITUCIÓNS
Prazo aberto para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos

19 de Julio de 2021
Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos Os artigos 33 e 34 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais establece que o persoal docente ao que fai referencia o punto décimo cuarto do Acordo do 20 de xuño de 1995, poderá optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou...
PROTOCOLO COVID-19 PARA O CURSO 2021-22
14 de Julio de 2021
Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 aprobado no Comité Clínico do 06 de xullo de 2021 para dar resposta ás medidas e particularidades establecidas na Orde Comunicada da ministra de sanidade, de 4 de xuño de 2021, mediante a que se aproba, en coordinación coa conferencia sectorial de...
CADP 2021. RELACIÓN DO PERSOAL OBRIGADO A PARTICIPAR E DO PERSOAL INTERINO E SUBSTITUTO EXCLUÍDO DAS LISTAS DE OBRIGADOS NA ADXUDICACIÓN DO CADP
07 de Julio de 2021
Relacións provisionais de persoal docente obrigado a participar e de persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2021-22 Resolución do 7 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais ,e pola que se resolven as solicitudes de non...
CADP 2021 . CORRECCIÓN DE ERROS
07 de Julio de 2021
CADP CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas,...
Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22
06 de Julio de 2021
Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 Relación de centros autorizados e de continuidade para participar no Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) durante o curso 2021/22. Ábrese un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación neste portal, para efectuar reclamacións ou renuncias....
Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2021/2022
06 de Julio de 2021
Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2021/2022 Resolución provisiónal da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/2022, segundo Orde de 19 de abril de 2021 (DOG DO 04/05/2021). Selecciónanse os 25 centros de nova incorporación previstos na convocatoria, con detalle das contías asignadas inicialmente. No caso de producírense...
Instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional
05 de Julio de 2021
RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. RESOLUCIÓN
COMISIÓN DE SERVIZO POR SAÚDE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL
02 de Julio de 2021
COMISIÓN DE SERVIZO POR SAÚDE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2021/2022. PRAZO DE RECLAMACIÓN: O prazo de reclamacións comeza o día 5 de xullo de 2021 e remata o día 9 de xullo de 2021, ambos inclusive. As reclamacións á resolución provisional...
Comisión de servizo por CONCILIACIÓN. Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral
02 de Julio de 2021
COMISIÓN DE SERVIZO CONCILIA. Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso académico 2021/22 PRAZO DE RECLAMACIÓN: O prazo de reclamacións comeza o día 5 de xullo de 2020 e remata o día 9 de xullo de 2021, ambos incluídos. As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á...
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI de Galicia no curso 2021/22.
02 de Julio de 2021
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI de Galicia no curso 2021/22. RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22. Prazo de preinscrición. As preinscricións realizaranse desde o 1 ao 14 de setembro. Todas as preinscricións deberán formalizarse...
Plans de formación permanente do profesorado.Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021
01 de Julio de 2021
Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos no curso 2021/22 RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN
Curso de formación para o desenvolvemento da función directiva,
01 de Julio de 2021
Curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas...
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22
30 de Junio de 2021
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22 RESOLUCIÓN
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22
30 de Junio de 2021
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 RESOLUCIÓN
Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música
30 de Junio de 2021
Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música INSTRUCIÓNS
FAI A TÚA SOLICITUDE DO CADP: TITORIAL
CSIF ENSINO axúdache a facer a túa solicitude do CADP 2021/22
30 de Junio de 2021
CADP 2021/22 Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais para o curso 21/22 TITORIAL ELABORADO POR CSIF ENSINO. PARA VER O TITORIAL DESCARGA O PDF EN ANEXO OU PREME AQUÍ: TITORIAL Tamén podes consultar o nosso CSIF INFORMA CADP ou baixar o ANEXO
Martes 29 de Junio a las 17.30h: "Webinar Cuaderno Digital del Docente"
- Judit Prat de Additio nos contará todas las posibilidades de este nuevo servicio que CSIF ofrece a sus afiliados/as.
- Se realizará un Webinar en abierto a través de nuestro canal de Youtube
29 de Junio de 2021
Canal de Youtube CSIF Educación
CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE DIRECCIÓN E ASESORÍA DO CAFI E CEFORE
29 de Junio de 2021
CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE DIRECCIÓN E ASESORÍA DO CAFI E CEFORE RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles ( do 30 ao 13 de xullo) a...
Mapa e buscadores da oferta de FP curso 2021/2022
28 de Junio de 2021
Mapa e buscadores da oferta de FP curso 2021/2022 Están dispoñibles os mapas da oferta para o curso 2021/2022 por familia profesional e por provincia e concello. Mapas de oferta Están habilitados os buscadores de ciclos e centros con oferta para curso 2021/2022: Buscador de ciclos...
CADP 2021. Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais 2021/22
28 de Junio de 2021
CADP 2021 Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais 2021/22 RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos...
Concurso de méritos para prazas sometidas a Convenio ou Programas Específicos da Consellería
25 de Junio de 2021
Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Resolución do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal docente en prazas...

Últimas Novedades

Resolución provisional de licenzas por formación para o curso 2021/22 23-07-2021
DIRECCIÓNS E ASESORÍAS DE CEFORE E CAFI: RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS 23-07-2021
Adxudicación provisional do concurso específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente 21-07-2021
Nota informativa sobre o desenvolvemento do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI 21-07-2021
Comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, PES, de FP e de réxime especial e do profesorado de relixión 20-07-2021
COMISIÓNS DE SERVIZO: CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR E LABORAL. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 20-07-2021
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS 20-07-2021
CSIF ENSINO INFORMA. INSTRUCIÓNS PARA OS APROBADOS DE OPOSICIÓN 19-07-2021
CXT. RETIRADA DE PUBLICACIÓNS: NOVO PRAZO 19-07-2021
CSIF ENSINO INFORMA: RESTRINXIR ZONA PARA SUBSTITUCIÓNS 19-07-2021
PROTOCOLO COVID-19 PARA O CURSO 2021-22 14-07-2021
CADP 2021. RELACIÓN DO PERSOAL OBRIGADO A PARTICIPAR E DO PERSOAL INTERINO E SUBSTITUTO EXCLUÍDO DAS LISTAS DE OBRIGADOS NA ADXUDICACIÓN DO CADP 07-07-2021
CADP 2021 . CORRECCIÓN DE ERROS 07-07-2021
Resolución provisional de centros autorizados para implantación e continuidade no STEMbach durante o curso 2021/22 06-07-2021
Resolución provisional da convocatoria do PLAMBE en centros públicos para o curso 2021/2022 06-07-2021
RSS