Apertura dun prazo para actualizar o expediente persoal para o persoal docente funcionario de carreira e de prácticas
O persoal docente funcionario de carreira e en prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos.
27 de Septiembre de 2023
O persoal docente funcionario de carreira e de prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos, mediante o enderezo web http://www.edu.xunta.gal/datospersoais de conformidade coa Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal...
Jornada sobre la Acción Educativa Española en el Exterior
- El próximo sábado 21 de octubre de 2023 celebraremos una Jornada on-line informativa sobre la Acción Educativa Española en el Exterior.
26 de Septiembre de 2023
Con ponentes de excelencia mostraremos las posibilidades que existen para trabajar en puestos de estos programas en el exterior, la normativa que los emmarca y experiencias de profesores que han conseguido plaza en estas últimas convocatorias. La jornada se desarrollará en horario de mañana y tarde. El plazo de inscripción es desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2023....
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado durante o curso escolar 2023/2024
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado con centros educativos dependentes das Régions Académiques Hauts-de-France e Bretagne durante o curso escolar 2023/2024.
25 de Septiembre de 2023
Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) (Código de procedemento ED003A)
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e de profesores de música e artes escénicas (594)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) (Código de procedemento ED003A
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentándoas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592) (Código de procedemento ED003A).
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentándoas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Cursos on-line reconocidos por el Ministerio de Educación y FP - 2º Semestre 2023
- Cursos acogidos al convenio entre CSIF y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
25 de Septiembre de 2023
Cursos ON-LINE reconocidos por el Ministerio de Educación y FP Cursos reconocidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, según el Convenio firmado con CSIF en materia de formación permanente del profesorado. Resolución de 4 de diciembre de 2019. BOE, nº302. 17 de diciembre 2019 VALIDEZ: Cursos válidos en casi todas las Comunidades Autónomas para oposiciones,...
Programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Resolución do 22 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca a participación neste programa durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.
24 de Septiembre de 2023
O programa Observa_Acción ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, a construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais. O programa Observa_Acción desenvolverase ao longo dos cursos 2023/24 (Fase 1) e 2024/25 (Fase 2). A temporalización do programa será a seguinte: Fase 1 (autonómica): outubro 2023 a xuño 2024 (de...
Campaña da vixilancia da saúde 2023/24
Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal traballador, docente e non docente, que presta servizos en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
23 de Septiembre de 2023
A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento publicadas na páxina web oficial da Consellería e enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a axuda e a información necesaria para a inscrición do seu persoal traballador. A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de solicitude de recoñecemento médico que...
Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica
Convócase procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica (702403), (código de procedemento ED003A).
22 de Septiembre de 2023
Prazo de presentación de solicitudes: desde o luns día 25 de setembro de 2023 ata o día 29 de setembro de 2023, ambos incluídos. Como cubrir a solicitude de inscrición: 1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A. 2º. Premer na icona “Tramitar en liña” Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír...
Apertura dun prazo para actualizar o expediente persoal para o persoal docente funcionario de carreira e de prácticas
O persoal docente funcionario de carreira e en prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos.
27 de Septiembre de 2023
O persoal docente funcionario de carreira e de prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos, mediante o enderezo web http://www.edu.xunta.gal/datospersoais de conformidade coa Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal...
Jornada sobre la Acción Educativa Española en el Exterior
- El próximo sábado 21 de octubre de 2023 celebraremos una Jornada on-line informativa sobre la Acción Educativa Española en el Exterior.
26 de Septiembre de 2023
Con ponentes de excelencia mostraremos las posibilidades que existen para trabajar en puestos de estos programas en el exterior, la normativa que los emmarca y experiencias de profesores que han conseguido plaza en estas últimas convocatorias. La jornada se desarrollará en horario de mañana y tarde. El plazo de inscripción es desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2023....
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado durante o curso escolar 2023/2024
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado con centros educativos dependentes das Régions Académiques Hauts-de-France e Bretagne durante o curso escolar 2023/2024.
25 de Septiembre de 2023
Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) (Código de procedemento ED003A)
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e de profesores de música e artes escénicas (594)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) (Código de procedemento ED003A
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentándoas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592) (Código de procedemento ED003A).
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentándoas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Cursos on-line reconocidos por el Ministerio de Educación y FP - 2º Semestre 2023
- Cursos acogidos al convenio entre CSIF y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
25 de Septiembre de 2023
Cursos ON-LINE reconocidos por el Ministerio de Educación y FP Cursos reconocidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, según el Convenio firmado con CSIF en materia de formación permanente del profesorado. Resolución de 4 de diciembre de 2019. BOE, nº302. 17 de diciembre 2019 VALIDEZ: Cursos válidos en casi todas las Comunidades Autónomas para oposiciones,...
Programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Resolución do 22 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca a participación neste programa durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.
24 de Septiembre de 2023
O programa Observa_Acción ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, a construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais. O programa Observa_Acción desenvolverase ao longo dos cursos 2023/24 (Fase 1) e 2024/25 (Fase 2). A temporalización do programa será a seguinte: Fase 1 (autonómica): outubro 2023 a xuño 2024 (de...
Campaña da vixilancia da saúde 2023/24
Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal traballador, docente e non docente, que presta servizos en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
23 de Septiembre de 2023
A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento publicadas na páxina web oficial da Consellería e enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a axuda e a información necesaria para a inscrición do seu persoal traballador. A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de solicitude de recoñecemento médico que...
Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica
Convócase procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica (702403), (código de procedemento ED003A).
22 de Septiembre de 2023
Prazo de presentación de solicitudes: desde o luns día 25 de setembro de 2023 ata o día 29 de setembro de 2023, ambos incluídos. Como cubrir a solicitude de inscrición: 1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A. 2º. Premer na icona “Tramitar en liña” Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír...
Instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, curso 2023/2024
Resolución do 20 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades,no curso académico 2023/2024.
22 de Septiembre de 2023
A biblioteca xoga un papel moi importante para o logro dos ODS da Axenda 2030 ao proporcionar servizos e programas que dan resposta ás necesidades informativas das persoas que integran a comunidade educativa, así como formar ao alumnado para unha participación plena, activa e comprometida coa sociedade complexa na que nos toca vivir. Nas presentes instrucións atoparedes indicacións para o desenvolvemento no curso 2023/24 (Organización e xestión da biblioteca escolar, estión técnica e...
Calendario para realizar eleccións para a constitución do consello escolar en centros docentes de nova creación e outros sostidos con fondos públicos
Regúlase a constitución do consello escolar por primeira vez nos centros creados con posterioridade á renovación levada a cabo no último trimestre do curso pasado, ao tempo que se regulariza a situación daqueles centros que, por razóns de diversa índole, non realizasen as eleccións no citado proceso do ano 2022.
22 de Septiembre de 2023
Calendario de eleccións para centros que inician o funcionamento no curso 2023/24: 1. As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativapara a primeira constitución do consello escolar nos centros que iniciaron o seu funcionamento no curso 2023/24 realizaranse entre os días 6 e 10 de novembro de 2023, ambos os dous incluídos. 2. A xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de...
Resolución do programa educativo "Que non te líen, ti elixes"
Resolución definitiva do 20 de setembro de 2023 pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no programa educativo Que non te líen, ti elixes durante o curso 2023/24.
21 de Septiembre de 2023
Resolución definitiva do 20 de setembro de 2023 pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no programa educativo Que non te líen, ti elixes durante o curso 2023/24, conforme ao disposto no apartado décimo da resolución do 20 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado desde o...
CURSO ON LINE 31 HORAS: La acción educativa española en el exterior: Programa de profesores visitantes españoles en el exterior
21 de Septiembre de 2023
!ÚLTIMAS PLAZAS! CURSO ON LINE: LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR: PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR (31 horas) Curso on line de 31 horas, dentro de la oferta de cursos de la plataforma campuseducacion.csif.es PRÓXIMA CONVOCATORIA : INICIO EL 1 DE OCTUBRE DE 2023 Modalidad: CURSO DE 31 HORAS on line Objetivos Conocer los objetivos del Ministerio para la difusión de la...
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2023/24
Publicada a relación de intercambios provisionais de prazas de persoal docente que imparte ensinanzas en centros dependentes desta consellería, para o curso 2023/2024.

21 de Septiembre de 2023
Adxúntanse listaxes para os corpos de primaria e secundaria.
Renovación do equipamento dos centros de ensino
-Apertura do prazo para que os centros de ensino dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade fagan as solicitudes de renovación de equipamento mobiliario, didáctico e deportivo.
21 de Septiembre de 2023
Os centros deberán cubrir a solicitude e enviala á Inspección Educativa, para o seu visto e prace, antes do 31 de outubro de 2023 (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/496) Na seguinte ligazón pódense ver os catálogos do material dispoñible, incluindo os novos catálogos de material deportivo, laboratorio ou necesidades educativas especiais: https://www.edu.xunta.gal/portal/...
Resolución de continuidade dos centros da Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) para o curso 2023-2024
Resolución de continuidade dos centros que constitúen a Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) para o curso 2023-2024.
20 de Septiembre de 2023
Esta resolución ten como obxecto dar continuidade á Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) e estender as actuacións das persoas mentoras ADIX nomeadas para o curso 2023-2024. Ademais, establecer a correspondencia entre as persoas mentoras ADIX e o equipo de responsables #CompDigEdu de referencia para un determinado territorio ao que se refire o apartado noveno da Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publica o Acordo da Conferencia...
CSIF insta al Gobierno a incrementar ya la financiación del concierto sanitario 22-24 de MUFACE para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica
CSIF espera abordar el incremento del presupuesto en el Consejo General de Muface del próximo día 28
20 de Septiembre de 2023
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamará al Consejo General de Muface, que se reúne el próximo 28 de septiembre, una solución a la falta de financiación del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia concertada.
Servicio CSIF Telegram para bolsas de traballo
CSIF dispón dun canal de Telegram, no que poderás acceder a diferentes convocatorias de emprego público (bolsas, concursos de acceso, procedementos selectivos,.) convocadas por diferentes Consellerías de Educación, Universidades, MEFP e Exteriores.
18 de Septiembre de 2023
PASOS: Descarga gratuitamente a APP Telegram no teu Smartphone a través do Play Store se é dispositivo Android, ou ben a través do APP Store si é dispositivo iOS (Apple). Unha vez descargada, busca no navegador do Telegram CSIFBOLSAS. Finalmente pulsa en UNIRME. En caso de dúbidas ou consultas sobre algunha das bolsas e convocatorias, deberás contactar co...
Formación presencial CSIF Ensino Lugo: xornada PROENS
16 de Septiembre de 2023
Dende CSIF LUGO ofertámosvos unha xornada de formación, sen homologación, para axudarvos neste comezo de curso na elaboración das programacións coa aplicación PROENS. Será GRATUITA para afiliados, para non afiliados o custe será de 20 euros. PRAZAS: 30, por orde de inscrición. A inscrición farase en https://forms.gle/REffipepXNxKHmLy9
Convocatoria do programa educativo "Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais"
Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca o programa educativo Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2023/24.
15 de Septiembre de 2023
Regúlase o programa Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais e establécense ras bases para a participación no mesmo dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2023/24. Destinatarios Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado de 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación,...
Resolución definitiva de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek
Resolución definitiva de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2023/24.
15 de Septiembre de 2023
Unha vez transcorrido o prazo de reclamacións ou renuncias e segundo os termos do establecido no apartado décimo segundo da Resolución do 22 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria...
Resolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023
Resolución do 15 de setembro de 2023 da Comisión designada no procedemento, convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023, para que o profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED021A) pola que se declara deserto esta nova convocatoria e se aproba e publica a relación de persoas que se exclúen definitivamente.
15 de Septiembre de 2023
De conformidade coas ditas bases, a Comisión como órgano de instrución do procedemento de integración do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, no corpo de profesores de ensino secundario, RESOLVE Primeiro. Declarar deserto esta nova convocatoria trimestral ao non haber ningunha solicitude, formulada no marco do procedemento normalizado ED021A, que reúna os requisitos e cumpraas condicións establecidas na citada orde. Segundo...
Relación de centros que conformarán a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023-2024
Resolución do 14 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros que conformarán a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023-2024.
15 de Septiembre de 2023
Resólvese A continuidade dos centros que figuran no anexo I dentro da Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023/24. A ampliación da Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023/24, coa incorporación dos centros que figuran no anexo II. Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do...
Convocatoria do programa educativo “V CiberLiga 2023 modalidade preameateur"
Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca a "V CiberLiga 2023 modalidade preameateur" dirixida a centros educativos de Galicia no curso 2023/24.
15 de Septiembre de 2023
A Estratexia Dixital 2030 recolle que desde o ámbito educativo apostarase pola innovación e novos modelos de educación dixital que preparen aos estudantes para adaptarse aos desafíos que os esperan no ámbito educativo, persoal ou profesional, poñendo á súa disposición os recursos adecuados para propiciar unha aprendizaxe máis dinámica, personalizado, colaborativo e creativo; combinando o desenvolvemento das súas destrezas tecnolóxicas coa súa capacidade social e cooperativa a través da...
Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2023/2024
Ponse ao dispor dos centros docentes e as ANPAS-AFAS o Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e na súa contorna desenvolvido pola Secretaría de Estado de Seguridade
13 de Septiembre de 2023
Neste novo curso, amplía a súa oferta de charlas informativas/formativas, destinadas tanto ao alumnado, como ao profesorado e ás familias, sobre temáticas relacionadas coa protección de menores e adolescentes e o seu dereito á seguridade persoal, tratando problemáticas como a ciberseguridade, o acoso escolar, a violencia sobre a muller, as drogas e o alcol, as novas adiccións, os delitos de odio e discriminación, a prevención dos delitos sexuais..., charlas que son impartidas por axentes e...
RELACIÓN DEFINITIVA DE SECCIÓNS BILINGÜES ADMITIDAS E NON ADMITIDAS DA CONVOCATORIA PARA A INCORPORACIÓN DE NOVAS SECCIÓNS
29 de Junio de 2023
Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e non admitidas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2023/2024
OPOSICIÓNS 2023. NOTA INFORMATIVA PRESENTACIÓN DE MÉRITOS AO TRIBUNAL
29 de Junio de 2023
Nota informativa sobre a presentación de méritos ante o tribunal do persoal aspirante relativo aos procedementos selectivos convocados mediante a Orde do 5 decembro de 2022 Para os efectos do previsto da base 11.3.1 da Orde do 5 de decembro de 2022, relativa á "Presentación de méritos ante o tribunal do persoal aspirante", xúntase modelo normalizado de alegación de méritos para as persoas que superen a fase de oposición correspondente ao dito procedemento.
28 junio. Día Internacional del Orgullo LGTBI
-CSIF se suma a las reivindicaciones del colectivo LGTBI reclamando la correcta aplicación de la Ley en las administraciones públicas y la empresa privada para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI
-CSIF exige que se incorporen los protocolos contra el acoso y la violencia, ante el incremento de un 67,63% de los ataques relacionados con la orientación sexual respecto del año 2019, según datos del último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España (de 2021)
28 de Junio de 2023
Desde CSIF, remarcamos la importancia de crear una sociedad y ámbitos laborales en los que haya respeto y diversidad y estén libres de discriminación mediante el impulso contínuo de la sensibilización y concienciación de todas las personas. Como organización sindical trabajamos por mejorar las condiciones socio laborales de trabajadores y trabajadoras y velamos por la correcta implementación de la ley. Actualmente existe la obligación para las empresas de más de 50 personas trabajadoras de...
CADP 2023 NOTA INFORMATIVA PARA O ACCESO POLO CONCURSO DE MÉRITOS
27 de Junio de 2023
Nota informativa sobre a participación no CADP 2023/24 (acceso por concurso de méritos) CADP 2023 ORDE CADP DO 07 DE XUÑO DE 2018 14/06/2018 RESOLUCIÓN CADP DO 08 DE XUÑO DE 2023 20/06/2023...
Apertura dun prazo para actualizar o expediente persoal para o persoal docente funcionario de carreira e de prácticas
O persoal docente funcionario de carreira e en prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos.
27 de Septiembre de 2023
O persoal docente funcionario de carreira e de prácticas poderá actualizar o seu expediente persoal naquelas categorías de datos nas que non consten os datos actualizados, estean incompletos ou incorrectos, mediante o enderezo web http://www.edu.xunta.gal/datospersoais de conformidade coa Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal...
Jornada sobre la Acción Educativa Española en el Exterior
- El próximo sábado 21 de octubre de 2023 celebraremos una Jornada on-line informativa sobre la Acción Educativa Española en el Exterior.
26 de Septiembre de 2023
Con ponentes de excelencia mostraremos las posibilidades que existen para trabajar en puestos de estos programas en el exterior, la normativa que los emmarca y experiencias de profesores que han conseguido plaza en estas últimas convocatorias. La jornada se desarrollará en horario de mañana y tarde. El plazo de inscripción es desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2023....
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado durante o curso escolar 2023/2024
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado con centros educativos dependentes das Régions Académiques Hauts-de-France e Bretagne durante o curso escolar 2023/2024.
25 de Septiembre de 2023
Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) (Código de procedemento ED003A)
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e de profesores de música e artes escénicas (594)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) (Código de procedemento ED003A
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentándoas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)
Resolución do 25 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba e publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592) (Código de procedemento ED003A).
25 de Septiembre de 2023
Poderanse formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, presentándoas obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?...
Cursos on-line reconocidos por el Ministerio de Educación y FP - 2º Semestre 2023
- Cursos acogidos al convenio entre CSIF y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
25 de Septiembre de 2023
Cursos ON-LINE reconocidos por el Ministerio de Educación y FP Cursos reconocidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, según el Convenio firmado con CSIF en materia de formación permanente del profesorado. Resolución de 4 de diciembre de 2019. BOE, nº302. 17 de diciembre 2019 VALIDEZ: Cursos válidos en casi todas las Comunidades Autónomas para oposiciones,...
Programa de formación “Observa_Acción: desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Resolución do 22 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca a participación neste programa durante os cursos escolares 2023/24 e 2024/25, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional.
24 de Septiembre de 2023
O programa Observa_Acción ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, a construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais. O programa Observa_Acción desenvolverase ao longo dos cursos 2023/24 (Fase 1) e 2024/25 (Fase 2). A temporalización do programa será a seguinte: Fase 1 (autonómica): outubro 2023 a xuño 2024 (de...
Campaña da vixilancia da saúde 2023/24
Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal traballador, docente e non docente, que presta servizos en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
23 de Septiembre de 2023
A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento publicadas na páxina web oficial da Consellería e enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a axuda e a información necesaria para a inscrición do seu persoal traballador. A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de solicitude de recoñecemento médico que...
Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica
Convócase procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) e de relixión secundaria, especialidade relixión evanxélica (702403), (código de procedemento ED003A).
22 de Septiembre de 2023
Prazo de presentación de solicitudes: desde o luns día 25 de setembro de 2023 ata o día 29 de setembro de 2023, ambos incluídos. Como cubrir a solicitude de inscrición: 1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A. 2º. Premer na icona “Tramitar en liña” Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír...
Instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, curso 2023/2024
Resolución do 20 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades,no curso académico 2023/2024.
22 de Septiembre de 2023
A biblioteca xoga un papel moi importante para o logro dos ODS da Axenda 2030 ao proporcionar servizos e programas que dan resposta ás necesidades informativas das persoas que integran a comunidade educativa, así como formar ao alumnado para unha participación plena, activa e comprometida coa sociedade complexa na que nos toca vivir. Nas presentes instrucións atoparedes indicacións para o desenvolvemento no curso 2023/24 (Organización e xestión da biblioteca escolar, estión técnica e...
Calendario para realizar eleccións para a constitución do consello escolar en centros docentes de nova creación e outros sostidos con fondos públicos
Regúlase a constitución do consello escolar por primeira vez nos centros creados con posterioridade á renovación levada a cabo no último trimestre do curso pasado, ao tempo que se regulariza a situación daqueles centros que, por razóns de diversa índole, non realizasen as eleccións no citado proceso do ano 2022.
22 de Septiembre de 2023
Calendario de eleccións para centros que inician o funcionamento no curso 2023/24: 1. As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativapara a primeira constitución do consello escolar nos centros que iniciaron o seu funcionamento no curso 2023/24 realizaranse entre os días 6 e 10 de novembro de 2023, ambos os dous incluídos. 2. A xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de...
Resolución do programa educativo "Que non te líen, ti elixes"
Resolución definitiva do 20 de setembro de 2023 pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no programa educativo Que non te líen, ti elixes durante o curso 2023/24.
21 de Septiembre de 2023
Resolución definitiva do 20 de setembro de 2023 pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no programa educativo Que non te líen, ti elixes durante o curso 2023/24, conforme ao disposto no apartado décimo da resolución do 20 de xuño de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado desde o...
CURSO ON LINE 31 HORAS: La acción educativa española en el exterior: Programa de profesores visitantes españoles en el exterior
21 de Septiembre de 2023
!ÚLTIMAS PLAZAS! CURSO ON LINE: LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR: PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR (31 horas) Curso on line de 31 horas, dentro de la oferta de cursos de la plataforma campuseducacion.csif.es PRÓXIMA CONVOCATORIA : INICIO EL 1 DE OCTUBRE DE 2023 Modalidad: CURSO DE 31 HORAS on line Objetivos Conocer los objetivos del Ministerio para la difusión de la...
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2023/24
Publicada a relación de intercambios provisionais de prazas de persoal docente que imparte ensinanzas en centros dependentes desta consellería, para o curso 2023/2024.

21 de Septiembre de 2023
Adxúntanse listaxes para os corpos de primaria e secundaria.
Renovación do equipamento dos centros de ensino
-Apertura do prazo para que os centros de ensino dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade fagan as solicitudes de renovación de equipamento mobiliario, didáctico e deportivo.
21 de Septiembre de 2023
Os centros deberán cubrir a solicitude e enviala á Inspección Educativa, para o seu visto e prace, antes do 31 de outubro de 2023 (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/496) Na seguinte ligazón pódense ver os catálogos do material dispoñible, incluindo os novos catálogos de material deportivo, laboratorio ou necesidades educativas especiais: https://www.edu.xunta.gal/portal/...
Resolución de continuidade dos centros da Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) para o curso 2023-2024
Resolución de continuidade dos centros que constitúen a Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) para o curso 2023-2024.
20 de Septiembre de 2023
Esta resolución ten como obxecto dar continuidade á Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) e estender as actuacións das persoas mentoras ADIX nomeadas para o curso 2023-2024. Ademais, establecer a correspondencia entre as persoas mentoras ADIX e o equipo de responsables #CompDigEdu de referencia para un determinado territorio ao que se refire o apartado noveno da Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publica o Acordo da Conferencia...
CSIF insta al Gobierno a incrementar ya la financiación del concierto sanitario 22-24 de MUFACE para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica
CSIF espera abordar el incremento del presupuesto en el Consejo General de Muface del próximo día 28
20 de Septiembre de 2023
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamará al Consejo General de Muface, que se reúne el próximo 28 de septiembre, una solución a la falta de financiación del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia concertada.
Servicio CSIF Telegram para bolsas de traballo
CSIF dispón dun canal de Telegram, no que poderás acceder a diferentes convocatorias de emprego público (bolsas, concursos de acceso, procedementos selectivos,.) convocadas por diferentes Consellerías de Educación, Universidades, MEFP e Exteriores.
18 de Septiembre de 2023
PASOS: Descarga gratuitamente a APP Telegram no teu Smartphone a través do Play Store se é dispositivo Android, ou ben a través do APP Store si é dispositivo iOS (Apple). Unha vez descargada, busca no navegador do Telegram CSIFBOLSAS. Finalmente pulsa en UNIRME. En caso de dúbidas ou consultas sobre algunha das bolsas e convocatorias, deberás contactar co...
Formación presencial CSIF Ensino Lugo: xornada PROENS
16 de Septiembre de 2023
Dende CSIF LUGO ofertámosvos unha xornada de formación, sen homologación, para axudarvos neste comezo de curso na elaboración das programacións coa aplicación PROENS. Será GRATUITA para afiliados, para non afiliados o custe será de 20 euros. PRAZAS: 30, por orde de inscrición. A inscrición farase en https://forms.gle/REffipepXNxKHmLy9
Convocatoria do programa educativo "Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais"
Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca o programa educativo Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2023/24.
15 de Septiembre de 2023
Regúlase o programa Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais e establécense ras bases para a participación no mesmo dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2023/24. Destinatarios Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado de 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria dos centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación,...
Resolución definitiva de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek
Resolución definitiva de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria durante o curso 2023/24.
15 de Septiembre de 2023
Unha vez transcorrido o prazo de reclamacións ou renuncias e segundo os termos do establecido no apartado décimo segundo da Resolución do 22 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, dirixido ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria...
Resolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023
Resolución do 15 de setembro de 2023 da Comisión designada no procedemento, convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023, para que o profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED021A) pola que se declara deserto esta nova convocatoria e se aproba e publica a relación de persoas que se exclúen definitivamente.
15 de Septiembre de 2023
De conformidade coas ditas bases, a Comisión como órgano de instrución do procedemento de integración do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, no corpo de profesores de ensino secundario, RESOLVE Primeiro. Declarar deserto esta nova convocatoria trimestral ao non haber ningunha solicitude, formulada no marco do procedemento normalizado ED021A, que reúna os requisitos e cumpraas condicións establecidas na citada orde. Segundo...
Relación de centros que conformarán a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023-2024
Resolución do 14 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros que conformarán a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023-2024.
15 de Septiembre de 2023
Resólvese A continuidade dos centros que figuran no anexo I dentro da Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023/24. A ampliación da Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2023/24, coa incorporación dos centros que figuran no anexo II. Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do...
Convocatoria do programa educativo “V CiberLiga 2023 modalidade preameateur"
Resolución do 13 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca a "V CiberLiga 2023 modalidade preameateur" dirixida a centros educativos de Galicia no curso 2023/24.
15 de Septiembre de 2023
A Estratexia Dixital 2030 recolle que desde o ámbito educativo apostarase pola innovación e novos modelos de educación dixital que preparen aos estudantes para adaptarse aos desafíos que os esperan no ámbito educativo, persoal ou profesional, poñendo á súa disposición os recursos adecuados para propiciar unha aprendizaxe máis dinámica, personalizado, colaborativo e creativo; combinando o desenvolvemento das súas destrezas tecnolóxicas coa súa capacidade social e cooperativa a través da...
Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2023/2024
Ponse ao dispor dos centros docentes e as ANPAS-AFAS o Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e na súa contorna desenvolvido pola Secretaría de Estado de Seguridade
13 de Septiembre de 2023
Neste novo curso, amplía a súa oferta de charlas informativas/formativas, destinadas tanto ao alumnado, como ao profesorado e ás familias, sobre temáticas relacionadas coa protección de menores e adolescentes e o seu dereito á seguridade persoal, tratando problemáticas como a ciberseguridade, o acoso escolar, a violencia sobre a muller, as drogas e o alcol, as novas adiccións, os delitos de odio e discriminación, a prevención dos delitos sexuais..., charlas que son impartidas por axentes e...
RELACIÓN DEFINITIVA DE SECCIÓNS BILINGÜES ADMITIDAS E NON ADMITIDAS DA CONVOCATORIA PARA A INCORPORACIÓN DE NOVAS SECCIÓNS
29 de Junio de 2023
Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e non admitidas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2023/2024
OPOSICIÓNS 2023. NOTA INFORMATIVA PRESENTACIÓN DE MÉRITOS AO TRIBUNAL
29 de Junio de 2023
Nota informativa sobre a presentación de méritos ante o tribunal do persoal aspirante relativo aos procedementos selectivos convocados mediante a Orde do 5 decembro de 2022 Para os efectos do previsto da base 11.3.1 da Orde do 5 de decembro de 2022, relativa á "Presentación de méritos ante o tribunal do persoal aspirante", xúntase modelo normalizado de alegación de méritos para as persoas que superen a fase de oposición correspondente ao dito procedemento.
28 junio. Día Internacional del Orgullo LGTBI
-CSIF se suma a las reivindicaciones del colectivo LGTBI reclamando la correcta aplicación de la Ley en las administraciones públicas y la empresa privada para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI
-CSIF exige que se incorporen los protocolos contra el acoso y la violencia, ante el incremento de un 67,63% de los ataques relacionados con la orientación sexual respecto del año 2019, según datos del último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España (de 2021)
28 de Junio de 2023
Desde CSIF, remarcamos la importancia de crear una sociedad y ámbitos laborales en los que haya respeto y diversidad y estén libres de discriminación mediante el impulso contínuo de la sensibilización y concienciación de todas las personas. Como organización sindical trabajamos por mejorar las condiciones socio laborales de trabajadores y trabajadoras y velamos por la correcta implementación de la ley. Actualmente existe la obligación para las empresas de más de 50 personas trabajadoras de...
CADP 2023 NOTA INFORMATIVA PARA O ACCESO POLO CONCURSO DE MÉRITOS
27 de Junio de 2023
Nota informativa sobre a participación no CADP 2023/24 (acceso por concurso de méritos) CADP 2023 ORDE CADP DO 07 DE XUÑO DE 2018 14/06/2018 RESOLUCIÓN CADP DO 08 DE XUÑO DE 2023 20/06/2023...

Últimas Novedades

Jornada sobre la Acción Educativa Española en el Exterior 26-09-2023
Resolución definitiva de centros beneficiarios e non beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduFrance de intercambio de alumnado durante o curso escolar 2023/2024 25-09-2023
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) 25-09-2023
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas (593) e de profesores de música e artes escénicas (594) 25-09-2023
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592) 25-09-2023
Cursos on-line reconocidos por el Ministerio de Educación y FP - 2º Semestre 2023 25-09-2023
Instrucións para o desenvolvemento da organización e o funcionamento das bibliotecas escolares nos centros docentes non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, curso 2023/2024 22-09-2023
Calendario para realizar eleccións para a constitución do consello escolar en centros docentes de nova creación e outros sostidos con fondos públicos 22-09-2023
Resolución do programa educativo "Que non te líen, ti elixes" 21-09-2023
CURSO ON LINE 31 HORAS: La acción educativa española en el exterior: Programa de profesores visitantes españoles en el exterior 21-09-2023
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2023/24 21-09-2023
Resolución de continuidade dos centros da Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) para o curso 2023-2024 20-09-2023
CSIF insta al Gobierno a incrementar ya la financiación del concierto sanitario 22-24 de MUFACE para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica 20-09-2023
Servicio CSIF Telegram para bolsas de traballo 18-09-2023
Formación presencial CSIF Ensino Lugo: xornada PROENS 16-09-2023
RSS