APROBADOS NO CONCURSO OPOSICIÓN 2019
23 de Agosto de 2019
APROBADOS NO CONCURSO OPOSICIÓN 2019 ORDE do 31 de xullo de 2019 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades...
Modificación do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto
12 de Agosto de 2019
Modificación do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e...
Instrucións toma de posesion CADP mestres
05 de Agosto de 2019
Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) TODA INFORMACIÓN AQUÍ
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA MESTRES
01 de Agosto de 2019
Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres TODA A INFORMACIÓN AQUÍ:
Adxudicación destinos provisionais de secundária
31 de Julio de 2019
Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria) TODA A INFORMACIÓN AQUÍ
Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres
26 de Julio de 2019
Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020​ O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 29 e o 30 de xullo, ambos incluídos. As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a...
Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico
19 de Julio de 2019
Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor TODA A INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CFRs E ASESORIAS CAFI
19 de Julio de 2019
Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos...
COMISIÓNS DE SERVIZOS ATENCIÓN PREFERENTE
16 de Julio de 2019
Resolución provisonal do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente As persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren oportunas no prazo comprendido entre o día 16 de xullo e o 22 de xullo de 2019, ambos incluídos. Así mesmo, poderán fomular no mesmo prazo renuncia á participación no concurso de méritos...
SUBSTITUTOS:PRAZO SOLICITAR PROVINCIAS, ZONAS OU CONCELLOS
15 de Julio de 2019
APERTURA DO PRAZO PARA REALIZAR AS SOLICITUDES DE PRESTAR SERVIZOS NUNHA OU EN VARIAS PROVINCIAS ASÍ COMO EN DETERMINADOS CONCELLOS Poderáse optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou en concellos determinados (artigo 34). A opción debe formularse na páxina http://www.edu.xunta.es/susbtitutos e a solicitude xunto coa documentación...
APROBADOS NO CONCURSO OPOSICIÓN 2019
23 de Agosto de 2019
APROBADOS NO CONCURSO OPOSICIÓN 2019 ORDE do 31 de xullo de 2019 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades...
Modificación do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto
12 de Agosto de 2019
Modificación do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e...
Instrucións toma de posesion CADP mestres
05 de Agosto de 2019
Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) TODA INFORMACIÓN AQUÍ
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA MESTRES
01 de Agosto de 2019
Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres TODA A INFORMACIÓN AQUÍ:
Adxudicación destinos provisionais de secundária
31 de Julio de 2019
Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria) TODA A INFORMACIÓN AQUÍ
Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres
26 de Julio de 2019
Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020​ O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 29 e o 30 de xullo, ambos incluídos. As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a...
Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico
19 de Julio de 2019
Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor TODA A INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CFRs E ASESORIAS CAFI
19 de Julio de 2019
Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos...
COMISIÓNS DE SERVIZOS ATENCIÓN PREFERENTE
16 de Julio de 2019
Resolución provisonal do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente As persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren oportunas no prazo comprendido entre o día 16 de xullo e o 22 de xullo de 2019, ambos incluídos. Así mesmo, poderán fomular no mesmo prazo renuncia á participación no concurso de méritos...
SUBSTITUTOS:PRAZO SOLICITAR PROVINCIAS, ZONAS OU CONCELLOS
15 de Julio de 2019
APERTURA DO PRAZO PARA REALIZAR AS SOLICITUDES DE PRESTAR SERVIZOS NUNHA OU EN VARIAS PROVINCIAS ASÍ COMO EN DETERMINADOS CONCELLOS Poderáse optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou en concellos determinados (artigo 34). A opción debe formularse na páxina http://www.edu.xunta.es/susbtitutos e a solicitude xunto coa documentación...
CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO
12 de Julio de 2019
Puntuacións provisionais asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados á convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira Alegacións que se estime convenientes contra a listaxe provisional, dirixidas á presidencia da comisión de selección, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, de acordo co artigo 4 da orde de convocatoria e ademais deberán presentarse por medio dun correo electrónico dirixido ao...
PIALE
11 de Julio de 2019
Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 CONSULTE LISTADOS AQUÍ:
Intercambios Provisionais de prazas
11 de Julio de 2019
Modificación dos prazos de intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. CONSULTE MODIFICACIÓN: AQUÍ Prazo de presentación de solicitudes 1. Cando a publicación da resolución de adxudicación definitiva de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación,http://www.edu.xunta...
COMISIÓNS DE SERVIZO POR MOTIVOS DE SAÚDE
05 de Julio de 2019
Resolución provisional de persoas admitidas e de excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020. Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos Prazo de reclamación: O prazo de reclamacións comeza o día 8 de xullo de 2019 e...
CADP
Listado de persoas con obriga de oarticipación
04 de Julio de 2019
Resolución das solicitudes de non participación do concurso de adxudicación de destinos provisionais e resolución pola que se fan públicas as listas das persoas obrigadas a participar na adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020 Prema aquí para ver toda a información relacionada.
FORMACIÓN
04 de Julio de 2019
Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos o curso 2019/202 Prazos de presentación: a) O prazo de preinscrición comeza ao día seguinte da publicación da resolución no portal educativo e remata o día 27 de setembro 2019. b) O prazo de presentación das solicitudes comeza o día 1 de xuño e remata o 8 de outubro de 2019.
CONCURSO DE MÉRITOS
03 de Julio de 2019
Resolución do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos.
CONCURSO TRASLADOS
02 de Julio de 2019
Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018
PIALE 2019
27 de Junio de 2019
Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 A exposición destas listas abre un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 3 de xullo de 2019, incluído....
PIALE 2019
27 de Junio de 2019
Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 A exposición destas listas abre un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 3 de xullo de 2019, incluído....
Adxudicación de destino provisional
CSIF INFORMA CADP
26 de Junio de 2019
CSIF INFORMA CADP 2019 Toda a información acerca da Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día 27 de xuño de 2019 e pecharase o 17 de xullo de 2019.
ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS-CADP
26 de Junio de 2019
CONCURSO PROVISIONAL DE DESTINOS E NORMAS NA ADXUDICACIÓN RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/20 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores...
OPOSICIÓNS 2019
CSIF INFORMA SOBRE O PROCESO
19 de Junio de 2019
INFORMACIÓN XERAL COMEZO: terá inicio o 22 DE XUÑO do presente ano, ás 9.00 horas. CHAMAMENTOS: o persoal aspirante será convocado para cada parte de cada proba en único chamamento e será excluído do proceso selectivo quen non compareza, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal. O acto de presentación é de asistencia obrigatoria, ten carácter persoalísimo e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación....
Concurso público de dirección FP e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado
18 de Junio de 2019
Convocado concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Orde do 10 de xuño de 2019 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos...
Concurso de méritos persoal asesor
18 de Junio de 2019
Concurso de méritos persoal asesor Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, Comprendido dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).
APROBADOS NO CONCURSO OPOSICIÓN 2019
23 de Agosto de 2019
APROBADOS NO CONCURSO OPOSICIÓN 2019 ORDE do 31 de xullo de 2019 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades...
Modificación do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto
12 de Agosto de 2019
Modificación do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e...
Instrucións toma de posesion CADP mestres
05 de Agosto de 2019
Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) TODA INFORMACIÓN AQUÍ
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA MESTRES
01 de Agosto de 2019
Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres TODA A INFORMACIÓN AQUÍ:
Adxudicación destinos provisionais de secundária
31 de Julio de 2019
Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria) TODA A INFORMACIÓN AQUÍ
Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres
26 de Julio de 2019
Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020​ O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 29 e o 30 de xullo, ambos incluídos. As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a...
Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico
19 de Julio de 2019
Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor TODA A INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CFRs E ASESORIAS CAFI
19 de Julio de 2019
Resolución definitiva do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos...
COMISIÓNS DE SERVIZOS ATENCIÓN PREFERENTE
16 de Julio de 2019
Resolución provisonal do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente As persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren oportunas no prazo comprendido entre o día 16 de xullo e o 22 de xullo de 2019, ambos incluídos. Así mesmo, poderán fomular no mesmo prazo renuncia á participación no concurso de méritos...
SUBSTITUTOS:PRAZO SOLICITAR PROVINCIAS, ZONAS OU CONCELLOS
15 de Julio de 2019
APERTURA DO PRAZO PARA REALIZAR AS SOLICITUDES DE PRESTAR SERVIZOS NUNHA OU EN VARIAS PROVINCIAS ASÍ COMO EN DETERMINADOS CONCELLOS Poderáse optar durante os períodos máximo e mínimo previstos nel, por realizar substitucións nunha ou varias provincias (artigo 33) ou en concellos determinados (artigo 34). A opción debe formularse na páxina http://www.edu.xunta.es/susbtitutos e a solicitude xunto coa documentación...
CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO
12 de Julio de 2019
Puntuacións provisionais asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados á convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira Alegacións que se estime convenientes contra a listaxe provisional, dirixidas á presidencia da comisión de selección, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación, de acordo co artigo 4 da orde de convocatoria e ademais deberán presentarse por medio dun correo electrónico dirixido ao...
PIALE
11 de Julio de 2019
Adxudicación definitiva das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 CONSULTE LISTADOS AQUÍ:
Intercambios Provisionais de prazas
11 de Julio de 2019
Modificación dos prazos de intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. CONSULTE MODIFICACIÓN: AQUÍ Prazo de presentación de solicitudes 1. Cando a publicación da resolución de adxudicación definitiva de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación,http://www.edu.xunta...
COMISIÓNS DE SERVIZO POR MOTIVOS DE SAÚDE
05 de Julio de 2019
Resolución provisional de persoas admitidas e de excluídas das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020. Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos Prazo de reclamación: O prazo de reclamacións comeza o día 8 de xullo de 2019 e...
CADP
Listado de persoas con obriga de oarticipación
04 de Julio de 2019
Resolución das solicitudes de non participación do concurso de adxudicación de destinos provisionais e resolución pola que se fan públicas as listas das persoas obrigadas a participar na adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020 Prema aquí para ver toda a información relacionada.
FORMACIÓN
04 de Julio de 2019
Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos o curso 2019/202 Prazos de presentación: a) O prazo de preinscrición comeza ao día seguinte da publicación da resolución no portal educativo e remata o día 27 de setembro 2019. b) O prazo de presentación das solicitudes comeza o día 1 de xuño e remata o 8 de outubro de 2019.
CONCURSO DE MÉRITOS
03 de Julio de 2019
Resolución do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019 Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos.
CONCURSO TRASLADOS
02 de Julio de 2019
Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018
PIALE 2019
27 de Junio de 2019
Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 A exposición destas listas abre un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 3 de xullo de 2019, incluído....
PIALE 2019
27 de Junio de 2019
Publicación da adxudicación provisional das prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 A exposición destas listas abre un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 3 de xullo de 2019, incluído....
Adxudicación de destino provisional
CSIF INFORMA CADP
26 de Junio de 2019
CSIF INFORMA CADP 2019 Toda a información acerca da Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día 27 de xuño de 2019 e pecharase o 17 de xullo de 2019.
ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS-CADP
26 de Junio de 2019
CONCURSO PROVISIONAL DE DESTINOS E NORMAS NA ADXUDICACIÓN RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/20 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores...
OPOSICIÓNS 2019
CSIF INFORMA SOBRE O PROCESO
19 de Junio de 2019
INFORMACIÓN XERAL COMEZO: terá inicio o 22 DE XUÑO do presente ano, ás 9.00 horas. CHAMAMENTOS: o persoal aspirante será convocado para cada parte de cada proba en único chamamento e será excluído do proceso selectivo quen non compareza, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal. O acto de presentación é de asistencia obrigatoria, ten carácter persoalísimo e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación....
Concurso público de dirección FP e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado
18 de Junio de 2019
Convocado concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Orde do 10 de xuño de 2019 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos...
Concurso de méritos persoal asesor
18 de Junio de 2019
Concurso de méritos persoal asesor Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, Comprendido dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).
RSS