PROFESORES DE RELIXIÓN
02 de Diciembre de 2020
CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES DE RELIXIÓN

Listas abertas especialidade de relixión evanxélica

Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402)

Resolución pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402) (código de procedemento ED003A)

Prazo de presentación de solicitudes: desde venres día 19 de febreiro ata o día 4 de marzo de 2021, ambos incluídos.

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ venres día 19 de febreirode 2021.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”

Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar documentación xunto co impreso de autobaremación de méritos, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documentación establecida na resolución a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Concurso de Traslados profesorado de Relixión

ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería.

Por Orde do 17 de xullo de 2007 regúlase a relación laboral do profesorado de Relixión e dítanse instrucións relativas á provisión de postos. No artigo 6 da citada orde prescríbese que a partir do inicio do curso académico 2009/10, as vacantes de Relixión que se produzan nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade serán ofertadas a provisión, mediante concurso de traslados anual, entre o profesorado de Relixión que presta servizos no correspondente nivel educativo na Comunidade Autónoma de Galicia e que posúa o nivel de formación de perfeccionamento da lingua galega ou equivalente. Así mesmo, establécese que este concurso convocarase en datas similares ás convocatorias que se realicen para a provisión de postos correspondentes aos funcionarios docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

CONVOCATORIA DOG

LIGAZÓN PARA PARTICIPAR: https://www.edu.xunta.es/cxt/

- Orde do 12 de xuño de 2020 RPT RELIXIÓN (ver adxunto)

- Guía: FAI O TEU CONCURSO DE RELIXIÓN (ver adxunto)

---------------------------------------------------------------------------------------------

LISTAS ABERTAS

-Resolución pola que se convoca procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato

PRAZO: ata o día 17 de decembro de 2020, ambos incluídos.

TODA A INFORMACIÓN: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32652

-----------------------------------------------------------------------------

-Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e bacharelato

TODA A INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

Resolución do 20 de xaneiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. (702400) (código de procedemento ED003A).

RESOLUCIÓN

BAREMO

EXCLUÍDAS