PROFESORES DE RELIXIÓN
02 de Diciembre de 2020

PROFESORADO DE RELIXIÓN

CSIF ENSINO INFORMA

A ter en conta cara o vindeiro curso escolar (2022- 2023).

A nova lei de Educación, LOMLOE, entra en vigor nos cursos impares: 1°, 3°, 5° de primaria, 1°, 3°de secundaria e 1° de bacharelato.

Nestes cursos de Educación primaria e secundaria, relixión conta cunha hora semanal de clase, a súa alternativa é proxecto competencial. No bacharelato é unha hora de libre disposición de centro (afondamento, reforzo doutra materia é a opción xeralizada dos institutos).

A RELIXIÓN EVALÚASE E NON CONTA PARA A MEDIA DO ALUMNADO CANDO OS EXPEDIENTES ENTREN EN CONCURRENCIA COMPETITIVA (ABAU, BECAS).

Os cursos pares: 2°, 4° e 6° de primaria, 2° e 4° de secundaria e 2° de Bac ríxense pola LOMCE, esto implica que:

EN 2° DE PRIMARIA O CURSO QUE VEN AÍNDA IMPARTENSE DÚAS SESIÓNS SEMANAIS DE RELIXIÓN.

En 2° DE BACHARELATO A NOTA DE RELIXIÓN CONTA A TODOLOS EFECTOS PARA A MEDIA DO ALUMNADO.

Ante calquera dúbida ponte en contacto cos delegados-as de CSIF ENSINO - RELIXIÓN.

---------------------------------------------------------

COMISIÓNS DE SERVIZO PRAZO ABERTO

-Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde para o curso académico 2022/23

O único prazo de solicitude de comisión de servizos en atención a situacións persoias especiais por motivos de saúde é do 19 de abrilde 2022 ao 2 de maio de 2022, ambos incluÍdos.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Ligazón á normativa: Orde de 28 de febreiro de 2020 (DOG do 9 de marzo de 2020)

Máis información: https://www.edu.xunta.es/cadp/

CSIF ENSINO AXÚDACHE A FACER A TÚA SOLICITUDE DE COMISIÓNS DE SAÚDE 2022

Podes consular o anexo

-Apertura do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2022/23

O único prazo de solicitude de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar é do 19 de abril de 2022 ao 2 de maio de 2022, ambos incluídos.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo https://www.edu.xunta.gal/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Ligazón á normativa: Orde de 15 de abril de 2019 (DOG do 30 de abril de 2019)

Máis información: https://www.edu.xunta.es/cadp/

CSIF ENSINO AXÚDACHE A FACER A TÚA SOLICITUDE DE CONCILIA 2022

Podes consultar o anexo

---------------------------------------------------------

DOCENTES DE RELIXIÓN

  • Celebrouse unha reunión de todalas organizacións con representación no colectivo do Profesorado de Relixión de Galicia.

  • Nesa reunión acordouse solicitar e presionar para manter unha reunión coa Consellería de Educación, ante a non resposta da administración a reunión solicitada tamén unitariamente no mes de abril do ano pasado.

  • No encontro queremos tratar temas de interés para o colectivo referidos a aplicación da LOMLOE e a unha maior estabilidade laboral do Profesorado de Relixión.

  • Dende CSIF ENSINO apoiamos sempre as accións conxuntas que son boas para o colectivo.

---------------------------------------------------------

CONCURSO DE TRASLADOS

Publicación da resolución pola que se resolve o concurso de traslados entre profesado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería

RESOLUCIÓN

INFANTIL E PRIMARIA

ESO E BAC

TODA A INFORMACIÓN CONCURSO TRASLADOS

--------------------------------

PETICIÓN UNITARIA DAS ORGANIZACIÓNS REPRESENTATIVAS DO PROFESORADO DE RELIXIÓN DE GALICIA

Todas as Organizacións que representamos ao persoal laboral docente que imparte a materia de relixión nos centros públicos de Galicia,

MANIFESTAMOS que:

  • – A aprobación da LOMLOE está creando inquedanza e preocupación no profesorado que a imparte.

  • – As organizacións asinantes tanto a nivel individual como en conxunto, nos comprometemos a loitar e negociar melloras laborais que rematen coa incerteza laboral do colectivo.

  • – Instamos á Consellería de Cultura, Educación e Universidade a que, nun clima de diálogo coas Organizacións, tomen medidas para que a aplicación da nova lexislación non afecte negativamente ás condicións laborais do profesorado de relixión.

  • Por todo o exposto, SOLICITAN que:

  • Coa maior brevidade sexamos citados por esa Consellería para abordar estes temas.

Podedes consultar o escrito en anexo