Otros artículos
COMISIÓN DE SERVIZO POR SAÚDE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL 02-07-2021
Comisión de servizo por CONCILIACIÓN. Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral 02-07-2021
Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI de Galicia no curso 2021/22. 02-07-2021
Plans de formación permanente do profesorado.Modificación dos apartados 6 e 10 da Resolución do 15 de Xuño de 2021 01-07-2021
Curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, 01-07-2021
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22 30-06-2021
Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 30-06-2021
Instrucións para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música 30-06-2021
FAI A TÚA SOLICITUDE DO CADP: TITORIAL 30-06-2021
CONCURSO DE MÉRITOS PARA POSTOS DE DIRECCIÓN E ASESORÍA DO CAFI E CEFORE 29-06-2021
Mapa e buscadores da oferta de FP curso 2021/2022 28-06-2021
CADP 2021. Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais 2021/22 28-06-2021
Concurso de méritos para prazas sometidas a Convenio ou Programas Específicos da Consellería 25-06-2021
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Habilitacións profesionais. Listaxe de cualificacións provisionais. 23-06-2021
CXT. Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados 22-06-2021
CXT: Apertura do prazo para a retirada das publicacións presentadas polo persoal participante nos concursos de traslados 22-06-2021
Premios educativos Innovagal 22-06-2021
Plan Proxecta+ 22-06-2021
Instrucións para o desenvolvemento de: Ciclos Formativos FP; E. Infantil, E. Primaria, ESO e BAC (curso 2021/22) 18-06-2021
Convocatoria do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2021 18-06-2021
Centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) 18-06-2021
Listaxe provisional de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia 18-06-2021
Listaxe provisional de centros admitidos no programa Plurinfantil 18-06-2021
CSIF INFORMA PROCESO SELECTIVO 2021 17-06-2021
AVISO MOI IMPORTANTE: Cambio de sede dos tribunais 6 e 7 da especialidade de Audición e Linguaxe en Ourense 17-06-2021
Resolución definitiva“Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade” 17-06-2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación de proxectos seleccionados. Convocatoria 2021 16-06-2021
Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente 16-06-2021
ACTUALIZACIÓN DA OFERTA DE FP CURSO 2021/2022 15-06-2021
FORMACIÓN PROFESORADO 2021/22 : Selección de plans de formación permanente: Plan Anual de formación 15-06-2021
OPOSICIÓNS: CORRECCIÓN DE ERROS COMPOSICIÓN DE TRIBUNAIS 15-06-2021
Orde que regula o uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente 15-06-2021
Oposición. Corrección de erros. Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba 14-06-2021
Plan Recupera: Programa Recupéra-T e Convocatoria da Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL) 14-06-2021
Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo 11-06-2021
Contratos-Programa: Inclúe (CPInclúe) e Innova (CPInnova) 11-06-2021
LISTAS ABERTAS EN ARAGÓN: SISTEMAS ELECTRÓNICOS. 11-06-2021
Regulación da incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat -Bachibac 11-06-2021
Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes. Distribución de aspirantes 10-06-2021
Resolución Provisional do Concurso de Traslados do Profesorado de Relixión de Galicia. 10-06-2021
Licenzas por formación para o curso 2021/22 10-06-2021
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE INTERINOS 08-06-2021
ACTUALIZACIÓN DA OFERTA DE FP: GRAO BÁSICO, MEDIO E SUPERIOR EN MODALIDADE PRESENCIAL E OFERTA MODULAR ADULTOS 07-06-2021
Sorteo das vogalías dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI 04-06-2021
Regulación os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021/22. 04-06-2021
CALENDARIO ESCOLAR 2021/22 04-06-2021
CONVOCATORIA DIRECTORES E DIRECTORAS DA REDE DE CENTROS INTEGRADOS DE FP 02-06-2021
OPOSICIÓNS. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021 A CELEBRAR NO 2022. 02-06-2021
RECOÑECEMENTO DE NOVAS ESPECIALIDADES POLO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO DE MESTRES. 01-06-2021
HABILITACIÓNS ENSINO PRIVADO. PRAZO ABERTO. 01-06-2021

Páginas