Ofertas y bolsas de trabajo
Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de ensino secundario: Música, Lingua e literatura galega e Relixión Católica 20-01-2021
Interinos. Curso 2020/2021. PES y otros cuerpos. Convocatorias extraordinarias. Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Composición. 19-01-2021
Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP 15-01-2021
Convocatoria de plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2021-2022. BOE 05/01/2021. 05-01-2021
PERSOAS ADMITDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS EN INFORMÁTICA DE SECUNDARIA, SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE FP E MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS DE FP 22-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 16-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE MÚSICA DE SECUNDARIA 16-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 15-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS ASESORÍA E PROCESOS DE IMAXE PERSOAL DE SECUNDARIA 14-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROCEDEMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E ORTOPROTÉSICO 11-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS FRANCÉS DO CORPO DE MESTRES 10-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE AUDICIÓN E LINGUAXE DO CORPO DE MESTRES 10-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE CLAVE, PERCURSIÓN E CONTRABAIXO 09-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE INFORMÁTICA SECUNDARIA 07-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISONAIS MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS E SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS 03-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE INGLÉS EOI 03-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE FRANCÉS SECUNDARIA 02-12-2020
CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES DE RELIXIÓN
CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES DE RELIXIÓN 02-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA E MOBLE 01-12-2020
Persoas admitidas e excluídas definitivas de procesos de diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos 01-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS CONTRABAIXO 30-11-2020
BOLSAS DE TRABALLO ASTURIAS: VARIAS ESPECIALIDADES 30-11-2020
Cantabria. Bolsa de trabajo. Inglés de Secundaria. 30-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS: Sistemas electrónicos; Equipamentos electrónicos; Sistemas electrotécnicos e automáticos e Instalacións electrotécnicas 27-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS: CLAVE 27-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISONAIS DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 26-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS FÚTBOL E SERVIZOS DE RESTAURACIÓN 24-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA 24-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS: organización e proxectos de fabricación mecánica 20-11-2020
Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19 20-11-2020
PERSOAS ADMITDAS E EXCLÚIDAS PROVISIONAIS EN FRANCÉS DO CORPO DE MESTRES 19-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS : FILOSOFÍA; ASESORÍA E PROCESOS DE IMAXE PERSOAL E AUDICIÓN E LINGUAXE 18-11-2020
BOLSA DE EMPREGO CASTELA-LEÓN 17-11-2020
APERTURA DE LISTAS EN GALICIA nos Corpos de profesores de ensino secundario e Corpo de profesores técnicos de formación profesional 17-11-2020
PROGRAMA BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS para o curso 2020-2021 17-11-2020
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade constitúe o Grupo Técnico Covid19 17-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS :Técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble 16-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de servizos de restauración 13-11-2020
Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo: Latin e Grego 13-11-2020
Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2020/21 13-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia no Corpo FP soldadura 12-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades patronaxe e confeccion 12-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES, especialidade de francés 12-11-2020
Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo 11-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo FP especialidade Peiteado 11-11-2020
PERSOAS ADMITDAS E EXCLÚIDAS DEFINITIVAS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA DO CORPO DE MESTRES 10-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS : profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión 10-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES, especialidade de Fútbol 06-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES,Latín 05-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego 05-11-2020

Páginas