Empleo
Convocatoria de Auxiliares de Conversación en Centros Educativos 2014/2015 05-02-2014
Plazas para profesores interinos en Marruecos 2014/2015: Especialidades Convocadas 29-01-2014
Comisión de selección de asesores y valoración de docentes - Exterior 20-01-2014
Convocatoria estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza 30-11-2013
Convocatoria plazas que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Francia, Reino Unido o Suiza, para el curso 2013/2014 29-11-2013
Concurso de Méritos provisión de puestos de Asesores Técnicos y Personal Docente en el Exterior 29-11-2013
Oposiciones Docentes 2014 11-11-2013
Anuncio do 10 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades... 11-07-2013
Listaxes provisionais do profesorado interino, substituto e de relixión que traballou no curso 2012/2013 (Secundaria) 09-07-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento... 01-07-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 01-07-2013
Orde do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. 19-06-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 14-06-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación... 14-06-2013
DOG 12-6-2013. Resolución do 6 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes... 12-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Decreto 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público... 11-06-2013
DOG 7-6-2013. Resolución do 3 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo... 07-06-2013
DOG 6-6-2013. Resolución do 31 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso... 06-06-2013
DOG 5-6-2013. Anuncio do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións... 05-06-2013
DOG 3-6-2013. Anuncio do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas... 03-06-2013
DOG 31-5-2013. Resolución do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega... 31-05-2013
DOG 31-5-2013. Orde do 20 de maio de 2013 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os aspirantes... 31-05-2013
DOG 24-5-2013. Resolución do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos... 24-05-2013
Anuncio do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos... 23-05-2013
Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres 16-05-2013
Listaxe do sorteo dos membros dos tribunais... 13-05-2013
DOG 16-4-2013. Anuncio do 4 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais da especialidade de servizos á comunidade... 16-04-2013
DOG 12-4-2013. Corrección de erros. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso... 12-04-2013
DOG 4-4-2013. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso... 04-04-2013
O pasado xoves, 21 de marzo, tivo lugar a MESA SECTORIAL de acordo coa seguinte orde do día: 22-03-2013
Concurso de traslados. Baremo provisional primaria. 12-03-2013
DOG 12-3-2013. Anuncio do 23 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais das especialidades de... 12-03-2013
Resolución, de 18 de mayo de 2012, del Director General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la ... 21-05-2012
PROFESORES ASOCIADOS DE ECONÓMICAS DEFIENDEN SU PUESTO DE TRABAJO 17-02-2012
Abierta lista de interinos de Viola. 24-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
BOE 24-10-2011. Orden EDU/2855/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional... 26-10-2011
Abierta lista de interinos Maestros de Inglés. 26-10-2011
Abierta lista de interinos de Procesos y Productos de Vidrio y Cerámica. 26-10-2011
Abierta lista de interinos de Procesos y Productos de Vidrio y Cermámica. 17-10-2011
Proxectos de formación en centros para profesorado de formación profesional. 17-10-2011
Resolución de la Delegación Provincial de Educación de Huelva, por la que se realiza convocatoria para la confección de la lista provincial para la cobertura de posibles vacantes o sustituciones del Profesorado de Religión Católica. 29-09-2011
Abierta lista de interinos de organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 29-09-2011
Abierta lista de interinos de Trombón. 14-09-2011
Distribución por especialidades de las plazas del Cuerpo de Maestros que se convocarán a oposición en Madrid. 10-03-2011
DOG 16-2-2011. Anuncio do 9 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 16-02-2011
INTERINIDADES E SUSTITUCIÓNS. 20-01-2011

Páginas