CONCURSO DE TRASLADOS 2020-2021
06 de Octubre de 2020

CONCURSO DE TRASLADOS 2020-21

ORDE DO CXT 2020-2021

ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación

LIGAZÓN PARA PARTICIPAR

CONVOCATORIA DOG

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Resolución, lista de excluidos e adxudicación provisional de vacantes do Concurso de traslados entre persoal docente do corpo de mestres

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.

Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base vixésimo novena da Orde do 19 de outubro de 2020, cabe reclamación no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na citada páxina web.

O prazo de renuncias será o mesmo que o establecido para as reclamacións: dez (10) días hábiles

Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade.



As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixésimo segunda e remitiranse ademais por correo electrónico ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal dentro do prazo establecido.

  • O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 de marzo ata o 26 de marzo, ambos incluídos.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE PRIMARIA

RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORPO DE MESTRES

LISTAXE PROVIISONAL DE EXCLUÍDOS

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS PARA O PARA OS CORPOS DE PES, EOI, MÚSICA, INSPECCIÓN E ARTES

Adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL

PERSOAS EXCLUÍDAS DE SECUNDARIA

LIGAZÓN Á NOTICIA

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos

LIGAZÓN Á NOTICIA

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

CSIF INFORMA

Podes consultar o CSIF INFORMA en anexo ou na seguinte ligazón: CSIF INFORMA CXT 2020/2021

  • Información xeral sobre a convocatoria
  • Resumo do baremo aplicado
  • Ampliación do baremo aplicado
  • Táboas informativas: puntuación coa que se obtivo praza no CXT 2019/20, docentes en expectativa de destino e suprimidos/as e desprazados/as

XUBILACIONS PREVISTAS POR PROVINCIAS

A CORUÑA

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

LUGO

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

OURENSE

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

PONTEVEDRA

XUBILACIÓNS PRIMARIA

XUBILACIÓNS SECUNDARIA

VACANTES PROVISIONAIS PROPORCIONADAS POLA CONSELLERÍA

GALICIA

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

PODES CONSULTAR OS CONCUURSOS ANTERIORES:

Concurso 2019-2020

Concurso 2018-2019

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

PUBLICADO O BAREMO DO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS E DOS CONCURSOS ESPECÍFICOS DE ORIENTACIÓN E DE ADULTOS

TODA A INFORMACIÓN

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------