Concurso Traslados Persoal Docente 2018-2019
06 de Noviembre de 2018

Concurso de Traslados persoal docente 2018-2019

Prazo de Solicitudes. Do 6 ao 27 de novembro

ORDE CONVOCATORIA

INSTRUCIONS

INFORMACION

VACANTES PROVISIONAIS SECUNDARIA

GALICIA

VACANTES

VACANTES PROVISIONAIS POR PROVINCIAS

A CORUÑA

MESTRES

LUGO

MESTRES

REXIME ESPECIAL

OURENSE

MESTRES

PONTEVEDRA

XUBILACIONS PREVISTAS POR PROVINCIAS

A CORUÑA

MESTRES/SECUNDARIA

LUGO

SECUNDARIA

MESTRES

OURENSE

SECUNDARIA

MESTRES

PONTEVEDRA