CONCURSO DE MÉRITOS. DÍA, LUGAR, HORA E SORTEO DOS TRIBUNAIS PARA A PROBA DE GALEGO
-A proba terá lugar o día 28 de febreiro de 2023, ás 18.00 horas, no IES As Fontiñas
-O sorteo do tribunal será o día 2 de febrero ás 9 horas
28 de Enero de 2023
Resolución do 26 de xaneiro de 2023 pola que se fai público o día e a hora de realización da proba de lingua galega e o día e a hora de realización do sorteo público para a designación dos/as vogais dos tribunais de valoración da proba de lingua galega nos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de...
INSTRUCIÓNS DA DXOIE PARA A ACTUALIZACIÓN DAS MEDIDAS DE ORDENACIÓN ACADÉMICA PARA A VALIDACIÓN DE MATERIAS DO ALUMNADO
-1º CURSO DE BACHARELATO
-ENSINANZAS PROFESIONAIS DE MÚSICA E DE DANZA
26 de Enero de 2023
Instrucións da DXOIE para a actualización das medidas de ordenación académica para a validación de materias do alumnado que cursa as ensinanzas: 1º curso de Bacharelato Ensinanzas profesionais de Música e de Danza
CSIF exige al Subsecretario reunión urgente sobre los concursos del exterior
26 de Enero de 2023
En archivo adjunto, escrito de CSIF a D. Liborio López García demandando una reunión urgente con los sindicatos sobre los concursos de asesores y docentes en el exterior. En un hecho sin precedentes, se ha informado sobre las listas provisionales de los concursos, estadísticas de los participantes, fechas, horas y lugar de las pruebas mediante un simple correo electrónico horas antes de la...
INTEGRACIÓN DE PROFESORADO FUNCIONARIO DE CARREIRA DO PTFP A PES
Procedemento, aberto ata o 19 de xaneiro de 2026
26 de Enero de 2023
ORDE do 17 de xaneiro de 2023 pola que se realiza unha nova convocatoria do procedemento para que o profesorado do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED021A). A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modifica a disposición adicional sétima da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e declara a extinguir...
INTERINOS E SUBSTITUTOS: LISTADO DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DE PES E FTFP
26 de Enero de 2023
Resolución do 25 de xaneiro de 2023, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591). (código de procedemento ED003A). 1 mes para recurso de reposición a través da sede electrónica As persoas interesadas...
INTERINOS E SUBSTITUTOS: RELACIÓN PROVISONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DE EOI E MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS
26 de Enero de 2023
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas de idiomas e do corpo de profesores de música e artes escénicas Resolución do 25 de xaneiro de 2023 pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas...
Listados provisionales y anexos a los listados de los concursos del exterior 2022-2023
24 de Enero de 2023
Asesores Resolución del 16 de enero de 2023 de la Subsecretaría por la que se anuncia la exposición de listas de admitidos y excluidos (Publicado en la web el 18 de enero). Candidatos que participan desde el Cuerpo de Inspectores (Publicado en la web el 24 de enero de 2023)...
APERTURA DE LISTA DE INTERINIDADES E SUBSTITUTCIÓNS PES E PF
24 de Enero de 2023
Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional (591) resolución do 23 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de...
DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN DE LA UNESCO
-Toda persona tiene derecho a la educación
-CSIF alerta de la necesidad de defender la educación pública y la figura del docente, sin las cuáles el acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades es imposible
24 de Enero de 2023
Un año más se conmemora el Día Internacional de la Educación proclamado por la asamblea general de la ONU y anunciado por la UNESCO. El tema de esta edición es "Toda persona tiene derecho a la educación”. Este año se quiere hacer hincapié en un derecho reconocido en la carta de derechos humanos de la ONU y que no se respeta en todos los países de la misma manera. Así se quiere denunciar la situación de las niñas y jóvenes afganas a las que se impide una escolarización normal y un acceso a la...
INTERINOS E SUBSTITUTOS: LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE PRIMARIA E INFANTIL
-Educación primaria (597038)
-Educación infantil (597031)
20 de Enero de 2023
Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022/2023 das especialidades de Educación primaria (597038) e Educación infantil (597031) do corpo de mestres Resolución do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas...
CONCURSO DE MÉRITOS. LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
20 de Enero de 2023
Publicación das listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, do procedemento normalizado ED001B Resolución do 19 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de...
LISTAS DE INTERINOS E SUBSTITUTOS: ADMITIDOS EXCLUÍDOS CORPO DE MESTRES
-Algunhas especialidades de corpo de mestres
19 de Enero de 2023
Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022/2023 dalgunhas especialidades do corpo de mestres Resolución do 17 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes definitivas para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022...
PREMIOS INNOVAGAL
18 de Enero de 2023
Resolución do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se resolven os premios educativos Innovagal para os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2022/23 A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa vén de publicar a resolución pola que se resolven os premios educativos Innovagal para os centros docentes públicos da comunidade autónoma de Galicia durante o curso escolar 2022/23. Os...
Anuncio listas provisionales de asesores y docentes en el exterior
18 de Enero de 2023
En archivos adjuntos, resoluciones por las que se anuncia la publicación de las listas provisionales de los concursos de asesores y docentes en el exterior 2022-2023. La publicación de los listados se prevé que sea el 24 de enero. El plazo de...
ACLARACIÓNS RELATIVAS Á ORGANIZACIÓN DO FINAL DE CURSO 2022-2023
-ESO e BACHARELATO
18 de Enero de 2023
Aclaracións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa relativas á organización do final de curso 2022-2023 para as etapas de ESO e de bacharelato ACLARACIÓNS
ADMISIÓN DE ALUMNADO NOS CENTROS PÚBLICOS
16 de Enero de 2023
Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2023/2024 Fase de reserva de prazas en centros de adscrición De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades do 21 de outubro de 2022, que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 16 de xaneiro de 2023 inícianse os trámites do...
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS: VACANTES PROVISIONAIS
13 de Enero de 2023
Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2022 Resolución do 13 de xaneiro de 2023 pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas...
PROGRAMA EDUCATIVO “EDUREFERENTES”
13 de Enero de 2023
Convocatoria do programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2022/23 Resolución da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca o programa educativo “EduReferentes” dirixido a centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2022/23. O prazo de presentación de...
PROGRAMA EDUCATIVO INICIACIÓN SEGURA Á PEGADA DIXITAL E ÁS REDES SOCIAIS
13 de Enero de 2023
Convocatoria do programa educativo Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2022/23 Resolución do 12 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca o programa educativo Iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos...
CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
12 de Enero de 2023
Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se convoca a participación en proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade pública da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso académico 2022/2023 e se establecen as...
ESTADÍAS FORMATIVAS EN EMPRESAS PROFESORADO FP E ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
Publicada a avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2022
12 de Enero de 2023
Selección de estadías formativas 2022 en empresas para profesorado de Formación Profesional e das artes plásticas e o deseño. Avaliación da comisión de selección Publicada a avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2022 dirixidas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial e das artes plásticas e o deseño. ...
DIRECTORES DOS CENTROS PÚBLICOS: REGULACION DA SELECCIÓN, NOMEAMENTO E CESE
Decreto 222/2022
11 de Enero de 2023
DECRETO 222/2022, do 7 de decembro, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Este decreto será de aplicación a todo o persoal docente funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia dependente da consellería competente en materia de educación que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de...
APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAR HABILITACIÓNS PARA A DOCENCIA NOS CENTROS PRIVADOS
10 de Enero de 2023
INFORMACIÓN XERAL DO PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN: Acceda á normativa de habilitacións na ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/habilitacions (última actualización 20/05/2022) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: a aplicación informática para a solicitude de habilitación estará dispoñible do día 10 ao 31 de xaneiro de 2023, ambos incluídos...
ÚLTIMAS PRAZAS: XORNADA ON-LINE DE CSIF PROBAS 2023 DE DOCENTES E ASESORES NO EXTERIOR.
21 DE XANEIRO DE 2023
EXAMES A ÚLTIMA FIN DE SEMANA DE MARZO EN MADRID
10 de Enero de 2023
El próximo sábado 21 de enero de 2023, celebraremos una jornada on-line de preparación de las pruebas de los concursos de docentes y asesores que se realizarán de manera presencial en Madrid el último fin de semana del mes de marzo de 2023. En archivos adjuntos, nota sobre las pruebas y comisiones de selección y valoración de ambos concursos. Programa jornada on-line EXÁMENES DE ASESORES Y DOCENTES EN EL EXTERIOR 2023: NORMATIVA RELEVANTE, CUESTIONARIO Y SUPUESTO PRÁCTICO 9 a 11: “...
LISTAS DE INTERINOS E SUBSTITUTOS. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE PES E FP
10 de Enero de 2023
Relación provisional de persoas admitidas e excluidas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de PES e profesores técnicos de FP Resolución do 9 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluidas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e...
CONCURSO OPOSICIÓN 2023 - DISPOSICIÓN TRANSITORIA AO ACORDO DE PERSOAL INTERINO/SUBSTITUTO
10 de Enero de 2023
RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre esta consellería e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF-Ensino e UGT-SP Ensino polo que se engade unha disposición transitoria quinta ao Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. O 20 de...
CALENDARIO ESCOLAR 2022/23. MODIFICACIÓN DO CALENDARIO DE AVALIACIÓNS.
Actualización das sesións de avaliación.
10 de Enero de 2023
ORDE do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece, entre outros aspectos, o calendario das sesións de avaliación final das distintas etapas...
INTERINOS E SUBSTITUTOS. TITULACIÓNS QUE PERMITEN A INCORPORACIÓN ÁS LISTAS DE PROCEDEMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E ORTOPROTÉSICO
10 de Enero de 2023
Modificación do anexo III da Orde do 20 de novembro de 2019 (DOG núm. 235, do 11 de decembro) pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de...
MUFACE: Cambio de entidad sanitaria en enero de 2023
03 de Enero de 2023
Los funcionarios de la Administración Civil del Estado están encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, uno de los regímenes especiales del Sistema de Seguridad Social español. Este Régimen especial cuenta con dos mecanismos de cobertura complementarios: a) El Régimen del Mutualismo Administrativo, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Organismo Público dependiente del Ministerio de Hacienda y...
1D- Eleccións Sindicais. CSIF Ensino é garante de que as túas condicións laborais non sexan devaluadas. 18-11-2022
1 de Decembro - Eleccións Sindicais- Vota CSIF 16-11-2022
CSIF INFORMA CONCURSO DE MÉRITOS GALICIA
Concentración frente al Ministerio de Educación y FP - Manifiesto de la Labor Docente 21-10-2022
ELECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL DOCENTE DO ENSINO EN GALICIA . 13-10-2022
Concurso de microrrelatos: Pola Igualdade e contra a violencia machista 2022 13-10-2022
Á rúa, de novo! 21-06-2022
En este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato, que sabe que los profesionales de la Educación Pública cuentan, y mucho 14-09-2020
INTERCAMBIOS PROVISIONAIS PARA DOCENTES (PERMUTAS)
Webinar para docentes gratuito: "ANSIEDAD Y ESTRÉS. Los docentes y el COVID-19"
CSIF ENSINO INFORMA: NÓMINAS 2023 28-01-2023
CONCURSO DE MÉRITOS. DÍA, LUGAR, HORA E SORTEO DOS TRIBUNAIS PARA A PROBA DE GALEGO 28-01-2023
INSTRUCIÓNS DA DXOIE PARA A ACTUALIZACIÓN DAS MEDIDAS DE ORDENACIÓN ACADÉMICA PARA A VALIDACIÓN DE MATERIAS DO ALUMNADO 26-01-2023
CSIF exige al Subsecretario reunión urgente sobre los concursos del exterior 26-01-2023
INTEGRACIÓN DE PROFESORADO FUNCIONARIO DE CARREIRA DO PTFP A PES 26-01-2023
INTERINOS E SUBSTITUTOS: LISTADO DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DE PES E FTFP 26-01-2023
INTERINOS E SUBSTITUTOS: RELACIÓN PROVISONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DE EOI E MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS 26-01-2023
Listados provisionales y anexos a los listados de los concursos del exterior 2022-2023 24-01-2023
APERTURA DE LISTA DE INTERINIDADES E SUBSTITUTCIÓNS PES E PF 24-01-2023
DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN DE LA UNESCO 24-01-2023
INTERINOS E SUBSTITUTOS: LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE PRIMARIA E INFANTIL 20-01-2023
CONCURSO DE MÉRITOS. LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 20-01-2023
LISTAS DE INTERINOS E SUBSTITUTOS: ADMITIDOS EXCLUÍDOS CORPO DE MESTRES 19-01-2023
PREMIOS INNOVAGAL 18-01-2023
Anuncio listas provisionales de asesores y docentes en el exterior 18-01-2023
ACLARACIÓNS RELATIVAS Á ORGANIZACIÓN DO FINAL DE CURSO 2022-2023 18-01-2023
ADMISIÓN DE ALUMNADO NOS CENTROS PÚBLICOS 16-01-2023
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS: VACANTES PROVISIONAIS 13-01-2023
PROGRAMA EDUCATIVO “EDUREFERENTES” 13-01-2023
PROGRAMA EDUCATIVO INICIACIÓN SEGURA Á PEGADA DIXITAL E ÁS REDES SOCIAIS 13-01-2023
RSS