Concursos y movilidad
CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE PERSOAL DO 15 DE XUÑO‏ 13-06-2015
NOVOS AVISOS DE SUSTITUCIÓNS 09-06-2015
CONCURSO DE TRASLADOS. PUBLICADO EN EL DOG CORRECCIÓN DE ERRORES 08-06-2015
CSIF denuncia la ausencia de los códigos a resultas en la web del Ministerio 08-06-2015
RESULTAS CONCURSO GALICIA 05-06-2015
CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS. PUBLICADO EN EL BOE Y DOG DE HOY 05-06-2015
PROMOCIÓN INTERNA: UNHA NOVA PROVOCACIÓN GRATUÍTA DO GOBERNO AOS FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA 04-06-2015
ÚLTIMA HORA:PUBLICADA LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE SECRETARI@S JUDICIALES 03-06-2015
ÚLTIMA HORA: OPOSICIONES, CONCURSO DE TRASLADOS Y COMISIÓN PAPEL CERO 28-05-2015
PUBLICADO HOY EN LA INTRANET LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICOS FORENSES 26-05-2015
NOVOS AVISOS DE SUSTITUCIÓNS 25-05-2015
ÚLTIMA HORA: CONCURSO DE TRASLADOS 2015 19-05-2015
CSIF PRESENTA ESCRITO REITERANDO VARIAS PLAZAS VACANTES EN GALICIA PARA EL CONCURSO DE TRASLADOS 2015 07-05-2015
ÚLTIMA HORA: CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES 06-05-2015
ALEGACIÓNS DA CSI•F AO BORRADOR DA ORDE POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE TRASLADOS PARA A PROVISIÓN DE POSTOS VACANTES NOS CORPOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA. 06-05-2015
NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS PARA A SÚA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 05-05-2015
NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS PARA A SÚA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 27-04-2015
PUBLICADAS NO DOG AS RPT´S DAS FISCALÍAS DE GALICIA 20-04-2015
PUBLICADA EN EL DOG DE HOY LA RPT DE LAS FISCALÍAS DE GALICIA 17-04-2015
ÚLTIMA HORA:CONCURSO DE TRASLADOS 14-04-2015
NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS PARA A SÚA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 07-04-2015
APROBADO EL LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE MÉDICOS FORENSES 01-04-2015
O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE PUBLICA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSOAL SANITARIO LICENCIADO, DIPLOMADO E DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 27-03-2015
CSIF EXIGE A LA DIRECCIÓN XERAL QUE INCLUYA LAS SIGUIENTES PLAZAS EN EL CONCURSO DE TRASLADOS: 17-03-2015
NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS PARA A SÚA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES E LISTAXE COAS ADXUDICACIÓNS DAS ÚLTIMAS PRAZAS OFERTADAS 17-03-2015
SECRETARIOS JUDICIALES PROMOCION INTERNA. RELACIÓN DE APROBADOS DEL TURNO DE PROMOCION Y SE ANUNCIA EL COMIENZO DEL SEGUNDO EJERCICIO. 13-03-2015
INFORMACIÓN SOBRE A REUNIÓN DO 16-10-2013 RELATIVA Á PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DOS SERVIZOS PERIFÉRICOS DO SERGAS E PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS DO PERSOAL FUNCIONARIO DL1/2008 INCLUÍDOS VETERINARIOS... 18-10-2013
Modificado o cadro de listas abertas que está dispoñible na páxina web: función pública, listas de contratación, xeración de solicitudes... 20-03-2013
NOTA INFORMATIVA RELATIVA Á REUNIÓN MANTIDA NO DÍA 28 DE XUÑO DE 2012, NA COMISIÓN DE PERSOAL, RELATIVA Á ELECCIÓN DE DESTINO DEFINITIVO E TOMA DE POSESIÓN DOS VETERINARIOS 28-06-2012
DOG 24-5-2012. Orde do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir ... 24-05-2012
Listaxe da Resolución definitiva do concurso de traslados para o Corpo de Mestres para o ano 2012. 24-05-2012
Listaxe da resolución definitiva do concurso de traslados para o corpo de mestres para o ano 2012. 21-05-2012
Abiertas ocho listas de interinos. 04-05-2012
Listaxes da Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. 04-05-2012
Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados ... 02-05-2012
Se convocan bolsas de urgencia del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en las especialidades de Moldes y Reproducciones y Técnicas Textiles. 25-04-2012
Se convoca bolsa de urgencia del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Lenguaje Musical. 25-04-2012
Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 10-04-2012
DOG 2-4-2012. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de ... 04-04-2012
Orde do 23 de marzo de 2012 po la que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos copos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos ... 04-04-2012
Aprobadas 190 plazas de profesor de Secundaria en la Oferta de Empleo Público.La mayoría para enseñanza del inglés. 04-04-2012
DOG 14-3-2012. Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se modifica o Anuncio do 15 de febreiro de 2012 que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo... 14-03-2012
Abiertas listas de interinos para Portugal. 08-03-2012
Vacantes para los concursos de traslados. 08-03-2012
Resolución do 2 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación... 08-03-2012
Resolución de la Consejería de Educación en Italia por la que se hace pública la convocatoria para la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006,... 10-02-2012
DOG 30-1-2012. Resolución do 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica... 30-01-2012
COMUNICADO COMITÉ EJECUTIVO Sector Nacional de Enseñanza CSI·F 26-01-2012
DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 24-01-2012
AVISO PARA O PROFESORADO PARTICIPANTE NOS CONCURSOS DE TRASLADOS. 20-01-2012

Páginas