Borrador Acordo de Teletraballo na Xunta de Galicia
Función Pública ven de remitir o borrador do “Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na administración da Xunta de Galicia”.

O prazo habilitado para remitir alegacións é ata o 21 de outubro de 2020, xa que a reunión será o venres 23 para estudar as alegacións propostas.

Alegacións ao borrador de Teletraballo na Xunta de Galicia
16 de Octubre de 2020
BORRADOR DO ACORDO SOBRE A PRESTACIÓN DE SERVIZOS NA MODALIDADE DE TELETRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA. Capítulo I Disposicións xerais Artigo 1.- Obxecto e ámbito de aplicación. 1. Este acordo ten por obxecto regular as condicións e o procedemento para autorizar a prestación de servizos na modalidade de teletraballo ao persoal da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia incluído dentro do ámbito de aplicación. 2. As disposicións deste acordo serán de...
Positivos en Covid-19 un dos participante nos procesos de funcionarización e a súa cónxuxe.
A Xunta convocou en Silleda a cerca dun milleiro de traballadores cando xa tiña decidido o confinamento de Ourense e Barbadás.
09 de Octubre de 2020
O pasado fin de semana Función Pública convocou en Silleda a cerca dun milleiro de traballadores para realizar o primeiro proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. CSIF, xunto coa inmensa maioría dos traballadores convocados, denunciaba a temeridade de Función Pública e das organizacións sindicais CCOO e UGT por realizar ditas probas na actual situación de crise sanitaria, así como o risco de xuntar a traballadores provenientes de todas partes de Galicia nun...
La carrera profesional del personal laboral pendiente de sentencia
CCOO y UGT volvieron a traicionar a los trabajadores de la Xunta y no se adhirieron a la demanda presentada por CSIF en el 2019 contra el Acuerdo de Concertación
02 de Octubre de 2020
El pasado 1 de octubre se ha celebrado, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF en defensa del derecho de todo el personal laboral a la carrera profesional y contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT con la Xunta de Galicia en el que se excluye del cobro del complemento de carrera al personal temporal, al personal indefinido no fijo y al personal laboral fijo que no quiera funcionarizarse. Los servicios jurídicos de CSIF...
Nota informativa de la reunión con la D.X. de Función Pública - 30 de septiembre de 2020
Elección de destino del personal funcionario de carrera.
Funcionarización del personal fijo que superó un proceso de promoción interna.
Teletrabajo.
Suministro de mascarillas a los empleados públicos.
Procesos selectivos de acceso libre, estabilización y consolidación.
02 de Octubre de 2020
I) Elección de destino de personal funcionario: Las elecciones de destino serán a través de sistema telemático y comenzarán el 6 de octubre. El 6 de octubre se publicará la resolución por la que se convoca la elección de destino de las Escalas de Arqueólogos, Veterinarios, Promoción Interna de la Escala Finanzas y Promoción Interna C1. En el plazo máximo de tres días hábiles se les enviará a los participantes el Nick de usuario y la clave de acceso a la publicación. Posteriormente, se dará otro...
News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de setembro de 2020.
30 de Septiembre de 2020
1. La Xunta niega el acceso a los empleados públicos a formación específica en Prevención de Riesgos Laborales 2. CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria. 3. “Es una temeridad”. La Xunta cita a 900 opositores en un municipio con restricciones por covid 4. Facenda utiliza al personal laboral como cobayas para las oposiciones en tiempo de “Covid” 5. O 1 de outubro decidese a carreira do persoal laboral temporal do V Convenio colectivo 6. Nova instrucción...
Nova instrucción sobre teletraballo para os empregados públicos
Instrucción sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución do Covid-19

No contenido desta nova podemos consultar as disposicións previas que regulan o teletraballo dos empregados públicso no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

21 de Septiembre de 2020
A instrución conxunta da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Dirección xeral da Función Pública sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución da COVID-19 inclúe medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial. O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de Xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao...
CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria
La Xunta pretende iniciar la realización de exámenes a pesar de la evolución negativa de la situación epidemiológica y sanitaria.

Sorprende también la elección de Silleda para la realización de las pruebas, cuando dicho municipio se acaba de sumar a la lista de ayuntamientos con restricciones por el avance de los contagios.
21 de Septiembre de 2020
La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) ha remitido en el día de hoy un escrito dirigido al Conselleiro de Facenda e Administración Pública solicitando la suspensión de los exámenes de los procesos selectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia previstos para los próximos meses. Esta medida debe incluir los procesos de funcionarización ya convocados y cuya fecha de realización inicialmente está prevista para los primeros días de octubre. La...
CSIF propón o establecemento dun programa de seguimento de secuelas post-covid na Xunta de Galicia.
CSIF insta ao Comite Intercentros de seguridade e saúde laboral o establecemento dun programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados da Xunta de Galicia
10 de Septiembre de 2020
No día de hoxe, a CSIF presentou o seguinte escrito ante Comité Intercentros de seguridade e saúde laboral da Xunta de Galicia: «Solicitude de inclusión na orde do día do vindeiro Comité Intercentros de seguridade e saúde laboral dunha proposta para o establecemento dentro do procedemento de vixilancia da saúde (recoñecemento médico) dun programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados públicos da Xunta de Galicia. Na Xunta de Galicia estanse detectando diversos casos...
CSIF solicita a constitución da comisión de seguimento do protocolo de reincorporación presencial
CSIF considera urxente o establecemento de novas fórmulas de teletraballo, de novas medidas de conciliación, dun programa de seguimento post-covid, etc
07 de Septiembre de 2020
Con data de hoxe, a CSIF remitiu o seguinte escrito á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: «No pasado mes de maio ditouse a Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se publicitaba o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se aprobaba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao...
News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de agosto de 2020.
01 de Septiembre de 2020
Medidas e recomendacións para a "volta a escola" Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información complementaria y oficial sobre el Coronavirus Cantos empregados públicos hai en Galicia? Concursos de traslados: ordinario e de gardacostas Ofertas de emprego público nos corpos e forzas de seguridade do Estado...
Borrador Acordo de Teletraballo na Xunta de Galicia
Función Pública ven de remitir o borrador do “Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na administración da Xunta de Galicia”.

O prazo habilitado para remitir alegacións é ata o 21 de outubro de 2020, xa que a reunión será o venres 23 para estudar as alegacións propostas.

Alegacións ao borrador de Teletraballo na Xunta de Galicia
16 de Octubre de 2020
BORRADOR DO ACORDO SOBRE A PRESTACIÓN DE SERVIZOS NA MODALIDADE DE TELETRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA. Capítulo I Disposicións xerais Artigo 1.- Obxecto e ámbito de aplicación. 1. Este acordo ten por obxecto regular as condicións e o procedemento para autorizar a prestación de servizos na modalidade de teletraballo ao persoal da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia incluído dentro do ámbito de aplicación. 2. As disposicións deste acordo serán de...
Positivos en Covid-19 un dos participante nos procesos de funcionarización e a súa cónxuxe.
A Xunta convocou en Silleda a cerca dun milleiro de traballadores cando xa tiña decidido o confinamento de Ourense e Barbadás.
09 de Octubre de 2020
O pasado fin de semana Función Pública convocou en Silleda a cerca dun milleiro de traballadores para realizar o primeiro proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. CSIF, xunto coa inmensa maioría dos traballadores convocados, denunciaba a temeridade de Función Pública e das organizacións sindicais CCOO e UGT por realizar ditas probas na actual situación de crise sanitaria, así como o risco de xuntar a traballadores provenientes de todas partes de Galicia nun...
La carrera profesional del personal laboral pendiente de sentencia
CCOO y UGT volvieron a traicionar a los trabajadores de la Xunta y no se adhirieron a la demanda presentada por CSIF en el 2019 contra el Acuerdo de Concertación
02 de Octubre de 2020
El pasado 1 de octubre se ha celebrado, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF en defensa del derecho de todo el personal laboral a la carrera profesional y contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT con la Xunta de Galicia en el que se excluye del cobro del complemento de carrera al personal temporal, al personal indefinido no fijo y al personal laboral fijo que no quiera funcionarizarse. Los servicios jurídicos de CSIF...
Nota informativa de la reunión con la D.X. de Función Pública - 30 de septiembre de 2020
Elección de destino del personal funcionario de carrera.
Funcionarización del personal fijo que superó un proceso de promoción interna.
Teletrabajo.
Suministro de mascarillas a los empleados públicos.
Procesos selectivos de acceso libre, estabilización y consolidación.
02 de Octubre de 2020
I) Elección de destino de personal funcionario: Las elecciones de destino serán a través de sistema telemático y comenzarán el 6 de octubre. El 6 de octubre se publicará la resolución por la que se convoca la elección de destino de las Escalas de Arqueólogos, Veterinarios, Promoción Interna de la Escala Finanzas y Promoción Interna C1. En el plazo máximo de tres días hábiles se les enviará a los participantes el Nick de usuario y la clave de acceso a la publicación. Posteriormente, se dará otro...
News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de setembro de 2020.
30 de Septiembre de 2020
1. La Xunta niega el acceso a los empleados públicos a formación específica en Prevención de Riesgos Laborales 2. CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria. 3. “Es una temeridad”. La Xunta cita a 900 opositores en un municipio con restricciones por covid 4. Facenda utiliza al personal laboral como cobayas para las oposiciones en tiempo de “Covid” 5. O 1 de outubro decidese a carreira do persoal laboral temporal do V Convenio colectivo 6. Nova instrucción...
Nova instrucción sobre teletraballo para os empregados públicos
Instrucción sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución do Covid-19

No contenido desta nova podemos consultar as disposicións previas que regulan o teletraballo dos empregados públicso no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

21 de Septiembre de 2020
A instrución conxunta da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Dirección xeral da Función Pública sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución da COVID-19 inclúe medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial. O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de Xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao...
CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria
La Xunta pretende iniciar la realización de exámenes a pesar de la evolución negativa de la situación epidemiológica y sanitaria.

Sorprende también la elección de Silleda para la realización de las pruebas, cuando dicho municipio se acaba de sumar a la lista de ayuntamientos con restricciones por el avance de los contagios.
21 de Septiembre de 2020
La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) ha remitido en el día de hoy un escrito dirigido al Conselleiro de Facenda e Administración Pública solicitando la suspensión de los exámenes de los procesos selectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia previstos para los próximos meses. Esta medida debe incluir los procesos de funcionarización ya convocados y cuya fecha de realización inicialmente está prevista para los primeros días de octubre. La...
CSIF propón o establecemento dun programa de seguimento de secuelas post-covid na Xunta de Galicia.
CSIF insta ao Comite Intercentros de seguridade e saúde laboral o establecemento dun programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados da Xunta de Galicia
10 de Septiembre de 2020
No día de hoxe, a CSIF presentou o seguinte escrito ante Comité Intercentros de seguridade e saúde laboral da Xunta de Galicia: «Solicitude de inclusión na orde do día do vindeiro Comité Intercentros de seguridade e saúde laboral dunha proposta para o establecemento dentro do procedemento de vixilancia da saúde (recoñecemento médico) dun programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados públicos da Xunta de Galicia. Na Xunta de Galicia estanse detectando diversos casos...
CSIF solicita a constitución da comisión de seguimento do protocolo de reincorporación presencial
CSIF considera urxente o establecemento de novas fórmulas de teletraballo, de novas medidas de conciliación, dun programa de seguimento post-covid, etc
07 de Septiembre de 2020
Con data de hoxe, a CSIF remitiu o seguinte escrito á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: «No pasado mes de maio ditouse a Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se publicitaba o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se aprobaba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao...
News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de agosto de 2020.
01 de Septiembre de 2020
Medidas e recomendacións para a "volta a escola" Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información complementaria y oficial sobre el Coronavirus Cantos empregados públicos hai en Galicia? Concursos de traslados: ordinario e de gardacostas Ofertas de emprego público nos corpos e forzas de seguridade do Estado...
El 1 de octubre se decide la carrera del personal temporal
En el conflicto colectivo presentado por CSIF contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT también se solicita la nulidad de la exigencia de la funcionarización del personal fijo.
18 de Agosto de 2020
1 de octubre de 2020. Esa es la nueva fecha marcada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para la celebración del juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF contra el acuerdo de carrera profesional firmado por CCOO y UGT. Debemos recordar que este juicio, cuya vista se iba a celebrar inicialmente el pasado 19 de septiembre de 2019, fue suspendido tras las dudas expresadas por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la legitimidad de la CNT y...
Alegacións ao borrador de Protocolo de elección de destino modalidade electrónica
Alegación técnica ao Protocolo de elección de destino mediante a modalidade electrónica
10 de Agosto de 2020
Tras recibir numerosas queixas de empregados públicos, advertimos que no borrador protocolo para o procedemento de elección telemática de destino respecto dos procesos de promoción interna este non permite, a diferenza da posibilidade existente na súa modalidade presencial, de que o opositor poida solicitar quedar...
Novidades en materia preventiva laboral e sanitaria: criterio aplicativo no uso obrigatorio de mascarillas e outras novas.
Entre o 28 e o 31 de xullo CSIF participou en diversas xuntanzas tales como a reunión plenaria do Consello Reitor do ISSGA, o pleno do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde laboral da Xunta de Galicia así como unha xuntanza informativa respecto do seguimento do protocolo de reincorporación da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, nas que se trataron diversos asuntos relativos á prevención de riscos laborais xunto con medidas preventivas sanitarias a adoptar nos centros de traballo, das cales facermos un breve resumo por se fose de interese e/ou utilidade.
10 de Agosto de 2020
1. CRITERIOS DE APLICACIÓN DO USO OBRIGADO DE MÁSCARAS PARA CENTROS DE TRABALLO: O ISSGA , tras a publicación da Resolución do 17 de xullo de 2020, recibiu numerosas consultas relativas a o uso e obrigatoriedade no uso de máscaras nos centros de traballo o que motivou que solicitase á Consellería de Sanidade unha aclaración ó respecto. Asi, o 27 de xullo, a Consellería de Sanidade resposta a este organismo establecendo os seguintes criterios de aplicación no uso da máscara: – Establécese con...
News CSIF Galicia: xullo de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de xullo de 2020.
31 de Julio de 2020
Novas de Función Pública Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información complementaria y oficial sobre el Coronavirus Ansiedade, insomnio, medo e desamparo, principais secuelas do coronavirus no persoal da sanidade Recoñécese o contaxio de COVID19 como Accidente de Traballo para sanitarios e sociosanitarios só ata...
Últimas noticias de Función Pública
Función Pública nos informó en las reunións previas a la Mesa Xeral así como propia Mesa y en la Comisión de Persoal de las siguientes noticias:
Protocolo de reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial.
Procesos selectivos en marcha, concurso de traslados, tomas de posesión.
Modificación de la Orden de Teletrabajo, Consorcio de I+B
Oferta de empleo público del año 2020
30 de Julio de 2020
1º Prorroga del Protocolo de reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial. Tal y como se informó ayer, la DXFP confirma que se mantiene la prórroga de la fase 3 que permite la no incorporación presencial al puesto de trabajo, LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A DOS SUPUESTOS Supuestos de personal con necesidades de Conciliación (Punto 1 de la Instrucción de aplicación del protocolo). Justificación III.1 TELETRABAJO POR CONCIALICIÓN POR CIERRE CENTROS COVID. Personal que acredite...
Ultima hora: Novas de Función Pública
Última hora sobre reincorporación presencial al trabajo, elecciones de destino; tomas de posesión, procesos selectivos, concurso de traslados, protocolo de Educación y Consorcio, etc.

28 de Julio de 2020
1.- Prorroga del Protocolo de reincorporación presencial de los empleados públicos al trabajo. Se mantiene la prórroga de la fase 3 que permite la no incorporación presencial al puesto de trabajo, LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A DOS SUPUESTOS Supuestos de personal con necesidades de Conciliación (Punto 1 de la Instrucción de aplicación del protocolo). Justificación III.1 TELETRABAJO POR CONCIALICIÓN POR CIERRE CENTROS COVID. Personal que acredite circunstancias especiales (Punto 2 de la Instrucción...
Convocatorias da Mesa Xeral de EE.PP e da Comisión de Persoal extraordinaria
1. Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicos
2. Convocatoria da Comisión de Persoal Extraordinaria
27 de Julio de 2020
Función Pública convocanos a dúas reunións que terán lugar o vindeiro 29 xullo de 2020, MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS E COMISIÓN DE PERSOAL EXTRAORDINARIA, cos seguintes puntos de orde do día: Punto primeiro: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Facenda/ATRIGA Documentación 1: RPT Facenda e RPT ATriGa Punto...
Compatibilidade do Concurso ordinario de funcionarios co Concurso específico
Non se esixirá a permanencia de dous anos no posto definitivo obtido no concurso ordinario para poder participar nos concursos específicos.
14 de Julio de 2020
A piques de aprobarse o Decreto polo que se aproba o regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico (Decreto de mobilidade). O proxecto de Decreto de mobilidade, que se comezo a negociar en setembro de 2018 e que foi levado a Comisión de Persoal ao final do primeiro trimestre de 2019, está pendente de ser aprobado polo...
News CSIF Galicia: xuño de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de xuño de 2020.
01 de Julio de 2020
Apertura do prazo de presentación de solicitudes de participación no concurso ordinario de traslados do persoal funcionario de carreira da Xunta de Galicia Ampliación do prazo de resolución do concurso de traslados do persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información...
Concurso ordinario de traslados de funcionarios da Administración Xeral da Xunta de Galicia
- Apertura do prazo de presentación de solicitudes da convocatoria do concurso ordinario de traslados de funcionarios
- Resolución, modificación e correción de erros pola que se convoca o concurso ordinario de traslados de funcionarios
- Ultima versión do “buzón de postos” do concurso
- Reunións, alegacións e notas informativas de CSIF relativas ao concurso
29 de Junio de 2020
APERTURA PRAZO CONVOCATORIA DO CONCURSO ORDINARIO DE TRASLADOS – DOG, 26 DE XUÑO DE 2020 Resolución do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e de xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo...
Concurso de traslados para o persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia
Resolución do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.
AMPLIACIÓN DE PRAZO DE RESOLUCIÓN DO CONCURSO – DOG, 16 DE XUÑO DE 2020 Resolución do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da...
Actividades formativas da EGAP 2020
Na relación seguinte saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza así como do persoal das Universidades galegas.
18 de Junio de 2020
Resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. (DOG, 3 de xullo) CONVOCATORIAS ANTERIORES...
Actividades formativas da EGAP 2019
Na relación seguinte saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza así como do persoal das Universidades galegas.
Resolución do 12 de setembro de 2019 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das...
Alegacións ao Plan de reforzo de recursos humanos para a tramitación de ERTES, ETOP, Conciliacións, etc.
Alegacións da CSIF ao plan para o reforzo dos recursos humanos na area da Secretaría Xeral de Emprego da Conselleria de Economía, Emprego e Industria como consecuencia do incremento exponencial de actuacións orixinadas pola pandermia orixinada polo Covid-19
17 de Junio de 2020
Dende a CSIF formulamos as presentes alegación ao documento presentado pola Administración, sen prexuízo das que se poidan incorporar durante o proceso de negociación. As ditas alegacións van significadas en cor vermello no propio documento achegado dende a Consellería de Economía, Emprego e Industria. Sen prexuízo das alegacións que se formulan neste documento, dende a CSIF entendemos, e así o solicitamos, que este documento ten que ser obxecto de negociación no seno da Mesa Xeral de...
Medidas de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial
Medidas de aplicación co obxectivo de compatibilizar a reincorporación presencial aos postos de traballo coa conciliación da vida persoal e laboral e a protección ao Covid19.
Resolución do 12 de xuño de 2020, publicada no Diario oficial de Galicia do 13 de xuño de 2020
Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial derivado do estado de alarma. (DOG, 13 de xuño de 2020) De acordo co que antecede e co obxectivo de compatibilizar a reincorporación presencial aos postos de...
Reunión coa Secretaria Xeral Técnica de Política Social e o Xerente do Consorcio de I+B
Contratos de fin de semana, compensacións por traballar domigos e festivos, persoal do Consorcio de I+B, tomas de posesión de Promoción Interna e outras informacións
Apertura dos Centros de Política Social. CSIF pregunta cando abriran os centros sociocomunitarios, escolas, infantís, etc. A Secretaría Xeral Técnica resposta que non poden concretar a data. Vacacións e redución de xornada CSIF solicita que non conten as X para as vacacións e que se aplique a redución horaria de verán, acumulada en dias de descanso. A Secretaría Xeral Técnica resposta que a proposta que fixeran das vacacións era para que non contaran as X pero que, ao ser retirada, se volvese...
Horario de Verán: do 15 de xuño ao 15 de setembro
A Dirección Xeral de Función Pública ven de informar que o horario de verán do ano 2020 comezará o vindeiro lúns, día 15 de xuño, e rematará o 15 de setembro.
HORARIO DE VERÁN 2020 Horario de verán, período de aplicación do luns 15 de xuño ao martes 15 de setembro (ambos os dous inclusive): Horario oficial: Do 15 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario. Horario flexibilidade automática: Do 15 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00...
News CSIF Autonómico: do 1 ao 31 de outubro de 2019
31 de Octubre de 2019
Miguel Borra, reelegido presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para los próximos cuatro años El Grupo Parlamentario Popular impedirá de nuevo el disfrute de descansos por trabajar en domingo o festivo Procesos selectivos de OEP social, biólogos e veterinarios Primera victora de CSIF en defensa de la Carrera Profesional de interinos, temporales y eventuales CCOO y UGT roban la promoción interna al personal laboral La interinización forzosa del...
Jubilación parcial: la Xunta se niega a negociar un nuevo acuerdo
Frente a la negativa de la Xunta, la Universidad pacta un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales
La Universidad de Santiago (USC) aprueba un nuevo Plan de Jubilación Parcial Anticipada para el personal laboral
24 de Septiembre de 2019
Desde principios del año 2018 hemos venido insistiendo en la necesidad de la firma de un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales en la Xunta de Galicia. De hecho, han sido numerosos los escritos y las interpelaciones en las mesas de negociación en las que desde nuestro sindicato hemos intentado, infructuosamente, que la Consellería de Facenda se dignara a sentarse a negociar un nuevo acuerdo. Frente al discurso de algunos sobre lo innecesario de alcanzar un nuevo acuerdo, la realidad es que la...
Conflicto colectivo presentado por CSIF contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT
Mañana se celebra el juicio por el derecho del personal temporal a cobrar el complemento de carrera profesional.

También solicitamos la nulalidad del requisito de funcionarización para el personal laboral fijo
18 de Septiembre de 2019
Mañana, 19 de septiembre de 2019, se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF contra el acuerdo de carrera profesional firmado por CCOO y UGT con la Xunta de Galicia. Con esta demanda, desde CSIF buscamos alcanzar los siguientes objetivos: Que se declare el derecho de los trabajadores temporales, incluido el personal indefino no fijo, a acceder a la carrera profesional y percibir el complemento de carrera,...
Borrador Acordo de Teletraballo na Xunta de Galicia
Función Pública ven de remitir o borrador do “Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na administración da Xunta de Galicia”.

O prazo habilitado para remitir alegacións é ata o 21 de outubro de 2020, xa que a reunión será o venres 23 para estudar as alegacións propostas.

Alegacións ao borrador de Teletraballo na Xunta de Galicia
16 de Octubre de 2020
BORRADOR DO ACORDO SOBRE A PRESTACIÓN DE SERVIZOS NA MODALIDADE DE TELETRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA. Capítulo I Disposicións xerais Artigo 1.- Obxecto e ámbito de aplicación. 1. Este acordo ten por obxecto regular as condicións e o procedemento para autorizar a prestación de servizos na modalidade de teletraballo ao persoal da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia incluído dentro do ámbito de aplicación. 2. As disposicións deste acordo serán de...
Positivos en Covid-19 un dos participante nos procesos de funcionarización e a súa cónxuxe.
A Xunta convocou en Silleda a cerca dun milleiro de traballadores cando xa tiña decidido o confinamento de Ourense e Barbadás.
09 de Octubre de 2020
O pasado fin de semana Función Pública convocou en Silleda a cerca dun milleiro de traballadores para realizar o primeiro proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. CSIF, xunto coa inmensa maioría dos traballadores convocados, denunciaba a temeridade de Función Pública e das organizacións sindicais CCOO e UGT por realizar ditas probas na actual situación de crise sanitaria, así como o risco de xuntar a traballadores provenientes de todas partes de Galicia nun...
La carrera profesional del personal laboral pendiente de sentencia
CCOO y UGT volvieron a traicionar a los trabajadores de la Xunta y no se adhirieron a la demanda presentada por CSIF en el 2019 contra el Acuerdo de Concertación
02 de Octubre de 2020
El pasado 1 de octubre se ha celebrado, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF en defensa del derecho de todo el personal laboral a la carrera profesional y contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT con la Xunta de Galicia en el que se excluye del cobro del complemento de carrera al personal temporal, al personal indefinido no fijo y al personal laboral fijo que no quiera funcionarizarse. Los servicios jurídicos de CSIF...
Nota informativa de la reunión con la D.X. de Función Pública - 30 de septiembre de 2020
Elección de destino del personal funcionario de carrera.
Funcionarización del personal fijo que superó un proceso de promoción interna.
Teletrabajo.
Suministro de mascarillas a los empleados públicos.
Procesos selectivos de acceso libre, estabilización y consolidación.
02 de Octubre de 2020
I) Elección de destino de personal funcionario: Las elecciones de destino serán a través de sistema telemático y comenzarán el 6 de octubre. El 6 de octubre se publicará la resolución por la que se convoca la elección de destino de las Escalas de Arqueólogos, Veterinarios, Promoción Interna de la Escala Finanzas y Promoción Interna C1. En el plazo máximo de tres días hábiles se les enviará a los participantes el Nick de usuario y la clave de acceso a la publicación. Posteriormente, se dará otro...
News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de setembro de 2020.
30 de Septiembre de 2020
1. La Xunta niega el acceso a los empleados públicos a formación específica en Prevención de Riesgos Laborales 2. CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria. 3. “Es una temeridad”. La Xunta cita a 900 opositores en un municipio con restricciones por covid 4. Facenda utiliza al personal laboral como cobayas para las oposiciones en tiempo de “Covid” 5. O 1 de outubro decidese a carreira do persoal laboral temporal do V Convenio colectivo 6. Nova instrucción...
Nova instrucción sobre teletraballo para os empregados públicos
Instrucción sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución do Covid-19

No contenido desta nova podemos consultar as disposicións previas que regulan o teletraballo dos empregados públicso no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

21 de Septiembre de 2020
A instrución conxunta da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Dirección xeral da Función Pública sobre determinadas situacións de teletraballo pola evolución da COVID-19 inclúe medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos/as empregados/as públicos/as ao traballo presencial. O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de Xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao...
CSIF solicita la suspensión de los procesos selectivos por la crisis sanitaria
La Xunta pretende iniciar la realización de exámenes a pesar de la evolución negativa de la situación epidemiológica y sanitaria.

Sorprende también la elección de Silleda para la realización de las pruebas, cuando dicho municipio se acaba de sumar a la lista de ayuntamientos con restricciones por el avance de los contagios.
21 de Septiembre de 2020
La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) ha remitido en el día de hoy un escrito dirigido al Conselleiro de Facenda e Administración Pública solicitando la suspensión de los exámenes de los procesos selectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia previstos para los próximos meses. Esta medida debe incluir los procesos de funcionarización ya convocados y cuya fecha de realización inicialmente está prevista para los primeros días de octubre. La...
CSIF propón o establecemento dun programa de seguimento de secuelas post-covid na Xunta de Galicia.
CSIF insta ao Comite Intercentros de seguridade e saúde laboral o establecemento dun programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados da Xunta de Galicia
10 de Septiembre de 2020
No día de hoxe, a CSIF presentou o seguinte escrito ante Comité Intercentros de seguridade e saúde laboral da Xunta de Galicia: «Solicitude de inclusión na orde do día do vindeiro Comité Intercentros de seguridade e saúde laboral dunha proposta para o establecemento dentro do procedemento de vixilancia da saúde (recoñecemento médico) dun programa específico de seguimento de secuelas post-covid para os empregados públicos da Xunta de Galicia. Na Xunta de Galicia estanse detectando diversos casos...
CSIF solicita a constitución da comisión de seguimento do protocolo de reincorporación presencial
CSIF considera urxente o establecemento de novas fórmulas de teletraballo, de novas medidas de conciliación, dun programa de seguimento post-covid, etc
07 de Septiembre de 2020
Con data de hoxe, a CSIF remitiu o seguinte escrito á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: «No pasado mes de maio ditouse a Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se publicitaba o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se aprobaba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao...
News CSIF Galicia: agosto de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de agosto de 2020.
01 de Septiembre de 2020
Medidas e recomendacións para a "volta a escola" Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información complementaria y oficial sobre el Coronavirus Cantos empregados públicos hai en Galicia? Concursos de traslados: ordinario e de gardacostas Ofertas de emprego público nos corpos e forzas de seguridade do Estado...
El 1 de octubre se decide la carrera del personal temporal
En el conflicto colectivo presentado por CSIF contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT también se solicita la nulidad de la exigencia de la funcionarización del personal fijo.
18 de Agosto de 2020
1 de octubre de 2020. Esa es la nueva fecha marcada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para la celebración del juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF contra el acuerdo de carrera profesional firmado por CCOO y UGT. Debemos recordar que este juicio, cuya vista se iba a celebrar inicialmente el pasado 19 de septiembre de 2019, fue suspendido tras las dudas expresadas por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la legitimidad de la CNT y...
Alegacións ao borrador de Protocolo de elección de destino modalidade electrónica
Alegación técnica ao Protocolo de elección de destino mediante a modalidade electrónica
10 de Agosto de 2020
Tras recibir numerosas queixas de empregados públicos, advertimos que no borrador protocolo para o procedemento de elección telemática de destino respecto dos procesos de promoción interna este non permite, a diferenza da posibilidade existente na súa modalidade presencial, de que o opositor poida solicitar quedar...
Novidades en materia preventiva laboral e sanitaria: criterio aplicativo no uso obrigatorio de mascarillas e outras novas.
Entre o 28 e o 31 de xullo CSIF participou en diversas xuntanzas tales como a reunión plenaria do Consello Reitor do ISSGA, o pleno do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde laboral da Xunta de Galicia así como unha xuntanza informativa respecto do seguimento do protocolo de reincorporación da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, nas que se trataron diversos asuntos relativos á prevención de riscos laborais xunto con medidas preventivas sanitarias a adoptar nos centros de traballo, das cales facermos un breve resumo por se fose de interese e/ou utilidade.
10 de Agosto de 2020
1. CRITERIOS DE APLICACIÓN DO USO OBRIGADO DE MÁSCARAS PARA CENTROS DE TRABALLO: O ISSGA , tras a publicación da Resolución do 17 de xullo de 2020, recibiu numerosas consultas relativas a o uso e obrigatoriedade no uso de máscaras nos centros de traballo o que motivou que solicitase á Consellería de Sanidade unha aclaración ó respecto. Asi, o 27 de xullo, a Consellería de Sanidade resposta a este organismo establecendo os seguintes criterios de aplicación no uso da máscara: – Establécese con...
News CSIF Galicia: xullo de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de xullo de 2020.
31 de Julio de 2020
Novas de Función Pública Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información complementaria y oficial sobre el Coronavirus Ansiedade, insomnio, medo e desamparo, principais secuelas do coronavirus no persoal da sanidade Recoñécese o contaxio de COVID19 como Accidente de Traballo para sanitarios e sociosanitarios só ata...
Últimas noticias de Función Pública
Función Pública nos informó en las reunións previas a la Mesa Xeral así como propia Mesa y en la Comisión de Persoal de las siguientes noticias:
Protocolo de reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial.
Procesos selectivos en marcha, concurso de traslados, tomas de posesión.
Modificación de la Orden de Teletrabajo, Consorcio de I+B
Oferta de empleo público del año 2020
30 de Julio de 2020
1º Prorroga del Protocolo de reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial. Tal y como se informó ayer, la DXFP confirma que se mantiene la prórroga de la fase 3 que permite la no incorporación presencial al puesto de trabajo, LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A DOS SUPUESTOS Supuestos de personal con necesidades de Conciliación (Punto 1 de la Instrucción de aplicación del protocolo). Justificación III.1 TELETRABAJO POR CONCIALICIÓN POR CIERRE CENTROS COVID. Personal que acredite...
Ultima hora: Novas de Función Pública
Última hora sobre reincorporación presencial al trabajo, elecciones de destino; tomas de posesión, procesos selectivos, concurso de traslados, protocolo de Educación y Consorcio, etc.

28 de Julio de 2020
1.- Prorroga del Protocolo de reincorporación presencial de los empleados públicos al trabajo. Se mantiene la prórroga de la fase 3 que permite la no incorporación presencial al puesto de trabajo, LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A DOS SUPUESTOS Supuestos de personal con necesidades de Conciliación (Punto 1 de la Instrucción de aplicación del protocolo). Justificación III.1 TELETRABAJO POR CONCIALICIÓN POR CIERRE CENTROS COVID. Personal que acredite circunstancias especiales (Punto 2 de la Instrucción...
Convocatorias da Mesa Xeral de EE.PP e da Comisión de Persoal extraordinaria
1. Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicos
2. Convocatoria da Comisión de Persoal Extraordinaria
27 de Julio de 2020
Función Pública convocanos a dúas reunións que terán lugar o vindeiro 29 xullo de 2020, MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS E COMISIÓN DE PERSOAL EXTRAORDINARIA, cos seguintes puntos de orde do día: Punto primeiro: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Facenda/ATRIGA Documentación 1: RPT Facenda e RPT ATriGa Punto...
Compatibilidade do Concurso ordinario de funcionarios co Concurso específico
Non se esixirá a permanencia de dous anos no posto definitivo obtido no concurso ordinario para poder participar nos concursos específicos.
14 de Julio de 2020
A piques de aprobarse o Decreto polo que se aproba o regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico (Decreto de mobilidade). O proxecto de Decreto de mobilidade, que se comezo a negociar en setembro de 2018 e que foi levado a Comisión de Persoal ao final do primeiro trimestre de 2019, está pendente de ser aprobado polo...
News CSIF Galicia: xuño de 2020
Boletín informativo coas novas máis importantes no ámbito da Función Pública galega durante o mes de xuño de 2020.
01 de Julio de 2020
Apertura do prazo de presentación de solicitudes de participación no concurso ordinario de traslados do persoal funcionario de carreira da Xunta de Galicia Ampliación do prazo de resolución do concurso de traslados do persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia Resumo News ámbito autonómico Resumo News ámbito nacional Compendio de actuaciones llevadas a cabo por CSIF para proteger a los trabajadores frente al Covid-19 Recomendaciones de CSIF ante el Coronavirus Información...
Concurso ordinario de traslados de funcionarios da Administración Xeral da Xunta de Galicia
- Apertura do prazo de presentación de solicitudes da convocatoria do concurso ordinario de traslados de funcionarios
- Resolución, modificación e correción de erros pola que se convoca o concurso ordinario de traslados de funcionarios
- Ultima versión do “buzón de postos” do concurso
- Reunións, alegacións e notas informativas de CSIF relativas ao concurso
29 de Junio de 2020
APERTURA PRAZO CONVOCATORIA DO CONCURSO ORDINARIO DE TRASLADOS – DOG, 26 DE XUÑO DE 2020 Resolución do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e de xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo...
Concurso de traslados para o persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia
Resolución do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.
AMPLIACIÓN DE PRAZO DE RESOLUCIÓN DO CONCURSO – DOG, 16 DE XUÑO DE 2020 Resolución do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da...
Actividades formativas da EGAP 2020
Na relación seguinte saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza así como do persoal das Universidades galegas.
18 de Junio de 2020
Resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. (DOG, 3 de xullo) CONVOCATORIAS ANTERIORES...
Actividades formativas da EGAP 2019
Na relación seguinte saen as publicacións de distintas convocatorias de actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector autonómico e da Administración institucional, do persoal da Administración de Xustiza así como do persoal das Universidades galegas.
Resolución do 12 de setembro de 2019 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das...
Alegacións ao Plan de reforzo de recursos humanos para a tramitación de ERTES, ETOP, Conciliacións, etc.
Alegacións da CSIF ao plan para o reforzo dos recursos humanos na area da Secretaría Xeral de Emprego da Conselleria de Economía, Emprego e Industria como consecuencia do incremento exponencial de actuacións orixinadas pola pandermia orixinada polo Covid-19
17 de Junio de 2020
Dende a CSIF formulamos as presentes alegación ao documento presentado pola Administración, sen prexuízo das que se poidan incorporar durante o proceso de negociación. As ditas alegacións van significadas en cor vermello no propio documento achegado dende a Consellería de Economía, Emprego e Industria. Sen prexuízo das alegacións que se formulan neste documento, dende a CSIF entendemos, e así o solicitamos, que este documento ten que ser obxecto de negociación no seno da Mesa Xeral de...
Medidas de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial
Medidas de aplicación co obxectivo de compatibilizar a reincorporación presencial aos postos de traballo coa conciliación da vida persoal e laboral e a protección ao Covid19.
Resolución do 12 de xuño de 2020, publicada no Diario oficial de Galicia do 13 de xuño de 2020
Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial derivado do estado de alarma. (DOG, 13 de xuño de 2020) De acordo co que antecede e co obxectivo de compatibilizar a reincorporación presencial aos postos de...
Reunión coa Secretaria Xeral Técnica de Política Social e o Xerente do Consorcio de I+B
Contratos de fin de semana, compensacións por traballar domigos e festivos, persoal do Consorcio de I+B, tomas de posesión de Promoción Interna e outras informacións
Apertura dos Centros de Política Social. CSIF pregunta cando abriran os centros sociocomunitarios, escolas, infantís, etc. A Secretaría Xeral Técnica resposta que non poden concretar a data. Vacacións e redución de xornada CSIF solicita que non conten as X para as vacacións e que se aplique a redución horaria de verán, acumulada en dias de descanso. A Secretaría Xeral Técnica resposta que a proposta que fixeran das vacacións era para que non contaran as X pero que, ao ser retirada, se volvese...
Horario de Verán: do 15 de xuño ao 15 de setembro
A Dirección Xeral de Función Pública ven de informar que o horario de verán do ano 2020 comezará o vindeiro lúns, día 15 de xuño, e rematará o 15 de setembro.
HORARIO DE VERÁN 2020 Horario de verán, período de aplicación do luns 15 de xuño ao martes 15 de setembro (ambos os dous inclusive): Horario oficial: Do 15 de xuño ata o 15 de setembro deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00 horas. O cálculo do cumprimento da xornada laboral será en cómputo diario. Horario flexibilidade automática: Do 15 de xuño ata o 15 de setembro, deberán realizarse 6 horas diarias continuadas de traballo entre as 8:00 e as 15:00...
News CSIF Autonómico: do 1 ao 31 de outubro de 2019
31 de Octubre de 2019
Miguel Borra, reelegido presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para los próximos cuatro años El Grupo Parlamentario Popular impedirá de nuevo el disfrute de descansos por trabajar en domingo o festivo Procesos selectivos de OEP social, biólogos e veterinarios Primera victora de CSIF en defensa de la Carrera Profesional de interinos, temporales y eventuales CCOO y UGT roban la promoción interna al personal laboral La interinización forzosa del...
Jubilación parcial: la Xunta se niega a negociar un nuevo acuerdo
Frente a la negativa de la Xunta, la Universidad pacta un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales
La Universidad de Santiago (USC) aprueba un nuevo Plan de Jubilación Parcial Anticipada para el personal laboral
24 de Septiembre de 2019
Desde principios del año 2018 hemos venido insistiendo en la necesidad de la firma de un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales en la Xunta de Galicia. De hecho, han sido numerosos los escritos y las interpelaciones en las mesas de negociación en las que desde nuestro sindicato hemos intentado, infructuosamente, que la Consellería de Facenda se dignara a sentarse a negociar un nuevo acuerdo. Frente al discurso de algunos sobre lo innecesario de alcanzar un nuevo acuerdo, la realidad es que la...
Conflicto colectivo presentado por CSIF contra el acuerdo firmado por CCOO y UGT
Mañana se celebra el juicio por el derecho del personal temporal a cobrar el complemento de carrera profesional.

También solicitamos la nulalidad del requisito de funcionarización para el personal laboral fijo
18 de Septiembre de 2019
Mañana, 19 de septiembre de 2019, se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el juicio por la demanda de Conflicto Colectivo presentada por CSIF contra el acuerdo de carrera profesional firmado por CCOO y UGT con la Xunta de Galicia. Con esta demanda, desde CSIF buscamos alcanzar los siguientes objetivos: Que se declare el derecho de los trabajadores temporales, incluido el personal indefino no fijo, a acceder a la carrera profesional y percibir el complemento de carrera,...
RSS