Programación de Cursos PRL CSIF Galicia 2023

  • Formación
  • Formación CSIF específica
  • Otra formación
  • Prevención de Riesgos Laborales

30 de junio de 2023

Xuntamos arquivo as accións formativas en materia de Prevención de Riscos Laborais programadas por CSIF Galicia para o ano 2023.
Tamén anexamos a descrición de cada unha das actividades (Contidos, avaliación, certificación, destinatarios, descrición xeral...)
Nesta programación pode haber modificacións no período anterior a celebración das accións formativas, polo que non é definitiva.

XORNADA PRÁCTICA DE PRL DA XESTIÓN DA VIOLENCIA FÍSICA EN ENTORNOS LABORAIS

XORNADA DE PRL PARA O AFRONTAMENTO DE CONDUTAS VERBAIS DESAFIANTES

XORNADA DE PRL DE XESTIÓN DAS AGRESIÓNS E ACOSO NAS REDES SOCIAIS. PROPOSTAS PRÁCTICAS E ACCIÓNS LEGAIS

XORNADA SOBRE A PREVENCIÓN DE LESIÓNS MUSCOESQUELÉTICAS NA MANIPULACIÓN DE CARGAS E MOBILIZACIÓNDE PERSOAS

XORNADA DE PRL PARA A XESTIÓN EMOCIONAL DO SÍNDROME DE DESGASTE DOS PROFESIONAIS – SINDROME DE BURNOUT

CURSO SOBRE PLANS DE AUTOPROTECCIÓN POR INCENDIOS FORESTAIS

XORNADA EN PRL PARA O EMPREGO DUNHA CONDUTA PAS E SOPORTE VITAL BÁSICO

ARCHIVOS ADJUNTOS

COMPARTIR