Interinitats 2024-25. Calendari Previst dels pròxims trámits.

 • Atención al Inmigrante
 • Prensa y Comunicación
 • Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
 • Funcionario
 • Funcionario en prácticas
 • Inspectores de Enseñanza
 • Interino
 • Maestros
 • Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial
 • Últimas noticias
 • CSIF Informa

12 de junio de 2024

CALENDARI ORIENTATIU TRÀMITS I LLISTATS PENDENTS

 • Publicació del calendari previst per als diferents processos administratius als pròxims mesos.

 


   

CALENDARI ORIENTATIU TRÀMITS I LLISTATS

TRÀMIT I LLISTES JUNY I JULIOL 2024 DATA
Tràmit renúncia a vacants de 3 anys 13 al 18 de juny
Llistes definitives Comisions de Serveis 17 al 21 de juny
Tràmit d’esmena requisits català I máster 28 de juny al 3 de juliol
Llistes persones tutoritzades  1 al 5 de juliol
Publicació ATD, CEP, alliberats i SES 11 de juliol
Llistes definitives interins/es 12 de juliol
Tràmit canvi d'opcions (illes i jornades) i supressió de funcions 15 al 20 de juliol
Llista interins amb baremació definitiva 25 al 26 de juliol
TRÀMIT I LLISTES JULIOL I AGOST 2024  
Tràmit esmena requisits per mantenir v acants a partir 31 de juliol
Tràmit per incorporar àmbits (especialitats afins) 31 de juliol al 28 d'agost
Tràmit de canvi de disponibilitat 26 al 30 d’agost
Tràmit previ de presa de possessió a partir 26 d’agost
TRÀMIT I LLISTES SETEMBRE 2024  
Primer tràmit ordinari de substitucions 29 d’agost al 2 de setembre
Primer tràmit urgent 3 al 5 de setembre

 

COMPARTIR