Interinitats 2024-25. Convocatòria e instruccions.

  • Boletines y publicaciones CSIF
  • Convocatorias
  • Empleo
  • Oferta Empleo Público
  • Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
  • Interino
  • Maestros
  • Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial

1 de febrero de 2024

CONVOCATÒRIA INTERINITATS CURS 2024-25

 Documento PDF  Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de data 24 de gener de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2024-2025. BOIB Núm 016 - 1 / febrer / 2024

  • 🗓️  El termini inscripció és del 2 de febrer a 25 de març, ambdós inclosos.

                  >>> Accés al tràmit telemàtic, a la WEB  de la Direcció General de Personal Docent mitjançant Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital.

📌 Més informació 👇👇📲📲  

  >>>  Enllaç a la Web de la Conselleria

 

📌 📌 📌 NOVETAT 👇👇 (29/02/24)

 Documento PDF  Resolució de 14 de febrer de 2024 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de 24 de gener de 2024 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docent.. BOIB núm. 30, 29 de febrer de 2024.

 

INSTRUCCIONS D'APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 01/02/2024

IMPORTANT: CAL SEGUIR LES SEGÜENTS INSTRUCCIONS de la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats  per la qual s’aproven les instruccions per a la presentació d’activitats formatives arran de la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2024-2025

SI S’HA FET UN ENVIAMENT SENSE SEGUIR-LES, CAL FER-NE UN DE NOU.

La sol·licitud referida a activitats de formació permanent s’ha de lliurar obligatòriament a través del tràmit telemàtic “Formació_permanent_interins_24-25”.

Abans d’emplenar la sol·licitud és aconsellable llegir la normativa vigent referent a la formació permanent del professorat a l'apartat d'ENLLAÇOS, més a baix de la plana.

A aquesta sol·licitud feta a través del tràmit telemàtic abans esmentat tots els aspirants hi hauran OBLIGATÒRIAMENT D’ADJUNTAR UN ÚNIC FITXER COMPRIMIT EN FORMAT .ZIP SEGUINT LES SEGÜENTS INDICACIONS:

Aquest fitxer zip ha d’incloure:

1. La plantilla emplenada del full de càlcul «plantilla formacio_permanent_interins_24-25» que trobaran allotjada més abaix a l'apartat de DOCUMENTS , tenint en compte que:

       -Cal guardar-la en format .xls o .ods amb el següent nom d’arxiu: DNI_1er LLINATGE_2nLLINATGE_NOM (exemple: 44555666X_MIR_MAS_FERRAN.ods)

      -No es pot modificar el format de la plantilla del full de càlcul descarregada. Algunes columnes contenen aclariments indicats amb un triangle vermell a la cantonada superior dreta. Per veure’ls cal col·locar el cursor damunt aquest triangle.

     -La primera filera ha d’indicar obligatòriament el títol que faculta per exercir la docència que posseeix el participant (magisteri/CAP/COFPDE/màster/altres).

    -A continuació s’han d’emplenar tantes fileres com activitats de formació permanent es presenten i complimentar totes les columnes de cada filera. Cal numerar correlativament cada activitat i escriure el títol exacte de l’activitat formativa que figura al seu certificat, primera lletra en majúscula i la resta en minúscula excepte sigles i acrònims (exemple: «01_Les TIC i la pissarra digital a l’aula»).

2. Còpia del títol que faculta per exercir la docència (magisteri/CAP/COFPDE/màster/ altres). S’ha de lliurar en un arxiu .pdf el nom del qual sigui «títol_exercir_docència».

3. Còpia de cada un dels certificats de les activitats formatives que s’han fet constar en el full de càlcul i numerats amb el mateix ordre. Cada còpia de certificat s’ha de lliurar en un arxiu pdf independent de la resta i el nom del qual ha de ser el títol de l’activitat formativa en qüestió precedit del mateix número amb el qual figura al full de càlcul (exemple: «01_Les TIC i la pissarra digital a l’aula.pdf»)

En el cas que una sol·licitud ja enviada es vulgui rectificar, cal que es faci una nova sol·licitud en la seva totalitat, ja que NOMÉS ÉS VÀLID EL DARRER ENVIAMENT QUE FACI CADA UNA DE LES PERSONES QUE PARTICIPI EN EL TRÀMIT.

 

📌 Més informació 👇👇📲📲  

  >>> Enllaç Servei de Formació permanent del professorat

ARCHIVOS ADJUNTOS

COMPARTIR