1D-CSIF Ensino urxe a negociación do Estatuto Docente como instrumento fundamental para regular as condicións do profesorado
-CSIF lembra que o docente é o único sector de traballadores que non conta co dito Estatuto, o que, xunto ás decisións políticas cambiantes, provoca unha situación de inestabilidade e deterioro do propio sistema
-CSIF aspira a un Estatuto que contemple, entre outras medidas: melloras para os interinos, ofertas públicas axeitadas, mantemento das escolas unitarias e plans de formación para todo o profesorado
23 de Noviembre de 2022

CSIF Ensino esixe a negociación sen máis demoras do Estatuto Docente como instrumento fundamental para regular e garantir as condicións laborais do profesorado. Unha débeda histórica que se vén arrastrando con independencia da cor política dos distintos gobernos.

Somos os únicos traballadores/as que non dispoñemos dun Estatuto propio que regule e garanta as nosas condicións. Unha eiva que, sumada ás continuas e cambiantes decisións políticas, xenera inestabilidade no sistema educativo e o deterioro das condicións laborais e profesionais dos/das docentes, así como do propio sistema.

Neste contexto, dende CSIF reclamamos, e así o recollemos no noso programa, a urxencia de contar canto antes co dito Estatuto, que contemple apartados e medidas como:

  • Unha convocatoria anual de oferta pública atendendo ás necesidades reais do sistema
  • Respecto dos interinos: a ampliación dos motivos de renuncia e/ou posibilidade de suspensión voluntaria de chamamento + abono de verán a todo o profesorado con cinco meses e medio de servizos prestados durante o curso + regulación das condicións de traballo para maiores de 55 con servizos prestados previos e non obrigatoriedade de presentarse aos procesos selectivos
  • Favorecer e incentivar a permanencia en zonas rurais e evitar o peche das ecolas unitarias, como xeito de garantir o necesario equilibrio entre rual e urbano, a igualdade de oportunidades na oferta obrigatoria e postobrigatoria independentemente de onde vivas.
  • Garantir plans de formación por parte da Administración para todo o profesorado durante o horario lectivo.