INSTRUCIÓNS PARA O INICIO DO CURSO 2020/21 E MODIFICACIÓN DO CALENDARIO ESCOLAR
ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
17 de Septiembre de 2020
INSTRUCIÓN INICIO DO CURSO ESCOLAR E MODIFICACIÓN DO CALENDARIO

Para ver a Orde no DOG pulsa AQUÍ