CSIF INFORMA OPOSICIÓNS DOCENTES GALICIA 2020
13 de Marzo de 2020
CSIF INFORMA

CSIF INFORMA OPOSICIÓNS DOCENTES GALICIA 2020

ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario,....., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario...

PRAZO SOLICITUDE DO 16 DE MARZO ATA O 6 DE ABRIL DE 2020 AMBOS INCLUÍDOS

DATA COMEZO DO PROCESO 20 DE XUÑO

Descarga o pdf adxunto