Oposicións Galicia 2022
05 de Noviembre de 2019

OPOSICIÓNS 2022

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021 A CELEBRAR NO ANO 2022
Tras o anuncio de onte por parte do Presidente da Xunta, da oferta de emprego público do ano 2021 a Consellería acaba de enviarnos un documento coa proposta do número de prazas. O procedemente selectivo das mesmas convocarase no ano 2022.

Serían 1.372 libres e 232 de promoción interna, un total de 1.604 prazas.

LIBRES:

MESTRES: 652

PES: 692

EOI: 20

ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO: 8

PROMOCIÓN INTERNA:

ACCESSO A PES: 230

ACCESO A CORPO DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO: 2