Substitucións: Ofertados novos postos 5/5/2022
Publicouse a Resolución do 5 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.
05 de Mayo de 2022

-Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán ser cubertas conforme ao anexo II bis (solicitude de substitución entre titulares), dispoñible na intranet de xustiza.

-As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado.

-O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (6, 9 e 10 de maio de 2022).