CSIF portarà a la Generalitat davant dels jutjats contenciosos-administratius per la resolució que deixa sense efecte totes les proves d'oposició del 29 d'abril
17 de Mayo de 2023

CSIF portarà a la Generalitat davant dels jutjats contenciosos-administratius per la resolució que deixa sense efecte totes les proves d'oposició del 29 d'abril

El passat 11 de maig, la Direcció General de la Funció Pública, mitjançant la resolució PRE/1632/2023, va deixar sense efecte les proves realitzades el 29 d'abril del 2023, establint noves dates de convocatòria: l'1 de juliol i 8 de juliol de 2023. El motiu que justifica, al seu judici, aquesta decisió són les irregularitats constatades en el desenvolupament de les proves, en virtut d'un informe de l'assessoria jurídica de la Funció Pública.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, es personarà davant del Jutjat Contenciós, contra la Resolució PRE/1632/2023, demanant-ne la suspensió amb l'objectiu que es reconeguin com a vàlids tots aquells processos en els quals no s'hagueren produït irregularitats prou rellevants com per a anul·lar-los. Defensen que aquesta és l'única manera de salvaguardar els drets legítims de tots els aspirants.

Des del sindicat declaren: “Nosaltres no determinem si s'han de repetir el 30, el 45, el 70 o el 100% dels processos. El que volem és que es compleixi amb una malmesa legalitat i es justifiquin de forma fefaent els motius d'una suspensió que, en aquests moments, responen més a una decisió política que no pas legal. Recordem que després que els responsables més destacats del Departament van confirmar que es respectarien els processos desenvolupats correctament, dos dies després, sense ni tan sols haver finalitzat el termini per presentar incidències, ja van decidir repetir les convocatòries de manera general. Per què aquesta pressa? Ho ignorem”.

CSIF defensa que la causa de les referides irregularitats deriva del perjudicial i nefast acord subscrit per la Funció Pública i les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CATAC que van decidir convocar, simultàniament, tots els processos selectius el mateix dia, vulnerant, així, el principi d'igualtat, mèrit i capacitat, el lliure accés a la Funció Pública i la lliure concurrència dels treballadors i treballadores públics, així com de tota la ciutadania.

“L'informe en què es basa aquesta resolució que ells qualifiquen com a “jurídic”, encara que únicament és estadístic/informatiu, no fa cap menció a les actes del Tribunal de les proves ni a les dels responsables d'aules. Refereixen al conjunt de dades estadístiques relatives a les incidències que ni tan sols determinen el nombre exacte que s'han produït”.

“La Funció Pública obvia deliberadament les competències dels Tribunals de les convocatòries. Recordem que l'article 15 del Decret 28/1986 estableix que als tribunals els correspon el desenvolupament i la qualificació de les proves. Per tant, les seves funcions de determinació, supervisió i custòdia de les proves, així com altres aspectes fonamentals de les oposicions, queden absolutament excloses i vulnerades. Com suspendre un procés sense tenir en compte les actes i les certificacions del Tribunal, l'òrgan suprem en qualsevol procés opositor? No en tenim la resposta. No hauria de confrontar-se les incidències manifestades amb les actes aixecades a les aules pel Tribunal?”

“Qualsevol procediment, sigui judicial, administratiu, policial... ha de respectar les garanties processals corresponents. Amb aquesta resolució, resultat d'un procediment irregular de suspensió, es vulnera la competència del Tribunal, es dona carta de naturalesa exclusivament a unes incidències que no queden acreditades en número i menyspreen els testimoniatges de totes aquelles persones que, havent estat igualment present a les aules, no poden manifestar ni certificar la realitat viscuda el dia de les proves”.

Per tot l'exposat, des de CSIF animen a tots els aspirants que van realitzar les proves sense detectar incidències a presentar recurs administratiu de reposició contra la resolució PRE/1632/2023. En aquest recurs només cal concretar l'aula on es va dur a terme la prova i confirmar que no van percebre cap incidència en la realització.