CSIF denuncia la nefasta organització a les oposicions de la Generalitat i la vulneració dels drets dels aspirants
02 de Mayo de 2023

CSIF denuncia la nefasta organització a les oposicions de la Generalitat i la vulneració dels drets dels aspirants

CSIF demana la dimissió dels responsables de la Funció Pública

El dissabte passat, 29 d'abril, es va fer la fase d'oposició del concurs-oposició d'estabilització per a diferents cossos de la Generalitat de Catalunya. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que l'organització va ser nefasta, que va ser un caos i que es va vulnerar els drets dels aspirants.

Una macro convocatòria simultània que ja va denunciar al seu moment CSIF, davant de la Funció Pública, perquè van considerar que era tècnicament impossible executar-la amb un mínim de garanties cap als aspirants, ja que vulnerava el principi a la lliure concurrència, la llibertat d'accés a la Funció pública, així com els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. “En definitiva, un veritable atropellament de drets en tota regla”. En el mateix sentit es va expressar la Síndica de Greuges, que va denunciar la irregularitat d'aquesta convocatòria i va demanar a la Generalitat que les oposicions no coincidissin en dia i hora.

“Gairebé vint anys sense oposicions i es decidia convocar tots els grups, cossos i escales de la Generalitat el mateix dia. El motiu per prendre aquesta decisió, en paraules textuals de la directora general de Funció Pública, era ‘motius d'agilitat’”.

"Dissabte es van viure situacions insòlites: un munt de gent asseguda sense separació i amb el mateix model d'examen, faltaven exàmens, faltava mobiliari, faltava personal expert, faltava coordinació i fins i tot algun aspirant va haver d'utilitzar una paperera d'escombraries com a taula".

La Generalitat s'ha volgut eximir de responsabilitats passant-les a l'empresa que van subcontractar, CEGOS, que curiosament és una empresa amb seu a Madrid i que va subcontractar el personal a través de l'ETT Randstad.

CSIF considera que aquests fets haurien de comportar el cessament immediat dels responsables de la Funció Pública causants i també considera que els responsables de les organitzacions sindicals (UGT, CCOO i CATAC), coautors necessaris d'aquesta vulneració de drets, no tenen els mínims principis ètics per poder representar els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya.

(S'adjunta escrit de CSIF)