Dia de la Igualtat Salarial, 22 febrer
20 de Febrero de 2023

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques i amb presència creixent al sector privat, se suma al Dia de la Igualtat Salarial reivindicant la importància d'impulsar accions que eliminin la bretxa salarial de gènere existent al nostre país.

La pandèmia ha frenat l´avenç laboral de les dones. Dades com la contractació temporal o la parcialitat posen de manifest, una vegada més, la difícil situació de les dones a l'àmbit laboral. Malauradament segueixen sense implementar-se mesures que aconsegueixin reduir la bretxa, estancada en el 20% i, de continuar al ritme actual, es trigaria mig segle a aconseguir la plena igualtat.

La manca de corresponsabilitat i de conciliació segueix empenyent les dones a l'àmbit domèstic i de les cures, impedint que puguin desenvolupar plenament la seva Carrera professional o la seva independència econòmica. Des de CSIF exigim mesures efectives que corregeixin aquestes diferències, que afavoreixin la conciliació, el repartiment de tasques i, que la societat espanyola en conjunt, assumeixi la lluita contra la discriminació entre homes i dones com una prioritat.

Des de CSIF, a més, seguim denunciant la manca de plans d'igualtat, tant a administracions públiques com a empreses privades; amb ells tenim la oportunitat de realitzar un diagnòstic real que permeti posar en marxa mesures eficaços que ajudarien a reduir la bretxa salarial per això, instem al Govern que exigeixi totes les organitzacions a complir amb la llei.

Per tot això, des de CSIF Reclamem:

  • Anàlisi i avaluació anual de la bretxa salarial de gènere tant a administracions públiques com en empreses privades, amb especial atenció a la retribució per treball del mateix valor.

  • Implantació de mesures de conciliació sense pèrdua retributiva.

  • Creació de places per a escoles infantils de 0 a 3 anys de caràcter públic I gratuït.

  • Foment de la corresponsabilitat mitjançant campanyes formatives i de sensibilització.

  • Creació de la figura del delegat/da sindical especialitzada en Igualtat i contra la violència de gènere a cada centre de treball que pugui vetllar pel compliment de la Igualtat dins l´àmbit laboral.

  • Integració de l'enfocament de gènere a les administracions públiques.

  • Creació de normativa específica similar al RD 902 per fer auditories retributives a les administracions públiques.

  • Negociació i posada en marxa de Plans d'Igualtat encara pendents tant a empresa privada com a administracions públiques.

  • Creació d´un registre oficial de Plans d´igualtat d´Administracions Públiques, així com de protocols contra l'assetjament sexual o per raó de sexe.