El Govern condemna els empleats públics a una nova pèrdua de poder adquisitiu
04 de Octubre de 2022

El Govern condemna els empleats públics a una nova pèrdua de poder adquisitiu

- La pujada global per al 2022, 2023 i 2024, ni tan sols cobreix la pujada de la inflació d'aquest any

- CSIF exigeix al Govern que compleixi els seus compromisos pendents: jornada de 35 hores, teletreball, o la carrera profesional

- El Govern dóna excuses de mal pagador, traeix la paraula i torna a fallar als seus servidors públics: se li ha acabat el temps i CSIF estudiarà noves mobilitzacions

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques i amb presència creixent al sector privat va manifestar avui el seu rebuig a la proposta de pujada salarial plantejada pel Govern per al 2022,2023 i 2024

L'oferta final d'Hisenda inclou una pujada total del 6% per al conjunt del 2022, 2023i 2024, més un 1,5 addicional vinculat a l'evolució del PIB i de l'IPC. Per tant, aquesta pujada a tres anys no assoliria ni tan sols el previsible increment dels preus d'aquest any i el 2022 es tornaria a perdre poder adquisitiu (5,5 punts).

En el millor dels casos, els empleats públics obtindrien una actualització del 7,5 en tres anys i no del 9,5 com assegura el Govern pretenent sumar els dos punts que ja van pujar a principis d´any i que ja estan amortitzats per l´evolució dels preus. Cal recordar que el col·lectiu d'empleats públics arrossega una pèrdua de poder adquisitiu superior al 20 per cent i només en els dos darrers anys s'ha perdut prop d'un 10 per cent.

Per tot això, CSIF rebutja aquesta precària pujada salarial que suposa un menyspreu a la tasca dels empleats públics. El Govern dóna excuses de mal pagador, traeix la seva paraula i torna a fallar a un col·lectiu fonamental per al manteniment dels serveis públics que reben els ciutadans i que van jugar un paper essencial en els pitjors moments de la pandèmia.

ALTRES CONDICIONS LABORALS: 35 HORES, TELETREBALL, CARRERA PROFESSIONAL

D'altra banda, atenent la seva responsabilitat, CSIF mantindrà una posició exigent perquè el Govern compleixi altres compromisos pendents en matèria de condicions laborals com la jornada de les 35 hores, la implantació efectiva del teletreball o el desenvolupament de la carrera professional. A més, estudiarem noves mobilitzacions.

Cal ressenyar que el Govern ha fallat en el fons i les formes ja que fins avui, dilluns 3, no ens ha presentat cap document. L'esborrany d'acord recull qüestions que, com les 35 hores, ja podrien estar implantades com a normativa de caràcter bàsic, a la qual cosa s'ha negat l'Administració; el teletreball, pendent des del 2021 o mesures que van dos anys amb retard en matèria d'Igualtat (Implantació del III Pla d'Igualtat o protocol per assetjament sexual).

CSIF a més de l'anterior va proposar en la negociació una altra sèrie de mesures prioritàries que continuarem exigint:

• Derogació del Reial decret llei 8/2010 per recuperar l'estructura salarial de les pagues extres.

• Supressió de les regles de contenció de despesa als efectes que les comunitats autònomes puguin procedir a la devolució als seus empleats públics de les pagues extres d'exercicis anteriors pendents del seu reintegrament.

• Habilitació de fons per corregir les desigualtats retributives entre els empleats públics.

Increment dels havers reguladors de les pensions de classes passives, així com l'inici de tramitació de la jubilació anticipada per a grups o activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa.

Supressió de la taxa de reposició.

• Modificació de la promoció interna flexibilitzant-la i la regulació amb caràcter excepcional del concurs de mèrits.

• La mobilitat voluntària com a mecanisme prioritari de provisió de llocs de treball.

• L'increment de finançament a les Mutualitats per a la prestació d'una assistència sanitària adequada.