CSIF signa l'acord que permetrà la consolidació de les places dels interins i interines de les escoles bressol municipals de Barcelona
01 de Agosto de 2022

CSIF signa l'acord que permetrà la consolidació de les places dels interins i interines de les escoles bressol municipals de Barcelona

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, ha signat l'acord que permetrà la consolidació de les places dels interins i interines de les escoles bressol municipals de Barcelona.

L’aplicació d’aquest acord i les seves mesures permetrà estabilitzar i consolidar l’elevat nombre de personal de la categoria Educador/a de Escoles Bressol que es manté en règim d’interinitat i podran assolir la condició de funcionaris/es de carrera.

S'ha acordat:

1. La creació de la categoria funcionarial de Mestre d’Escola Bressol dins de l'Escala d'Administració Especial, subgrup A2. Requisit accés: titulació de Mestre/grau especialista en Educació Infantil. En aquesta categoria es mantindran els/les funcionaris/es de carrera que disposin de la titulació i interins i interines que tinguen la titulació requerida.

2. La creació de la categoria funcionarial d'Educador/a d’Escola Bressol dins l'Escala d'Administració Especial, grup B. Requisit accés: Tècnic Superior en Educació Infantil.

3. Declarar a extingir la categoria d'Educador/a d’Escola Bressol subgrup A2 dins l'Escala d'Administració Especial.

4. Modificació de la relació de llocs de treball i dimensionament de la plantilla.

5. Modificació de la relació de llocs de treball pel que fa a la inclusió de les retribucions bàsiques.

6. Proposar a la Comissió de Govern la modificació de l'oferta pública d'ocupació per adequar la denominació de la categoria d'Educador/a d’Escola Bressol A2.

7. Adequar la borsa de treball a les definicions de les noves categories.

CSIF celebra aquest acord, que recull l'esperit, el fons i la manera que ha defensat des del primer dia. “L'única solució viable era establir dos grups de classificació (A2 i B), amb un sistema de promoció interna, que permeti al personal que vagi obtenint la titulació corresponent, accedir al grup A2. Fruit d'aquest acord podrem dur a terme el procés de consolidació dels interins i les interines via concurs de mèrits sense que ningú no hagi de veure en perill el seu lloc de treball. Alhora, es realitzaran dues borses de treball, una per a cada grup de titulació. A petició de CSIF, el personal que disposi de totes dues titulacions podrà pertànyer a les dues borses simultàniament”.

(S'adjunta el document de l'acord)