CSIF sol·licita la reserva de places a les escoles dependents de l'Ajuntament de Barcelona per als fills de les treballadores de les escoles bressol municipals
11 de Marzo de 2022

CSIF sol·licita la reserva de places a les escoles dependents de l'Ajuntament de Barcelona per als fills de les treballadores de les escoles bressol municipals

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, sol·licita la reserva de places a les escoles dependents de l'Ajuntament de Barcelona per als fills de les treballadores de les escoles bressol municipals.

Aquesta setmana, el Departament d'Educació ha publicat al DOGC la resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públic, per al curs 2022-2023.

En aquesta resolució hi ha un canvi substancial de summa rellevància: els fills i filles i menors tutelats dels treballadors i treballadores comptaran només amb 10 punts de criteris complementaris, i no amb els 40 punts de criteri prioritari com fins ara, deixant-los escasses possibilitats de poder escolaritzar els seus fills al seu centre de treball (Annex 2, 5.3 i 5.4, EDU/464/2022). Aquesta resolució afecta 1423 educadors.

Per al curs 2022-2023, l'Ajuntament aplicarà aquest nou barem i les treballadores d'aquests centres educatius que no resideixen al districte no tindran un accés efectiu a les places, provocant que moltes dones -tenint en compte que es tracta d'un col·lectiu majoritàriament femení-, es vegin obligades a sol·licitar una reducció de jornada, minvant el poder adquisitiu i provocant, una vegada més, l'augment de la bretxa salarial entre homes i dones a l'Ajuntament de Barcelona. Els fills i filles dels treballadors de les escoles bressols municipals de Barcelona es veuen directament afectats per la implementació d'aquesta nova mesura i els seus pares/mares, tutors i tutores es veuen greument perjudicats en la seva conciliació familiar.

Dins la competència de l'Ajuntament de Barcelona -en matèria de planificació, gestió, estructuració i administració dels centres docents de titularitat municipal- hi ha les competències, directes o en participació conjunta amb l'administració educativa, de l'establiment de reserves de places per als infants dels treballadors de les escoles bressol municipals.

Per tot això, CSIF sol·licita al Consistori que activi els mecanismes necessaris, que ha quedat constatat que té, per establir una reserva de plaça a les escoles bressol per als fills, filles i nens tutelats dels treballadors i treballadores de les mateixes escoles en compliment de l'objecte i l'esperit de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

(S'adjunta escrit enviat a l'alcaldessa de Barcelona)