CSIF reclama que els docents de secundària del grup A2 puguin sol·licitar el passi del grup A2 a l'A1
28 de Febrero de 2022

CSIF reclama que els docents de secundària del grup A2 puguin sol·licitar el passi del grup A2 a l'A1

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, reclama que els docents que prestin o hagin prestat serveis en centres de secundària i que actualment estan en el grup A2 (mestres destinats al primer cicle de l'ESO i professorat tècnic de Formació Professional) puguin sol·licitar el passi del grup A2 a l'A1 i que es produeixi l'equiparació salarial de tot el professorat que presta serveis en els instituts d'Educació Secundària.

El Govern, d'acord amb les administracions educatives, establirà el procediment per a l'ingrés en el cos de Formació Professional, així com l'accés al mateix del professorat tècnic d'FP, que estigués en possessió, en la data d'entrada en vigor d'aquesta nova Llei Orgànica (ara projecte de Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional), de la titulació de grau universitari o equivalent a l'efecte d'accés a la funció pública, en les condicions que es determinin.

En el moment actual no existeix cap raó per a no s'hagi fet ja efectiu aquest procediment.

D'altra banda, al professorat tècnic d'FP que no tingui la titulació per a passar al grup A1 se li haurà d'aplicar un complement d'equiparació salarial i així evitar el greuge comparatiu en matèria salarial.

Per a CSIF, així i tot, es produiria un greuge comparatiu quant als mestres destinats al primer cicle de l'ESO que desenvolupen tasques i tenen responsabilitats equivalents als seus companys de Secundària des de l'any 1997, fins i tot ocupant càrrecs directius i altres responsabilitats en els instituts, molts d'ells amb titulació de llicenciat i fins i tot de doctor.