CSIF denuncia que la Generalitat es resisteix a indemnitzar a les famílies dels agents rurals assassinats a Lleida
26 de Enero de 2022

CSIF denuncia que la Generalitat es resisteix a indemnitzar a les famílies dels agents rurals assassinats a Lleida

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denuncia que la Generalitat es resisteix a indemnitzar a les famílies dels agents rurals assassinats a Lleida.

El 21 de gener del 2017, dos agents rurals, Xavier Ribes (43 anys) i David Iglesias (39 anys), van ser assassinats per un caçador quan feien un control rutinari de caça en el vedat d'Aspa (Lleida).

L'Audiència de Lleida, dos anys més tard, condemnava a l'assassí a 45 anys de presó i a indemnitzar a les famílies amb un milió d'euros, dels quals l'asseguradora Mussap havia de respondre, per l'assegurança de caça, fins al límit del capital assegurat en la pòlissa d'assegurances amb 300.000 euros. El condemnat es va declarar insolvent i les famílies van seguir amb els tràmits legals per a reclamar les indemnitzacions que els corresponien per llei. Reclamaven la diferència entre el que l'Audiència va fallar que se'ls havia de pagar i el que va pagar l'asseguradora i van interposar una Reclamació Patrimonial a la Generalitat, perquè aquesta respongués subsidiàriament, com a responsable per la falta de mesures preventives per a evitar els fets, incomplint la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. L'Administració catalana es va oposar a la reclamació a l' autodeclarar-se no responsable. Les famílies, llavors, van recórrer a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Sala no ha resolt encara.

Paral·lelament, el 8 de juliol de 2020, la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va establir, com a doctrina, que: “els perjudicis soferts per guàrdies civils o per agents de policia que sofreixen lesions o danys en acte de servei a conseqüència d'accions il·lícites de les persones sobre les quals exerceixen, sense culpa o negligència pròpia, les funcions que són pròpies del seu càrrec, han de ser rescabalats per l'Administració, mitjançant el principi del rescabalament o d'indemnitat, que regeix per als empleats públics quan actuen en l'exercici del seu càrrec”, però la Generalitat continua resistint-se a pagar les indemnitzacions. Basant-se en aquesta sentència, al desembre de 2020, el lletrat de les famílies va presentar una segona reclamació contra la Generalitat pel Principi d'Indemnitat dels Funcionaris. Avui dia, la Generalitat segueix sense respondre.

Des de la secció Sindical d'Agents Rurals de CSIF denuncien “la falta d'ètica, de transparència i l'abandó per part de la Generalitat cap als Agents Rurals de Catalunya. Sentim vergonya de la Generalitat, que si té diners per a pagar ‘nòmines fantasma’, com en l'escàndol del Parlament, però es nega a indemnitzar a les famílies de dos agents que van perdre la vida en l'exercici de les seves funcions”.

CSIF exigeix que es paguin les indemnitzacions a les famílies, que porten 5 anys sense poder tancar el cas, i que s'apliquin les mesures preventives i de seguretat necessàries per a evitar que fets tan dramàtics tornin a ocórrer.