PREPARACIÓ OPOSICIONS GENERALITAT DE CATALUNYA
CSIF I CUM LAUDE US PRESENTAN UNA OFERTA FORMATIVA DE QUALITAT PER LA PREPARACIÓ D'OPOSICIONS ALS DIFERENTS COSSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
28 de Diciembre de 2020

Aquesta oferta formativa preveu cursos de preparació del temari de tots els COSSOS
GENERALS de la Generalitat de Catalunya, del temari de la PART COMUNA DELS COSSOS
ESPECIALS i els cursos de preparació conjunta de l’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL:
 Cos SUPERIOR.
 Part general COSSOS ESPECIALS, A1-A2 (Arquitectura; Biologia; Psicologia;
Arxivística; Enginyeries; Enginyeries tècniques; Treball Social; Educació Social;
Biblioteconomia; etc.).
 Cos de GESTIÓ.
 Cos ADMINISTRATIU.
 Cos AUXILIAR d’Administració.
 Cos SUBALTERN.
 Cursos per als cossos de l’àmbit d’EXECUCIÓ PENAL.

Ficheros Adjuntos: