CENTRES EDUCATIUS CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT
20 de Mayo de 2014

RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2014 DEL DIRECTOR GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA, AMB CARÀCTER PROVISIONAL, LA RELACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT.


Ficheros Adjuntos: