Galicia: pruebas Celga (gallego) y formación en igualdad y violencia de género
18 de Marzo de 2022

CSIF JUSTICIA:

Convocadas probas para a obtención do Celga 1, 2, 3 e 4

Datas de realización das probas. As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de maio e xuño de 2022, sempre que ningunha circunstancia excepcional o impida.

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (Publicada no DOG de hoxe ). Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Accede

EGAP: Formación continua en igualdade e violencia de xénero

Accede