CONVOCATORIA PÚBLICA PARA FORMAR BOLSA DE ASPIRANTES A FUNCIONARIOS INTERINOS DOCENTES
14 de Enero de 2021

GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2021-2022)

Resolució de la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020 per la qual s’ aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022

El termini per presentar les sol·licituds comença el 19 de gener de 2021 i finalitza el 23 de març de 2021, ambdós inclosos

Més informació a: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4488076&coduo=38&lang=ca

Resolución de la directora general de Personal Docente de 16 de diciembre de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria pública para formar una bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docentes con el fin de cubrir, en todas las islas, vacantes y sustituciones de todas las especialidades o funciones en centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Illes Balears para el curso 2021-2022

El plazo para presentar las solicitudes comienza el 19 de enero de 2021 y finaliza el 23 de marzo de 2021, ambos incluídos.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4488076&coduo=38&lang=es