Órdenes
CSIF denuncia que el Ministerio de Educación vuelve a vulnerar la negociación colectiva y despreciar la labor docente 17-05-2022
Orde de reclamacións das cualificacións en EI, EP, ESO e bacharelato 11-03-2021
Borrador da orde pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. 10-03-2021
Instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria 18-11-2020
Criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial 13-11-2020
INSTRUCIÓN INICIO DO CURSO ESCOLAR E MODIFICACIÓN DO CALENDARIO
INSTRUCIÓNS PARA O INICIO DO CURSO 2020/21 E MODIFICACIÓN DO CALENDARIO ESCOLAR 17-09-2020
MODIFICACIÓN DE PRESENZA EQUIPOS DIRECTIVOS CENTROS
ANÚNCIO DA MODIFICACIÓNS DAS INSTRUCCIÓNS DA PRESENZA DOS EQUIPOS DIRECTIVOS NOS CENTROS 06-05-2020
Publicada en el BOE la Orden ECD/65/2015 sobre Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 29-01-2015
Publicada en el BOE la orden de Concurso de Traslados Estatal 2014-2015 06-10-2014
DOG 27-6-2013. Corrección de erros. Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. 27-06-2013
DOG 31-5-2013. Corrección de erros. Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. 31-05-2013
DOG 30-5-2013. Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. 30-05-2013
Proxecto de Orde pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. 15-05-2013
DOG 24-4-2013. Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado... 24-04-2013
DOG 19-4-2013. Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico... 19-04-2013
DOG 16-4-2013. Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico... 16-04-2013
DOG 25-3-2013... acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. 25-03-2013
DOG 29-6-2012. Orde do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF... 29-06-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. 07-05-2012
DOG 7-5-2012. Orde do 26 de abril de 2012 pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2012/2013. 07-05-2012