Ofertas y bolsas de trabajo
Resoluciones y listas de interinos baremadas: últimos listados en Colombia, EEUU y Canadá, Italia, Alemania, Países Bajos y Bélgica 14-06-2022
Listas de maestros en Suiza para contratación como personal laboral 14-10-2021
Listas de interinos en Australia para el curso 2022 14-10-2021
Convocatoria para Maestra/o en Suiza en ALCES como personal laboral fijo. 6 plazas. 16-06-2021
BOLSAS DE TRABALLO NAVARRA 28-05-2021
Listas abertas. Profesor especialista técnico en Emerxencias e Protección Civil 19-05-2021
Listas abertas. Relación e baremo definitivo de profesores de música e artes escénicas 07-05-2021
Listas abertas. Relación definitiva de Procesos de xestión administrativa de FP 23-04-2021
Listas Abertas. Relación provisional: Acordeón, arpa, frauta travesa, fundamentos de composición, guitarra, piano, violín e linguaxe musical 20-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva: Procesos Comerciais de FP; Administración de empresas de PES;Organización e xestión comercial​ de PES 14-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva de procesos e produtos en madeira e moble de PES 14-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva de Matemáticas de PES 13-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva de Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos de PES 13-04-2021
LISTAS ABERTAS. RELACIÓN DEFINITIVA DE VELA DE PES 09-04-2021
LISTAS ABERTAS. RELACIÓN DEFINITIVA DO MÓDULO DE CONDUCIÓN DE GRUPOS A CABALO E COIDADOS EQUINOS BÁSICOS 09-04-2021
Listas abertas. Relación provisional. PES: Administración de empresas e Organización e xestión comercial; FP: Procesos comerciais 12-03-2021
Listas abertas. Relación definitiva admitidas en Procesos de produción agraria de PES 12-03-2021
Listas abertas. Relación definitiva de Estética FP 11-03-2021
Lista abertas de FP: - Técnicas e procedementos de imaxe e son e Procedementos sanitarios e asistenciais. Resolución definitiva. 11-03-2021
Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas do corpo de PES:-Procesos e produtos en madeira e moble 26-02-2021
Listas abertas. Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas docorpo de profesores de ensino secundario:-Navegación e instalacións mariñas. Corpo de profesores técnicos de FP: -Máquinas, servizos e produción 26-02-2021
Listas abertas. Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas do corpo de PES: -Procesos sanitarios 26-02-2021
Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas do corpo de FP: -Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos- 26-02-2021
Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo das listas de Matemáticas de PES 24-02-2021
Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas listas de Vela, Estética e condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos 24-02-2021
Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas listas de FP: Técnicas e procedementos de imaxe e son. 22-02-2021
Listas abertas. Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo do corpo de mestres, especialidade de Música. 18-02-2021
Listas abertas. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas do corpo de PES: -Procesos de produción agraria 18-02-2021
Persoas admitidas e excluídas definitivas nas listas do corpo de FP: Laboratorio 16-02-2021
Persoas admitidas e excluídas definitivas nas listas do corpo de PES: Tecnoloxía e Física e Química 16-02-2021
Persoas admitidas e excluídas definitivas nas listas do corpo de profesores de FP, procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico 12-02-2021
Persoas admitidas e excluídas nas listas de profesores técnicos de FP, procesos de xestión administrativa 11-02-2021
PERSOAS ADMITDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE PROCEDEMENTOS SANITARIOS E ASISTENCIAIS DE FP 10-02-2021
Convocatoria Profesores Interinos en Marruecos 2021/2022 09-02-2021
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS ESPECIALIDADE DE PEITEADO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 05-02-2021
BOLSA DE TRABALLO ANDALUCÍA: VARIAS ESPECIALIDADES DO CORPO DE MESTRES 04-02-2021
RESOLUCIÓN PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS COMO PROFESOR ESPECIALISTA DE TÉCNICO DE CONDUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS NO MEDIO NATURAL 03-02-2021
BOLSAS DE TRABALLO CANTABRIA: MATEMÁTICAS INGLÉS 03-02-2021
Persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, especialidade de Música 02-02-2021
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS NAS LISTAS DE NAVEGACIÓN E INSTALACIÓNS MARIÑAS 02-02-2021
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS NAS LISTAS DE MÁQUINA E SERVIZOS E PRODUCIÓN 02-02-2021
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS EN PROCESOS SANITARIOS DE PES 29-01-2021
BOLSAS ABERTAS: MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA E INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS E DE FLUÍDOS DE FP 29-01-2021
Persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de FP: Laboratorio 26-01-2021
APERTURA DE LISTAS PARA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRAO MEDIO: VELA 26-01-2021
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de ensino de secundario nas especialidades de: -Tecnoloxía e Física e química 26-01-2021
Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de ensino secundario: Música, Lingua e literatura galega e Relixión Católica 20-01-2021
Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP 15-01-2021
Convocatoria de plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2021-2022. BOE 05/01/2021. 05-01-2021
PERSOAS ADMITDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS EN INFORMÁTICA DE SECUNDARIA, SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE FP E MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS DE FP 22-12-2020

Páginas