Otra normativa
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno la reversión del horario del profesorado 07-04-2016
Instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. DOGC núm. 6669 (22/07/2014) 24-07-2014
Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius 11-07-2014
Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 30-06-2014
Segons la resolució de 22 de maig sobre criteris de confecció de plantilles: la creació de llocs de treball “específics” no pot comportar desplaçaments de docents amb destinació definitiva 06-06-2014
Criteris generals per a la confecció de plantilles i supressió o transformació dels llocs de treball en les escoles i Instituts per al curs 2014-2015 28-05-2014
Modificació de la relació de centres d’especial dificultat 22-05-2014
Programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 22-05-2014
CENTRES EDUCATIUS CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT 20-05-2014
Procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent 15-05-2014
Reducció de 2 hores complementàries (55-58) i 2 hores lectives (59-64) 15-05-2014
Instruccions per a l’organització del Programa intensiu de millora (PIM) 14-05-2014
Directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2013-2014 05-12-2013
Calendari 2014 - Publicació dels dies inhàbils 02-12-2013
Resolució que modifica l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 19-09-2013
Resolucions i informacions diverses 28-08-2013
Autorització de la pròrroga del mandat de la dirrecció de determinats serveis educatius per al curs 2013-2014 11-07-2013
Professorat substitut: Tipus de jornada laboral per al curs 2013-2014 01-07-2013
CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2013-2014 28-06-2013
Criteris generals per a la confecció de les plantilles 06-06-2013
INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS PER AL CURS 2013-2014. TERMINIS SOL·LICITUDS. 30-05-2013
Projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) 24-05-2013
REDUCCIONS HORES COMPLEMENTÀRIES I LECTIVES PER LA PERSONAL FUNCIONARI DOCENT (FINS AL 31 DE MAIG) 17-05-2013
PROCEDIMENT REDUCCIÓ DE JORNADA PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT A PARTIR DEL CURS 2013-2014 17-05-2013
PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DELS GRAUS DE MESTRE I DEL MÀSTER DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA 16-05-2013
ESBORRANY DECRET DE PLANTILLES I PROVISIÓ LLOCS DE TREBALL. 22-04-2013
FLEXIBILITZACIÓ DELS CRITERIS PER AL NOMENAMENT DEL PERSONAL SUBSTITUT 18-03-2013
Hospitalització i/o intervenció quirúrgica 12-02-2013
CALENDARI DE FESTES LOCALS DE CATALUNYA PER AL 2013 13-12-2012
CALENDARI PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS 20-11-2012
AMPLIACIÓ INSTRUCCIONS EN RELACIÓ ALS NOMENAMENTS DE PERSONAL INTERÍ DOCENT PER A SUBSTITUCIONS 29-10-2012
REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES 26-10-2012
Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (MECD) 27-09-2012
ADEQUACIÓ DE LES MESURES DE REDUCCIÓ RETRIBUTIVA. 27-08-2012
Informació sobre els nomenaments telemàtics de la borsa de treball docent per al curs 2012-2013 12-07-2012
INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AMB LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT DURANT EL CURS 2012-2013 09-07-2012
CRITERIS PER LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PROFESSORAT INTERÍ-SUBSTITUT PER AL CURS 2012-2013 09-07-2012
CALENDARI ESCOLAR EN TRAMITACIÓ CURS 2012-2013 07-06-2012
CRITERIS GENERALS PER A LA CONFECCIÓ DE PLANTILLES 07-06-2012
Protocol a seguir pels Instituts per a sol·licitar una organització horaria singular (jornada intensiva) 16-05-2012
CRITERIS PER A LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT 14-05-2012
Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-2013 29-02-2012