Normativa
ACTUALITZACIÓ NORMATIVA QUANT A PERMISOS I REDUCCIONS DE JORNADA 05-12-2012
CALENDARI PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS 20-11-2012
AMPLIACIÓ INSTRUCCIONS EN RELACIÓ ALS NOMENAMENTS DE PERSONAL INTERÍ DOCENT PER A SUBSTITUCIONS 29-10-2012
REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES 26-10-2012
Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (MECD) 27-09-2012
ADEQUACIÓ DE LES MESURES DE REDUCCIÓ RETRIBUTIVA. 27-08-2012
DECRET DEL GOVERN CENTRAL SOBRE LES RETALLADES 16-07-2012
Informació sobre els nomenaments telemàtics de la borsa de treball docent per al curs 2012-2013 12-07-2012
INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AMB LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT DURANT EL CURS 2012-2013 09-07-2012
CRITERIS PER LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PROFESSORAT INTERÍ-SUBSTITUT PER AL CURS 2012-2013 09-07-2012
CALENDARI ESCOLAR CURS 2012-2013. 14-06-2012
CALENDARI ESCOLAR EN TRAMITACIÓ CURS 2012-2013 07-06-2012
CRITERIS GENERALS PER A LA CONFECCIÓ DE PLANTILLES 07-06-2012
JORNADA I HORARIS DE TREBALL FUNCIONARIS GENERALITAT. 31-05-2012
Protocol a seguir pels Instituts per a sol·licitar una organització horaria singular (jornada intensiva) 16-05-2012
CRITERIS PER A LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT 14-05-2012
Pròrroga del mandat de la direcció de determinats Serveis Educatius per al curs 2012-2013. 09-05-2012
LLEI DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES 30-03-2012
Mesures fiscals, financeres i administratives. 23-03-2012
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres 15-03-2012
Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-2013 29-02-2012
PRESSUPOSTOS GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2012 27-02-2012
SUPERFÍCIE MÍNIMA DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA O ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. 24-02-2012
Nomenaments com funcionaris de carrera del Cos de Mestres als seleccionats en les oposicions del 2010. 17-02-2012
Nomenaments com funcionaris de carrera del Cos de Mestres (oposicions 2008) 17-02-2012
MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL 13-02-2012
Bases per a la selecció de projectes de biblioteca escolar "puntedu". Convocatòria 2011. Fins al 15 de setembre 29-08-2011
Organització i funcionament dels centres per al curs 2011-12. 30-06-2011

Páginas