Ámbito
Área
Órgano
Denominación
Detalles
Galicia
General
UNIÓN AUTONÓMICA GALICIA
PRESIDENTE
José Francisco Méndez Castro
Teléfono:
981 560 951
galicia@csif.es
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 7
15703 Santiago de Compostela
A Coruna
Galicia
General
UNIÓN PROVINCIAL A CORUÑA
PRESIDENTE PROVINCIAL
José Ramón Villalibre Fernández
Teléfono:
981 296 732
Fax:
981 060 320
coruna@csif.es
Av. As Fresas de Eirís, 5
15009 A CORUÑA
A Coruna
Galicia
General
UNIÓN PROVINCIAL LUGO
PRESIDENTE PROVINCIAL
Daniel Otero Castiñeiras
Teléfono:
982 250 169
Fax:
982 245 521
lugo@csif.es
Rúa Conde, 2 (Baixoo posterior)
27003 LUGO
Lugo
Galicia
General
UNIÓN PROVINCIAL OURENSE
PRESIDENTE PROVINCIAL
Concepción Rey Fernández
Teléfono:
988 241 111
Fax:
988 213 538
ourense@csif.es
Rúa Progreso, nº 145- Entres.
32003 OURENSE
Ourense
Galicia
General
UNIÓN PROVINCIAL PONTEVEDRA
PRESIDENTE PROVINCIAL
Jerónimo Fernández Vicente
Teléfono:
986 896 900
Fax:
986 896 901
pontevedra@csif.es
Rúa Marqués de Riestra, 18 - Entre chan
36001 PONTEVEDRA
Pontevedra