Abiertas listas de interinos de Música y Danza en Cataluña
14 de Septiembre de 2012

Resolució 4 de setembre de 2012, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, per la qual s'obre convocatòria per accedir a la borsa de treball de professorat especialista en musica i dansa per a l'institut escola artístic Oriol Martorell.Esta información se puede buscar en http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/Professors/Borsa_treball_professorat_especialista_musica_i_dansa/ARXIUS/Resol_4setem2012.pdf