Superación del concurso oposición - Aspirantes seleccionados (listados)
14 de Julio de 2011

Audición y lenguaje - Euskera

Pedagogía terapeútica - Euskera

Vascuence (Navarra) - Euskera

Idioma Extranjero: Inglés - Euskera