Concurso ordinario de traslados de funcionarios da Administración Xeral da Xunta de Galicia
- Apertura do prazo de presentación de solicitudes da convocatoria do concurso ordinario de traslados de funcionarios
- Resolución, modificación e correción de erros pola que se convoca o concurso ordinario de traslados de funcionarios
- Ultima versión do “buzón de postos” do concurso
- Reunións, alegacións e notas informativas de CSIF relativas ao concurso
29 de Junio de 2020

APERTURA PRAZO CONVOCATORIA DO CONCURSO ORDINARIO DE TRASLADOS – DOG, 26 DE XUÑO DE 2020

Resolución do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e de xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

DESCRICIÓN

PRAZO

PERÍODO

OBSERVACIÓNS

Presentación das solicitudes de elección de postos

15 días hábiles

Desde o 29.6.2020 ata o 17.7.2020

Base IV da convocatoria do concurso

Xustificación de méritos: conformidade cos datos ou xerar impreso de emenda

15 días hábiles

Desde o 29.6.2020 ata o 17.7.2020

Base VI.2 da convocatoria do concurso

Xustificación de méritos: desconformidade cos datos. Expedición do certificado

45 días hábiles

Desde o 29.6.2020 ata o 28.8.2020

Base VI.2 da convocatoria do concurso

Xustificación de méritos: desconformidade cos datos. Presentación do certificado

50 días hábiles

Desde o 29.6.2020 ata o 4.9.2020

Base VI.2 da convocatoria do concurso

MODIFICACIÓN DA CONVOCATORIA DO CONCURSO ORDINARIO DE TRASLADOS – DOG, 26 DE XUÑO DE 2020

Resolución do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 25 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA DO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS – DOG, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

Resolución do 25 de novembro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

BUZÓN DE POSTOS ACTUALIZADO – 3 DE XUÑO DE 2020

Concurso xeral de traslados de funcionarios: Buzon de postos actualizado.

A Dirección Xeral de Fución Pública ven de remitir o novo buzón de postos a ofertar no concurso xeral de traslados do persoal funcionario de carreira. As prazas que se añanden son dende a número 2.188 en adiante.

Inclúense os postos vacantes ata o día 31 de maio dende a convocatoria de novembro. O prazo para facer alegacións as novas prazas remata mañana, día 8 de xuño, as 15:00 horas, unha vez ampliado polas protestas de CSIF.

Concurso de traslados funcionarios: Último buzón de postos a ofertar

CSIF pide retirar del concurso plazas de laboral indefinido no fijo

El TSXG obliga a la Xunta a readmitir a una trabajadora ‘indefinida no fija’ cesada tras cubrir su plaza en concurso de traslados

Buzón de postos vacantes do Concurso Xeral de Funcionarios

REUNIÓNS, ALEGACIÓNS E NOTRAS INFORMATIVAS RELATIVAS AO CONCURSO

ANO 2019

Novas de Función Pública – Reunión do 22 de outubro (Procesos selectivos, concurso de traslados…)

Concurso de traslados de «corpos xerais» do persoal funcionario da Xunta de Galicia

Convocatoria da Comisión de Persoal (Concurso traslados, RPT`s…) – 14 de outubro

Información da Mesa Xeral EE.PP do 9 de outubro: Concurso de traslados e RPT`s

Mesa Xeral de Empregados Públicos: Concurso traslados e varios Acordos

Concurso de Traslados Funcionarios Administración Xeral

Borrador de convocatoria del concurso de traslados del personal funcionario

ANO 2018

Criterios para determinar las plazas a ofertar en concursos de traslados

ANO 2017

Alegacións da CSIF á proposta de baremo de concursos de traslado do persoal funcionario

Última proposta de Función Pública para o baremo do concurso de traslados para persoal funcionario

Novas alegacións da CSIF á proposta de baremo do Concurso de Traslados para persoal Funcionario

Reunión con Función Pública sobre o concurso de traslados dos Corpos Xerais de Funcionarios

Alegacións á proposta da DXFP sobre baremos para concurso de traslados do persoal laboral

Alegacións á proposta da DXFP sobre os baremos para concursos de traslados de persoal funcionario

Proposta de Función Pública sobre baremos para concursos de traslados de persoal funcionario e laboral

Novas en materia de emprego público sobre decretos e concursos de traslados