CSIF INFORMA: Comisiòns de servizo novos xulgados
23 de Julio de 2019

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de comunicarnos que "O vindeiro día 24 de xullo de 2019, publicarase na intranet da Dirección Xeral de xustiza e no sitio web da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Resolución do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia."

SEGUIREMOS INFORMANDO