CONCURSO DE TRASLADOS: Galicia INSTRUCIÓN SOBRE CESES E TOMAS DE POSESIÓN
Publicamos, para o voso coñecemento, a instrucción recibida da DXX relativa aos procedemento a seguir nos ceses e tomas de posesión derivadas do concurso de traslados de 2020, que se publicará na intranet de Xustiza (http://intranet.xustiza.gal), e na web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (https://cpapx.xunta.gal/concursos-de-traslados).
14 de Febrero de 2021