SEMANAISNEWS DO 14 AO 19 DE MARZO DE 2016
21 de Marzo de 2016
 1. DEVOLUCIÓN DA PAGA EXTRA 2012. INFORMACIÓN DA REUNIÓN MANTIDA O PASADO MÉRCORES CO CONSELLEIRO DE FACENDA
 2. NOTA INFORMATIVA DA COMISIÓN DE PERSOAL - 16 DE MARZO
 3. NOTA INFORMATIVA DO PLENO ORDINARIO DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA XUNTA DE GALICIA - 16 DE MARZO
 4. PROCESOS SELECTIVOS E DE TRASLADOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA
 5. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
 6. ALEGACIÓNS AO BORRADOR DE RESOLUCIÓN POLO QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE COBERTURA TEMPORAL DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO SANITARIO DA ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA (Lei 17/1989)
 7. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN CON FUNCIÓN PÚBLICA - 18 DECEMBRO
 8. O CAMBIO HORARIO DE VERÁN EFECTUARASE O VINDEIRO 27 DE MARZO
 9. CONVOCATORIA DE PROBAS DE AVALIACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CODIX EN OFIMÁTICA
 10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
 11. GUÍA DE PRIMEIROS AUXILIOS: AFOGAMENTO E URXENCIAS PEDIÁTRICAS
 12. THE WEEKLY PRESS​