SEMANAISNEWS do 8 ao 13 de febreiro de 2016
16 de Febrero de 2016

1. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓN PREVIA E DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICAS RESPECTO DE DIFERENTES ASUNTOS DE FUNCIÓN PÚBLICA
2. NOTA INFORMATIVA SOBRE A REUNIÓN DO CONSELLO ASESOR PARA A INTEGRACIÓN DA DISCAPACIDADE NA FUNCIÓN PÚBLICA GALEGA
3. MODIFICACIÓN DO RÉXIME DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE INCIDENCIAS E VEHÍCULO COMPARTIDO DO PARQUE MÓBIL DA XUNTA DE GALICIA
4. PROPOSTA DE DEFINICIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DE AUXILIAR, CELADOR E VIXIANTE DE ESTRADAS DO PERSOAL LABORAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS
5. NOTA INFORMATIVA SPDCIF - BOMBEIROS FORESTAIS
6. RESUMO DOS PROXECTOS DE ORDE POLOS QUE SE CONVOCAN OS PROCESOS SELECTIVOS DE DIVERSAS ESCALAS DOS SUBGRUPOS A1 E A2
7. PROGRAMA E ALEGACIÓNS AO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NO CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, SUBGRUPO A1, ESCALA DE VETERINARIOS
8. PROPOSTA DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO SERGAS - 2016
9. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
11. OUTRAS NOVAS: INSTRUCCIÓN CONFECCIÓN NÓMINAS E OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO
12. OFERTAS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS NA EGAP PARA O ANO 2016 PARA O PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, DA ADMÓN. DE XUSTIZA E DA ADMÓN. LOCAL DE GALICIA
13. PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS
14. PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR
15. THE WEEKLY PRESS
16. CONVENIO AECC - CSIF GALICIA. XANEIRO 2016 "MALOS FUMES, OS XUSTOS"

Ver Galería