SEMANAIS NEWS DO 11 AO 16 DE XANEIRO 2016
18 de Enero de 2016

1. ESPAÑA HA PERDIDO 78 EMPLEADOS PÚBLICOS AL DÍA, DESDE 2010 Y LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ BAJO MÍNIMOS
2. LA ADMINISTRACIÓN EN LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES RESTÓ DESDE 2010 MÁS DE 8.000 EMPLEOS EN GALICIA
3. ALEGACIÓNS E PROPOSTAS DA CSI•F ÁS INSTRUCIÓNS SOBRE O RÉXIME DE VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS PARA O PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL
4. REUNIÓN DE REPRESENTANTES DA XUNTA DE PERSOAL FUNCIONARIO COA DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
5. REUNIÓN CONSELLO REITOR DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) - 14 DE XANEIRO DE 2015
6. CSI-F Y UGT DENUNCIAMOS QUE EL CENTRO DE DÍA DE O CORGO LLEVA AÑOS CON CARENCIAS DE PERSONAL Y CON UNA PLANTILLA SOBREPASADA DE TRABAJO
7. CONCURSO DE TRASLADOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA
8. NOVAS DE PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA
9 . OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA ENSINO 2016
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
12. CONVOCATORIA PARA O RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL
13. OUTRAS NOVAS: BOLSA, NIF, NOTAS INFORMATIVAS CSIF
14. THE WEEKLY PRESS
15. CONVENIO CSIF-AECC. SOLIDARIDADE NA EMPRESA. XANEIRO 2016

Ver Galería