SEMANAIS NEWS DO 19 DE DECEMBRO AO 9 DE XANEIRO DE 2016
11 de Enero de 2016

1. LA ADMINISTRACIÓN SE QUEDA FUERA DE LA CREACIÓN DE EMPLEO, CON 13.162 EMPLEOS PERDIDOS EN 2015
2. ESPAÑA É O PAÍS CO SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL MÁIS BAIXO DO NOSO ENTORNO
3. REXIME DE CLASES PASIVAS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
4. MODIFICACIÓNS E ADAPTACIÓNS DA LEI 2/2015, DO 29 DE ABRIL, DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA
5. RECUPERACIÓN DA PAGA EXTRAORDINARIA PARA O 2016 DEIXADA DE PERCIBIR EN DECEMBRO DO ANO 2012 E OUTROS ASPECTOS EN MATERIA DO PERSOAL DO SERGAS E DO SPDCIF
6. NOVAS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA
7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
8. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NO TRIBUNAL DE CONTAS
9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
10. CONVOCATORIA PARA A ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL EN DETERMINADAS UNIDADES DE COMPETENCIA
11. CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA: CELGA 1, 2, 3 E 4
12. OUTRAS NOVAS: RPTs, PENSIÓNS E PRESTACIÓNS SOCIAIS, SMI, GARDAS RURAIS, AXUDAS, LEIS ORZAMENTOS, FISCAIS E ADMINISTRATIVAS...
13. LA MITAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE LA XUNTA DE GALICIA ESTÁ EN RIESGO DE INSOLVENCIA - FARO DE VIGO
14. ASÍ QUEDARÁ SU NÓMINA EN ENERO CON EL NUEVO IRPF - EXPANSIÓN
15. THE WEEKLY PRESS
16. CALENDARIO LABORAL SS.CC. 2016

Ver Galería