SEMANAIS NEWS DO 1O AO 18 DE DECEMBRO DE 2015
23 de Diciembre de 2015

1. CSI•F LOGRA NOVAS MELLORAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICAS PARA O PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO EN VISPERA DAS ELECCIÓNS XERAIS
2. CSI•F EXISIRÁ AO NOVO GOBERNO UNHA NEGOCIACIÓN REAL E EFECTIVA ASÍ COMO A DIGNIFICACIÓN DO EMPREGO PÚBLICO
3. CSI•F GAÑA UNHA NOVA SENTENZA SOBRE O PERMISO DE LACTANCIA EN CANARIAS
4. PROPOSTA DE DEFINICIÓN CATEGORÍAS PROFESIONAIS DE CELADOR DE ESTRADAS, VIXIANTE DE ESTRADAS E AUXILIAR DE ESTRADAS DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
5. RECOÑECEMENTO DO GRAO DE DISCAPACIDADE - CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
6. PROCEDEMENTO PARA A HOMOLOGACIÓN E EQUIVALENCIA DE TÍTULOS ESTRANXEIROS DE ENSINANZA SUPERIOR
7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
8. OUTRAS NOVAS: INSTRUCCIÓNS XORNADA, II PLAN IGUALDADE AGE, PROTOCOLO VIOLENCIA, MOBILIDADE VICTIMAS VIONELCIA, TITULOS, DISCAPACIDADE...
9. O TRIBUNAL SUPREMO INSTA A CONTROLAR A XUBILACIÓN DOS FUNCIONARIOS
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
11. GUÍA DE PRIMEIROS AUXILIOS: CONXELACIÓNS, HIPOTERMIA E LESIÓNS PRODUCIDAS POLA ELECTRICIDADE E RAIOS
12. CSIF Y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE LLEVAN LA SOLIDARIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESPAÑOLES A LOS CAMPOS DE REFUGIADOS: “ESTA NAVIDAD ESTAMOSXLOS REFUGIADOS”
13. THE WEEKLY PRESS

Ver Galería