SEMANAISNEWS do 16 ao 21 de novembro de 2015
23 de Noviembre de 2015

1. CSI•F RECLAMA UNA REFORMA LEGAL FRENTE AL "BIPARTIDISMO" DE LOS SINDICATOS TRADICIONAIS
2. MANIFIESTO 25-N. POR UN PACTO DE ESTADO Y SOCIAL RENOVADO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
3. GUÍA DE PROTOCOLO XERAL ANTE OS CASOS DE AGRESIÓNS PARA PROFESIONAIS POR PARTES DOS SEUS USUARIOS OU CLIENTES
4. GUÍA DE PROTOCOLO ESPECÍFICO NA ACTUACIÓN ANTE OS CASOS DE AGRESIÓNS A PROFESIONAIS DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO
5. BORRADOR DE TEXTO " INSTRUCIÓNS SOBRE O RÉXIME DE VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS" PARA O PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA XUNTA DE GALICIA E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
6. NOTA INFORMATIVA REUNÓN COMITÉ INTRECENTROS - GRUPOS PARLAMENTARIOS
7.MODIFICACIÓN DOS TEMARIOS DOS PROCESOS SELECTIVOS DOS CORPOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL DA XUNTA DE GALICIA
8. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
9. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
11. OUTRAS NOVAS: RPT, ORGANIZACIÓN XUNTA, MODELOS IVA, CALENDARIO AGE, OUTROS.
12. APROBADO EL II PLAN DE IGUALDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO - AGE 2015-2016
13. COMPLEMENTO DE PENSIÓN PARA AS NAIS CON FILLOS AO SEU CARGO
14. THE WEEKLY PRESS

Ver Galería