SEMANAISNEWS do 9 ao 14 de novembro de 2015
17 de Noviembre de 2015

1. NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS E COMISIÓN DE PERSOAL - 11 DE NOVEMBRO
2. CSI•F PARTICIPA NO SEMINARIO SOBRE O TELETRABALLO ORGANIZADO POLO -GIST- DA UNIVERSIDA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
3. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
4. CRITERIOS DE EXCEPCIONALIDADE A APLICAR A POSTOS DE NIVEL 28 OU EQUIVALENTE EN DESENVOLVEMENTO DO ARTIGO 91 DA LEI 2/2015, DO 29 DE ABRIL, DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA
5. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
6. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
8. ACTIVIDADES FORMATIVAS NA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
9. OUTRAS NOVAS: ESTRUTURA ORGÁNICA, ENSINANZA UNIVERSITARIA, OEP, BOLSAS
10. ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: PRIMER PLAN DE APLICACIÓN 2015-2016
11. O NOVO SISTEMA DE BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL ENTRA EN VIGOR 1 DE DECEMBRO
12. PREVENCIÓN DE RISCOS: SANIDADE "REPESCARÁ" AOS NENOS NON VACINADOS DE VARICELA
13. THE WEEKLY PRESS

Ver Galería