SEMANAIS NEWS DO 12 AO 17 DE OUTUBRO DE 2015
20 de Octubre de 2015
1. CURSO DE PHOTOSHOP PARA EMPREGADOS PÚBLICOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
2. NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EE.PP. E DA COMISIÓN DE PERSOAL - 15 DE OUTUBRO ACORDO DE TRANSPOSICIÓN EN MATERIA DE PERMISOS POR ASUNTOS E VACACIÓNS POR ANTIGÜIDADE ESTABLECIDOS NO R.D.L. 10/2015
3. NOTA INFORMATIVA DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS - 16 DE OUTUBRO ESTUDIO DO ANTEPROXECTO RELATIVO Á MASA SALARIAL DO CAPÍTULO I DO PROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA PARA O ANO 2016
4. CSI·F RECLAMA EL AUMENTO DE PENSIONES PARA TODAS LAS MADRES
5. QUE COMUNIDADES AUTÓNOMAS HAN PAGADO O PAGARÁN LA EXTRA DEL AÑO 2012 A SUS FUNCIONARIOS
6. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
7. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES. LA CHAPUZA CONTINUA
8. EL GOBIERNO REMITE A LOS AGENTES SOCIALES EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE FIJA LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
9. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
10. CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
11. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
12. CONVOCATORIA DE PROBAS DE AVALIACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CODIX
13. OUTRAS NOVAS: LEXISLACIÓN, ACCIÓN SOCIAL E BOLSAS DE ESTUDO
14. COMEZO DA CAMPAÑA DE VACINACIÓN CONTRA A GRIPE
15. O CAMBIO DE HORARIO DE INVERNO: EFECTUARASE O VINDEIRO DOMINGO, 25 DE OUTUBRO
16. LA RECETA PARA CUMPLIR CON EL DÉFICIT DE BRUSELAS: ADELGAZAR LA ADMINISTRACIÓN
17. CASI LA MITAD DEL IBEX 35 CUENTA CON EX POLÍTICOS ENTRE SUS FILAS - POLÉMICA CON LOS NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS
18. THE WEEKLY PRESS
Ver Galería