SEMANAISNEWS do 28 de setembro ao 3 de outubro de 2015
05 de Octubre de 2015

1. MIGUEL BORRA, REELEGIDO PRESIDENTE DE CSIF PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

2. CONGRESO DE CSI•F: BEBETA DESTACA EL PAPEL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA SALIDADA DE LA CRISIS

3. INFORMACIÓN DA REUNIÓN COA DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA: PROPOSTA PARA A APLICACIÓN DO RDL 10/2015 (DÍAS ADICIONAIS POR ANTIGÜIDADE E VACACIÓNS) EVOUTRAS INFORMACIÓNS: RECUPERACIÓN PAGA EXTRA, CONCURSO DE TRASLADOS, PROCESOS SELECTIVOS, ETC. 2-10-2015.

4. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEVUELVE DESDE EL PASADO 1 DE OCTUBRE EL 26,2 POR CIENTO DE LA EXTRA DE NAVIDAD DE 2012 QUE QUITÓ EL GOBIERNO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (AGE)

5. NOTA INORMATIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL RPT DE POSTOS ADSCRITOS Á AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS. 02-10-2015

6. A E-ADMINISTRACIÓN E-LIMINANOS

7. COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA XUNTA DE GALICIA - PLENO DE ORDINARIO DO 29 DE SETEMBRO

8. NOTA INFORMATIVA DA SEGUNDA REUNIÓN PARA A MODIFICACIÓN DA RPT DA VICEPRESIDENCIA EN CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. 28 DE SETEMBRO DE 2015

9. AS FUNCIONARIAS TAMÉN COTIZAN COMA NAIS

10. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

11. CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

12. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

13. AS FAMILIAS NUMEROSAS NON PAGARÁN POLO PASAPORTE NIN POLO DNI NO ANO 2016

14. MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS - 24 DE SETEMBRO

15. GRUPO DE TRABAJO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

16. ACTIVIDADES FORMATIVAS NA EGAP PARA PERSOAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE GALICIA

17. OUTRAS NOVAS: LEXISLACIÓN, LISTAS DE CONTRATACIÓN, BOLSAS, PRAZO MATRÍCULA CURSOS CSIF PARA EMPREGADOS PÚBLICOS

18. THE WEEKLY PRESS

Ver Galería