SEMANAISNEWS do 21 ao 26 de setembro de 2015
28 de Septiembre de 2015

1. NON É TEMPO DE RABECHAS EN GALICIA "SEÑORES DA CIG", É TEMPO DE TRABALLAR POLOS EMPREGADOS PÚBLICOS
2. COMITÉ INTERCENTROS DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA: RECORDATORIO DE ACORDOS ADOPTADOS
3. DATOS DE FLEXIBILIDADE E TELETRABALLO DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
4. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
5. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
6. CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
7. OUTRAS NOVAS: LEXISLACIÓN, BOLSAS, FAS, XORNADA NA AGE
8. THE WEEKLY PRESS

Ver Galería